joi, 26 martie 2015

Robert Adams - Trei Metode Directe de Realizare a Sinelui (Three Direct Methods)

 Toți marii înțelepți de la începutul timpului au transmis practic trei metode directe pentru realizarea Sinelui. Aceste trei metode am de gând să vi le împartășesc, cele mai mari învățături de pe pământ.  
Dacă practicați doar aceste lucruri, nu aveți nevoie de nimic altceva și ne vom trezi și deveni liberi, ceea ce noi deja suntem oricum dar voi nu o credeți.  
Se cuvine să practicați aceste trei metode. 

 "Primul" principiu este de a fi în conștiința Înțelepților în satsang. Aceasta este cea mai mare învățătură ce o puteți obține.

 "A doua" metodă directă este introspecția. Introspecția este foarte importantă, de asemenea.
 Așa că Bhagvan Sri Ramana Maharshi și alți înțelepți mari, Shankara, mulți Înțelepți, mulți sfinți, au subliniat importanța introspecției, Atma-vichara. Este foarte ușor să o faci. Ar trebui să practicați asta toată ziua și toată noaptea.  
Mai ales dacă ați găsit un Înțelept.

 "A treia" metodă directă este abandonul de sine. 
Puteți face toate aceste trei lucruri simultan, să știți
 Poți fi cu un Înțelept, să practici introspecția și, de asemenea, să te abandonezi (să renunți la "eu", "al meu", "mine"). 
Aceasta este ceea ce te face un adept (discipol devotat) adevărat.  
Ei le fac pe toate trei. Fără chiar să știe că ei le fac. 

~ Robert Adams - T.212: Trei metode directe - 27 decembrie 1992

All of the great Sages since the beginning of time have taught basically three direct methods for self-realization.
These three methods I'm going to share the highest teachings on earth.
If you only practice these things you would need nothing else and
we will awaken and become free which we already are anyway but
you don't believe it. It behooves us to practice these three methods.

The "first" principle is being in the acquaintance of Sages in satsang.
This is the highest teaching you can get.

The "second" direct method is self-inquiry.
Self-inquiry is very important also.
But Bhagvan Sri Ramana Maharshi and other great Sages, Shankara, many Sages, many Saints, have emphasized the importance of
self-inquiry, atma-vichara. It's very easy to do.
You should practice all day and all night.
Especially if you've found a Sage

The "third" direct method is self surrender.
You can do all three of these things simultaneously you know.
You can be with a Sage, practice self-inquiry and also surrender.
This is what a true devotee does. They do all three.
Without even knowing that they're doing them.

~ Robert Adams - T.212: Three Direct Methods - 27th December, 1992

 About Robert Adams:
en.wikipedia.org/wiki/Robert_Adams_%28spiritual_teacher%29

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu