duminică, 31 mai 2015

Robert Adams - Nu ești corpul. Nu ești lumea. Nu ești situațiile (You're not the body. You're not the world. You're not the situations)

Corpul tău este, de asemenea parte din vis.
Pentru că atunci când dormi și tu visezi nu ești conștient de corpul tău,
ești conștient doar de vis.
Și așa și trupul tău este, de asemenea, o parte din vis.
Totul e parte din întregul vis.
Aceasta este o veste minunată. E ceva ce trebuie mereu să-ți amintești.
Întotdeauna să fii conștient de acest lucru.
Doar fiind conștient de acest lucru face ca ceva să se întâmple cu tine.
Devino conștient de acest adevăr.
Acum știi ce vreau să spun când spun "Nu ești corpul. Nu ești lumea. Nu ești situațiile."
Acestea sunt toate parte din acest vis.
Trezește-te la Sinele tău. Devino liber.

Încetează să analizezi lucrurile, să le dai de cap.
Nu mai judeca.
Nu te plimba împrejur ca o victimă învinuind.
Nu mai juca un rol. Atunci când începi să privești la aceste lucruri
vei vedea cum toate se desprind și cad și atunci adevarata ta natură va fi dezvăluită.
Atunci vei înțelege ce este Brahman.
Brahman este acel aspect în care totul este lăsat să cadă deoparte,
inclusiv corpul tău. Nu vreau să spun la modul fizic, vreau să spun mental.
Pentru alții vei apărea în continuare a fi într-un corp, dar vei ști cu siguranță,
sincer, cu adevărat, dincolo de vreo umbră de îndoială că nu există un corp.
Nu a existat niciodată un corp și dacă nu există un corp nu există nici o lume.
Vezi că totul începe cu un corp.

Nu încerca să elimini ceva din această lume, sau să schimbi lucrurile în această lume, deoarece este corpul care face acest lucru, nu poți vedea asta?
Este corpul tău, care încearcă să facă modificările.
Este corpul tău care crede că ceva este greșit, că ceva trebuie schimbat.
Dar atunci când îți dai seama că corpul este un vis ca și lumea,
ca și universul, ca orice altceva, atunci nu este nimeni rămas care să schimbe nimic.
Tu doar observă, privește, lasă să plece, și totul se dizolvă în Sinele care tu ești.
Totul se dizolvă în tine, tu ești Acela și nu există nici un altul.

~ Robert Adams -T.219 - Devino Ce Ai Fost Întotdeauna -
24 ianuarie 1993

Your body is also part of the dream.
For when you sleep and you're dreaming you are not aware of your body,
you're only aware of the dream.
And so it is that your body is also part of the dream.
It's all part of the whole dream.
This is wonderful news. It's something you always have to remember.
Always be aware of this.
Just being aware of this causes something to happen to you.
Become aware of this truth.
Now you know what I mean when I say,
"You're not the body. You're not the world. You're not the situations."
They are all part of this dream.
Awaken to your Self. Become free.

Stop trying to analyze things, to figure things out.
Do not be judgmental. Do not walk around with a chip on your shoulder.
Stop playing a role. When you start looking into these things
you will find out they all drop away and
then your true nature will be revealed.
Then you will understand what Brahman is.
Brahman is that aspect where everything is dropped away,
including your body. I don't mean physically, I mean mentally.
To others you will still appear to be in a body, but you will know definitely,
sincerely, truly, beyond a shadow of a doubt that there is no body.
There never was a body and if there is no body there is no world.
See it all starts with a body.
Do not try to eradicate anything in this world, or change things
in this world because it's the body that is doing this, can't you see this?
It is your body that is trying to make the changes.
It is your body that believes something is wrong,
that something has to be changed.
But when you realize the body is a dream like the world is,
like the universe is, like everything else is,
then there is nobody left to change anything.
You just observe it you watch it you let it go and
it dissolves into the Self which you are.
Everything dissolves into you, you are the one and there is no other.
~Robert Adams -T.219 - Become What You’ve Always Been -
24th January,1993

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu