marți, 31 martie 2015

Robert Adams - citate despre trezirea spirituală


Gândește-te la acest lucru foarte bine.
Sadhana ta, practica spirituală nu începe când mergi la mulți profesori sau maeștri și nici când ai citit multe cărți.
Ea de fapt începe atunci când renunți la tot. Atunci sadhana adevărată începe, când ai abandonat totul, când te-ai golit de toate cunoștințele, de toate dorințele pentru eliberare.
După ce ai devenit o cochilie goală, apoi viața ta spirituală începe.
Până la acel moment tu doar te joci cu tine (amăgindu-te).Indiferent ce ai făcut cândva, tu utilizai mintea pentru a face acel lucru.  
Și mintea ta te va păcăli mereu. Aceasta te va face să crezi că vei ajunge undeva. 
Crezând că devii ceva măreț, extraordinar. 
Dar de fapt e doar ego-ul.
Este ego-ul cel care controlează mintea.


Apare ceva atunci când începi să simți în inima ta că ești spațiu fără margini, că ceva începe să se întâmple. 
Așa cum te simți tu ca spațiu fără margini, toate lucrurile tale sau despre tine încep să cadă, să dispară. 
Cu toate acestea, nu afirmi că ești spațiu fără margini. 
Tu doar observi, te uiți, vei deveni martorul. 
Poți să privești lumea și vei vedea cum copacii, munții, planetele, sunt toate agățate în spațiu.
Și începi să recunoști că trupul tău, sau ceea ce pare a fi corpul tău, este precum copacii, și luna, și soarele. 
Pare a fi un lucru de sine stătător și este, de asemenea, agățat în spațiul fără margini. 
Pentru că ești în măsură să observi acest lucru și îl vezi și poți simți acest lucru, recunoașterea va veni că tu trebuie să fii acest spațiu nemărginit, în care corpul si mintea ta precum și restul din lucrurile acestei lumi sunt atârnate. 
Pe măsură ce începi să înțelegi acest lucru, mintea devine mai tăcută și mai tăcută
și mai tăcută, până în ziua când se desprinde complet. 
Apoi devii spațiu ne-mai-legat. 
Și totuși tu pari a fi în corp, de asemenea. Acesta este un paradox. 
 Acesta este motivul pentru care e mai bine să stai în tăcere și să nu vorbești deloc.


Există o singură cale de a deveni eliberat, și ea este de a te trezi, doar de a te trezi, 
doar trezirea, la fel cum faci dimineața atunci când te trezești din somn. 
Ai fost într-o lume de vis și te-ai trezit. 
În același mod te trezești la Sinele tău. 
Modul de a face acest lucru este să fii în satsang, să te abandonezi Sinelui. 
Când te abandonezi Sinelui te abandonezi vieții. 
Nu te mai gândești:
"Acest lucru trebuie să meargă în acest fel. 
Acel lucru trebuie să meargă în alt fel. 
Acest lucru trebuie să fie îmbunătățit. 
Am să citesc această carte. 
Trebuie să mă duc sa văd acest profesor (maestru). "
Adevărata abandonare permite inimii tale, inimii tale spirituale, să preia totul și tu nu ai nimic de făcut și nimic de spus. 
Toate practicile sunt incidentale (nepermanente, ca adăugiri). 
Sadhana este importantă pentru a te face să înțelegi că trebuie să te trezești. 
Acesta este tot rostul pentru sadhana (practica spirituală). 
Nu are nici un alt motiv. 
Sadhana, practicile spirituale, nu te trezesc ele însele. 
Ele nu au puterea de trezire. 
Dar ele pun mintea ta să ia pauză.
Când mintea ta este in repaus TU te trezești.

~ Robert Adams


Traducere si  adaptare text: Summairu (2015)

vineri, 27 martie 2015

Mooji - Trebuie să te recâștigi pe tine însuți (You must win yourself back)

Trebuie să te recâștigi pe tine însuți din atât de multe iluzii și concepții greșite.
Concepțiile greșite îți distrug viața mai mult decât orice din afara ta o poate face.
Ele îți vor inhiba, suprima, reprima și distruge fluxul natural.
Oferă spațiu pentru ceea ce am de împărtășit cu tine acum.
Mulți dintre voi sunt la începutul unei foarte frumoase înfloriri.
Veți afla că orice se întâmplă, ceva rămâne în interior neschimbat.
De fapt, devii din ce în ce mai adevărat cu cât te duci mai adânc înăuntru.
Și tu ești în cel mai frumos loc al descoperirii Sinelui.
De mii de ani oamenii au ajuns în locuri cum e Rishikesh-ul pentru a descoperi ceea ce descoperi tu aici astăzi.
Descoperi adevărata ta natură, bogăția existenței tale.
Nu devii un alt trib.
Descoperi Ființa ta universală.
După aceea, ai capacitatea să conversezi cu orice trib pentru că nu vei fi împotriva nimănui.
Există forțe care pot veni să te tragă înapoi în mentalitatea veche, în identitatea veche și ar putea părea ca și cum ești mai în siguranță așa căci vei fi din nou pe teren familiar. Dar eu spun: Nu! Nu! Nu!
Harul te-a adus aici la muntele sfânt al Sinelui tău.
Rămâi doar Aici acum. Ai încredere. Grația te poartă în brațe.
Ești luat în îngrijire.
Nu încerca să înțelegi nimic.
Să nu ai strategii.
Acum ești un copil în poala lui Dumnezeu.
Nu spui unui copil: "Uite, du-te cât mai repede posibil și fă-ți asigurare de viață!"
Nu, totul este deja avut în grijă.
Simte armonia.
Este ca și cum întreaga ta ființă este ținută în interiorul unei îmbrățișări calde și există o recunoaștere că totul este așa cum ar trebui să fie.
Nu mai vrei nimic altceva.
Aici nu prea există atracție pentru trecut, viitor sau chiar nici pentru prezent.
Există doar sentimentul de prezență plină de bucurie.

 
You must win yourself back from so many delusions and misconceptions.
Misconceptions will ruin your life more than anything outside can do.
They will inhibit, suppress, repress and destroy your natural flow.
Give space to what I am sharing with you now.
Many of you are at the beginning of a very beautiful unfolding.
You will find that whatever is happening, something within remains unchanging.
In fact, you are becoming more true the deeper you go inside.
And you are in the most beautiful place for Self-discovery.
For thousands of years human beings have come to places like Rishikesh to discover what you are discovering here today.
You are discovering your true nature, the wealth of your existence.
You are not becoming another tribe.
You are discovering your universal Being.
Thereafter, you can converse with any tribe because you won't be against anyone.
There are forces that may come to pull you back into the old mindset, into the old identity and it may seem as though you are more safe like that because you will be again walking on familiar ground. But I say, No! No! No!
Grace has brought you here to the holy mountain of your own Self.
Stay only Here now. Trust. Grace is carrying you.
You are being taken care off.
Don’t try to figure anything out.
Have no strategies.
Now you are a child in the lap of God.
You don’t tell a child, ‘Look, go out ASAP and get life insurance!’
No, everything is taken care off.
Feel the harmony.
It is like your entire being is held inside a warm embrace and there is a knowing that all is as it should be.
You don’t want anything at all.
Here there is little attraction for past, future or even present.
There is just the sense of joyous presence.


~ Mooji, India 2015

joi, 26 martie 2015

Robert Adams - Trei Metode Directe de Realizare a Sinelui (Three Direct Methods)

 Toți marii înțelepți de la începutul timpului au transmis practic trei metode directe pentru realizarea Sinelui. Aceste trei metode am de gând să vi le împartășesc, cele mai mari învățături de pe pământ.  
Dacă practicați doar aceste lucruri, nu aveți nevoie de nimic altceva și ne vom trezi și deveni liberi, ceea ce noi deja suntem oricum dar voi nu o credeți.  
Se cuvine să practicați aceste trei metode. 

 "Primul" principiu este de a fi în conștiința Înțelepților în satsang. Aceasta este cea mai mare învățătură ce o puteți obține.

 "A doua" metodă directă este introspecția. Introspecția este foarte importantă, de asemenea.
 Așa că Bhagvan Sri Ramana Maharshi și alți înțelepți mari, Shankara, mulți Înțelepți, mulți sfinți, au subliniat importanța introspecției, Atma-vichara. Este foarte ușor să o faci. Ar trebui să practicați asta toată ziua și toată noaptea.  
Mai ales dacă ați găsit un Înțelept.

 "A treia" metodă directă este abandonul de sine. 
Puteți face toate aceste trei lucruri simultan, să știți
 Poți fi cu un Înțelept, să practici introspecția și, de asemenea, să te abandonezi (să renunți la "eu", "al meu", "mine"). 
Aceasta este ceea ce te face un adept (discipol devotat) adevărat.  
Ei le fac pe toate trei. Fără chiar să știe că ei le fac. 

~ Robert Adams - T.212: Trei metode directe - 27 decembrie 1992

All of the great Sages since the beginning of time have taught basically three direct methods for self-realization.
These three methods I'm going to share the highest teachings on earth.
If you only practice these things you would need nothing else and
we will awaken and become free which we already are anyway but
you don't believe it. It behooves us to practice these three methods.

The "first" principle is being in the acquaintance of Sages in satsang.
This is the highest teaching you can get.

The "second" direct method is self-inquiry.
Self-inquiry is very important also.
But Bhagvan Sri Ramana Maharshi and other great Sages, Shankara, many Sages, many Saints, have emphasized the importance of
self-inquiry, atma-vichara. It's very easy to do.
You should practice all day and all night.
Especially if you've found a Sage

The "third" direct method is self surrender.
You can do all three of these things simultaneously you know.
You can be with a Sage, practice self-inquiry and also surrender.
This is what a true devotee does. They do all three.
Without even knowing that they're doing them.

~ Robert Adams - T.212: Three Direct Methods - 27th December, 1992

 About Robert Adams:
en.wikipedia.org/wiki/Robert_Adams_%28spiritual_teacher%29

miercuri, 25 martie 2015

Mooji - Fii gol, liniștit și ai încredere (Be empty, quiet and trusting)

De îndată ce ai ajuns în frumosul spațiu de liniște senină și vid, pur și simplu taci în interiorul ființei tale. Acum este ușor de recunoscut care e primul vizitator care va fi. Mintea va veni și va întreba: "și acum ce faci?"
Acest lucru devine, de obicei, "persoană" și sentimentul ei de insecuritate va continua din nou și mulți se lasă distrași de "teama de necunoscut" și ezită să meargă mai departe.
Dar cui pune mintea o astfel de întrebare?
Mintea este dincolo de ușă acum, dar ea nu este încă plecată.
Ea încearcă să reintre pentru a recâștiga controlul prin conectarea la "persoana" ta.
"Deci, ce ai de gând să faci cu tot acest gol?
Cum vor putea lucrurile să fie făcute? " întreabă ea.
Dar acest lucru nu este treaba ta acum.
Ai trecut de la persoană la Prezență - care e o stare mai înaltă de conștiință.
Este un moment crucial pentru Trezire. Mintea nu are de gând să renunțe așa ușor.
Orice șansă de a te împinge înapoi în starea anterioară ea o va folosi. Nu te lăsa prins de asta. Ai încredere în Sine. Fii una cu ființa ta interioară.
Nu este nimic de făcut decât să menții recunoașterea în liniște a trăirii și prezenței harului (grației).
Doar taci.
Dă drumul la nevoia de a comanda (controla).
Renunță la "roata vieții".
Dacă, în calitate de persoană, încerci să direcționezi viața, faci numai să depui eforturi.
Când renunți la necesitatea de a controla, vei găsi că ești mângâiat de o putere mai profundă. Apreciază liniștea, nemișcarea, intuitivitatea și înțelepciunea care este în mod natural în interiorul tău, de la care mintea ta încearcă să-ți distragă atenția pentru a nu o recunoaște.
Fii gol, liniștit și ai încredere.
Este ca o gaur
ă care se face în universul minții și prin care mâna lui Dumnezeu te trage înspre existența ta divină.

~ Mooji, India 2015


As soon as you come to the beautiful space of serenity and emptiness, simply keep quiet inside your being. Now it is easy to recognise who the first visitor will be. Mind will come and ask: ‘Now what?’
This usually gets the 'person' and its sense of insecurity going again and many get distracted by the 'fear of the unknown' and hesitate to go further in.
But to whom is the mind asking such a question?
Mind is outside the door now but he is not yet gone.
He is trying to re-enter to regain control by connecting to your 'person'.
‘So, what are you going to do with all this emptiness?
How are things going to get done?' he asks. But this is not your concern now.
You have moved from person to presence–a higher state of consciousness.
It is a crucial moment in the awakening. Mind is not going to give up this easy.
Any chance to push you back into the previous state he will take. Do not fall for this. Trust the Self. Be one with your inner being.
There is nothing to do but to keep quietly acknowledging the state and presence of grace.
Just keep quiet.
Let go of command.
Let go of the 'wheel of life'.
If you, as a person, try to direct life, you only make strive.
When you give up the need to control, you find you are caressed by a deeper power. Appreciate the silence, the stillness, the intuitiveness and wisdom that is arising naturally inside, which your mind is trying to distract you from recognising.
Be empty, quiet and trusting.
It is like a hole is being made in the mind's universe and the hand of God is pulling you through into your divine existence.


~ Mooji, India 2015

Mooji - Jocul Divin (Află cine ești cu adevărat, cât timp corpul tău încă este cald)- In cercurile spirituale, de multe ori am auzit ca tot ceea ce se naste este perfect asa cum este, iar ceea ce se naste din - Dumnezeu, Univers, Unime sau orice nume ar vrea cineva sa foloseasca - este in mod absolut complet si intreg. Daca acest lucru este asa, atunci de ce exista acest vis, acest cosmar al dualitatii? Nici unul normal, nu ar crea un asemenea cosmar plin de suferinta...

Mooji: 
- In momentul in care tu il numesti cosmar, eu il numesc un joc divin. Daca perfectiunea nu apare ca si imperfectiune, nu ai putea avea conceptul de perfectiune. Daca nu ai cunoaste durerea, nu ai putea aprecia bucuria. Daca nu ai sti semnificatia a ceea ce este rau, nu ai avea semnificatia a ceea ce este bun. Daca nu ai avea sentimentul de a fi o persoana, nu ai avea abilitatea de a avea relatii cu orice fiinta. Daca nu ai avea sensul de "Eu", nu ai putea avea sensul de "celalalt". Daca desavarsirea nu s-ar manifesta ca diversitate, atunci nu ar putea exista nici o experienta.
Cu siguranta, viata inseamna a gusta aceste arome variate si a-ti aminti mereu cine si ce esti, dincolo de sensul limitat al identitatii personale. De fapt, stii cine esti? Parem sa uitam natura noastra originara si sa imbratisam o intelegere gresita despre Sinele nostru, ceea ce ne aduce durere. Aceasta intelegere gresita ne da, de asemenea, sentimentul de autonomie, de intimitate, de mandrie creativa, dar se pare ca eclipseaza recunoasterea intuitiva a armoniei noastre innascute si a integritatii. Si astfel noi trebuie sa trecem prin acest joc al existentei, folosind toate puterile noastre pentru a ne descoperi adevarata natura. In manifestarea ca si fiinte umane, constiinta continua sa fie creativa prin intermediul instrumentului uman.
Fiintele umane nu sunt proprietarii sau controlorii de constiinta; noi suntem expresii ale constiintei. Nu suntem doar personaje in existenta; noi suntem existenta in sine si marturia existentei, dar daca suntem adanc prinsi in identitatea de a fi o persoana, jocul va parea mai greu, mai putin placut, mai confuz. Aceasta greutate este, de asemenea, expresia constiintei. Nu este posibil pentru perfectiune sa devina imperfecta. Singurul mod in care ar putea sa devina imperfecta este de a o visa. Poate acesta este motivul pentru care este numita trezire - ea este trezirea din somnul si ignoranta identitatii egotice. Pe masura ce ne intoarcem la Sinele nostru, incepem sa apreciem maretia acestui joc.
Cand te trezesti, vei vedea ca toate acestea sunt un vis, ca tu ai fost intotdeauna doar aceasta implinire. "Cosmarul" este pur si simplu o parte a visului si este format in mare parte din ganduri egotice: "Eu vreau asta, eu nu vreau aia, eu, eu, eu, mie, al meu..." Uneori ne gandim, "Daca ar fi fost dupa mine, as putea face o lume mai buna". Dar, daca ai avea de ales, chiar si cea mai mare alegere, orice vei crea este mult mai putin decat da viata acum. Daca ai putea alege, ai alege intotdeauna experiente cu aroma de ciocolata, si nu ai creste sau evolua.
Uneori, noi crestem intr-un mod real prin intermediul experientelor provocatoare, prin intermediul dificultatilor, prin durere. In cele din urma aspiram la libertate, la adevar, nu pentru experiente delicioase, care sunt doar de moment. Chiar si acum viata ta ar putea fi plina de recunostinta, pe care nu o exprimi. Exista unii oameni care, daca ar avea picioarele tale, ochii tai, sanatatea ta, ar fi plini de recunostinta. Ei nu au toate acestea si sunt mai plini de recunostinta. Si in acest sens, ei au bucurie, au pace in interiorul lor. Uneori, oamenii, care au cu mult mai putin decat aveti voi, arata mult mai multa recunostinta decat voi, cei care au mult mai mult decat ar putea ei visa. Daca vrei sa iesi din acest cosmar, incepe sa spui "multumesc". Gaseste lucruri pentru care sa spui "multumesc". Ele sunt multe, mult mai multe decat cele pentru care spui "nu multumesc". Toata manifestarea este inca Gradina Edenului, dar noi nu vedem asta, pentru ca privim cu ochii invatati in imperfectiune, ignoranta, egoism. Cand privim cu ochii Sinelui, totul devine divin. Cand unul experimenteaza Adevarul, asta nu inseamna ca aceasta lume este inlocuita cu alta. La fel e pentru el, insa ochii s-au schimbat de la ochii unei persoane, la ochii unei Prezente. Ei devin desavarsiti, din nou, si vad perfectiunea, chiar si in imperfectiunile aparente ale vietii.
Exista o zicala, "Nu vad lumea asa cum este; vad lumea asa cum sunt eu." Orice te imaginezi pe tine insuti a fi, tu vezi lumea prin intermediul acestor ochelari. Exista un singur Pamant, dar miliarde de lumi, pentru ca in fiecare corp, o lume individuala este creata de identitate, dorinta, conditionare, educatie, obicei, fantezie, atasamente, proiectii. Toate acestea fac o lume unica, fiecare cu propriile sale prioritati, preferinte, dorinte, prejudecati.
Doar cel a carui minte a fost eliberata de ego, vede lucrurile asa cum sunt ele. Si asa cum sunt lucrurile cu adevarat, exista perfectiune. Numai o astfel de persoana poate fi numita a fi cu adevarat universala, in sensul: universala in intelegere si perceptie. Toti ceilalti fac parte dintr-un trib - un trib al gandirii, al culturii. Doar cel care este liber de concepte, sau liber de hipnoza identitatii personale, si de conditionare, este eliberat, este Buddha. Un astfel de om este liber de iluzia gestionarii existentei. El nu are strategii, si nici orice frica inerenta. El se misca in armonie naturala cu Fiinta universala.
Acesta este un trup muritor, dar Fiinta nemuritoare si atemporala locuieste in interiorul lui, pentru o vreme. Afla cine esti cu adevarat, cat timp corpul tau inca este cald... si fii fericit.Sursa articol: www.mooji.org

luni, 23 martie 2015

Video: Împărăția Ta este Aici (Thy Kingdom Is Here) - Mooji - O versiune a rugăciunii DomnuluiPreaiubit Tată,

Care sălășluiești în sufletul Ființei mele
Al cărui nume este
EU SUNT


Slăvit fie numele Tău cel sfânt
Împărăția Ta este aici


Voia Ta domnește pe întregul pământ
precum și în tărâmurile cerești ale sufletului meu


Tu îți deschizi mâinile
și potolești foamea tuturor ființelor vii


Tu vindeci toate inimile de durere 
Astfel încânt ele, la rândul lor pot arăta iertare
acelora a căror minte
e învăluită în ignoranță de Sine


Preaiubită Mamă,

Care împarți tuturor sentimentul alegerii
ca să putem ajunge în cele din urmă să Te alegem
pe Tine, care ești Adevărul
și astfel să descoperim libertatea veșnică


Slavă numelui Tău
Oh, Adevăr


Pentru că a Ta este împărăția existenței,
a păcii și a iubirii
Toată puterea și slava emană doar din Tine
Cel ce dă tuturor
înțelepciunea, lumina, iubirea și curajul
pentru a se referi la ei înșiși ca
EU SUNT


Amin
Om 


ENG:
Beloved Father,
Who dwells within the soul of my Being
Whose name is
I Am

Veneration to your holy name
Thy kingdom is here

Thy will prevails throughout the earth
as it does in the heavenly realms of my soul

You open your hands
and satisfy the hunger of all living beings

You heal all hearts of sorrow
So that they in turn may show forgiveness
to those whose minds
are shrouded in ignorance of the Self


Beloved Mother

Who imparts to all the sense of choice
so we may finally come to choose
You
who are Truth
and thus find everlasting freedom

Glory to your name
Oh Truth

For yours is the kingdom of existence
of peace and love
All power and glory emanates from
You alone
Who imparts to all
the wisdom, the light, the love and courage
to refer to themselves as
I Am 

Amen 
Om

duminică, 22 martie 2015

Nisargadatta Maharaj - Cunoaşte-te pe tine însuţi ca fiind oceanul fiinţei

 
M: Corpul este un lucru material şi are nevoie de timp ca să se schimbe. Mintea nu-i decât un ansamblu de obiceiuri mentale, de moduri de gândire şi simţire, şi, pentru a le schimba, acestea trebuie aduse la suprafaţă şi examinate cu atenţie. Însă lucrul acesta cere timp. Ia hotărârea să-l faci şi perseverează, restul se va rezolva de la sine. 
Î: Cred că am o idee destul de clară despre ceea ce trebuie făcut, însă mă pomenesc obosit şi deprimat, căutând tovărăşia semenilor mei şi risipind astfel timpul pe care ar trebui să-l acord solitudinii şi meditaţiei. 
M: Fă ceea ce ai chef să faci. Nu te brusca. Violenţa te va face dur şi rigid. Nu te lupta cu ceea ce iei drept obstacole în calea ta. Priveşte-le doar, interesează-te de ele, observă, cercetează. Lasă să se întâmple orice - bun sau rău. Însă nu te lăsa înghiţit de ceea ce se întâmplă. 
Î: Ce rost are să-ţi aminteşti tot timpul că tu eşti privitorul? 
M: Mintea trebuie să înveţe că dincolo de mintea schimbătoare se află fundalul neschimbător al conştientei. Mintea trebuie să ajungă să cunoască adevăratul Sine, să-l respecte şi să înceteze să-l mai acopere complet, precum luna care întunecă soarele în timpul eclipsei solare. Realizează doar că nimic din ceea ce poate fi observat sau experimentat nu eşti tu, sau nu te limitează. Nu lua în seamă ceea ce nu eşti tu însuţi. 
Î: Ca să fac ceea ce îmi spui tu, ar trebui să fiu tot timpul pe deplin conştient. 
M: A fi conştient înseamnă a fi treaz. Ne-conştient înseamnă a fi adormit. Tu eşti oricum conştient, nu-i nevoie să încerci să fii. Tot ce îţi trebuie este să fii conştient de faptul că eşti conştient. Fii în mod deliberat conştient că eşti conştient, caută să lărgeşti şi să adânceşti câmpul conştienţei. Tu eşti întotdeauna conştient de mintea ta, dar nu eşti conştient de tine însuţi ca fiind conştient. 
Î: După cât pot să înţeleg, tu dai înţelesuri distincte cuvintelor "minte", "conştiinţă" şi "conştienţă". 
M: Urmăreşte-mă. Mintea produce gânduri fără încetare, chiar şi atunci când nu te uiţi la ele. Atunci când ştii ce se petrece în mintea ta, tu numeşti aceasta conştiinţă. Aceasta este starea ta de veghe - conştiinţa ta se deplasează de la senzaţie la senzaţie, de la percepţie la percepţie, de la idee la idee, într-o nesfârşită succesiune. Apoi urmează Conştienţa , penetrarea directă şi imediată în totalitatea conştiinţei, în totalitatea minţii. Mintea este ca un râu, curgând fără încetare în albia corpului fizic; tu te identifici cu o undă şi o numeşti: "gândul meu". Singurul lucru de care eşti conştient este mintea ta; Conştienţa este cunoaşterea conştiinţei ca întreg. 
Î: Toţi sunt conştienţi dar nu toţi sunt conştienţi că sunt conştienţi . 
M: Nu spune: "toţi sunt conştienţi". Spune: "există conştiinţă" - în care totul apare şi dispare. Minţile noastre sunt doar valuri pe suprafaţa oceanului conştiinţei. Ca valuri, ele vin şi se duc. Ca ocean, ele sunt infinite şi eterne. Cunoaşte-te pe tine însuţi ca fiind oceanul fiinţei, matca întregii existenţe. Toate astea sunt, desigur, metafore; realitatea este dincolo de orice descriere. Tu nu poţi s-o cunoşti decât fiind realitatea însăşi.

Eu sunt Acela - Sri Nisargadatta Maharaj