sâmbătă, 11 aprilie 2015

Robert Adams - Dacă vrei realizarea Sinelui, trebuie să scapi de orice (If you want Self-realization you've got to get rid of everything)

În procesul de a te goli ar putea părea că îți e tot mai rău.
Temerile se înmulțesc.
Îndoielile devin mai teribile decât au fost vreodată înainte.
Aceasta este schimbarea care vine în viața ta.
Cu alte cuvinte, dacă vrei realizarea Sinelui, trebuie să scapi de orice, de tot.
De tot ceea ce te agățai.
De orice te-ai tot agățat, de orice.
Mă refer la renunțare în planul mental.
Dacă lucrurile se întâmplă în planul fizic, tu doar nu reacționa la ele.
Dar mental renunță la toate lucrurile care te-au tot deranjat în toți acești ani.
Abandonează totul lui Dumnezeu.
Golește-te complet, total.
Iar tu faci asta prin faptul că nu reacționezi la nimic.
Nemaipermițând lumii să ajungă la tine, să-ți arate ceva.
Rămâi acolo, rămâi gol.
Rămâi în nimic.
Devenind nimic mai mult și mai mult.
Fără a te mai îngrijora.
Apoi, dintr-o dată vei vedea o lumină în tine.
Lumina va aduce fericire de nedescris și pace.
Lumina crește constant.
Lumina e-n inima ta.
Lumina a o mie de sori.
Abandonează totul acestei lumini.
Nu mai e nicio frică.
Ești liber.


In order to empty yourself it may appear that you're getting worse.
The fears multiply themselves.
The doubts become more terrible than they've ever been before.
This is the change that is coming into your life.
In other words if you want self-realization
you've got to get rid of everything.
Everything that you've been holding onto.
Everything that you've been holding onto, everything.
I mean give it up mentally.
If things happen physically you just don't react to it.
But mentally you give up all the stuff
that has been bothering you for all these years.
You surrender everything to God.
Empty yourself out completely, totally.
Again you do this by not reacting to anything.
Not allowing the world to get to you, show you anything.
You keep holding on and holding on.
Holding on to nothing.
Becoming nothing more and more.
No longer worrying.
Then all of a sudden you see a light inside of you.
The light brings you untold happiness and peace.
The light grows steadily.
The light's in your heart.
The light of a thousand suns.
To give everything up to this light.
You're no longer afraid.
You are free.
~ Robert Adams

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu