luni, 1 iunie 2015

Robert Adams - Natura ta este iubirea (Your nature is love)

Oamenii încă mai cred că dacă devin iluminați, iluminați doar pentru ei înșiși, ei vor trebui să nu mai lucreze sau să nu iasă în lume. Ei vor dori doar să fie cu ei înșiși și nu le va păsa de nimic. Dimpotrivă, amintiți-vă că nu sunteți corpul vostru. Corpul tău va continua și va face ceea ce îi e hărăzit să facă aici, dar nu are nimic de-a face cu tine.

Și asta e greu de înțeles pentru unii oameni. Eu nu sunt corpul meu. Corpul tău este corpul lumii, și atâta timp cât te identifici cu corpul tău va trebui să te identifici cu lumea, pentru că universul este trupul lui Dumnezeu. Ești microcosmosul într-un macrocosmos. Asta trebuie să dispară sau vei juca diverse jocuri în lume, în univers. Ai putea dobândi puteri oculte, ai putea face tot felul de lucruri cu chakrele, dar ești încă acționând din minte. Toate aceste lucruri au de-a face cu mintea. Nu te juca aceste jocuri. Du-te dincolo de asta. Nu căuta nimic. Prin faptul că nu cauți vei găsi. Căutând vei pierde. Totul este planificat, totul este predestinat, și totul este de partea ta. Nu este absolut nimic împotriva ta.

Dacă ai ști cu adevărat ce se petrece te-ai bucura. Dacă într-adevăr, real ai ști ce se întâmplă ai plânge de bucurie. Universul te iubește. Ceea ce numești Dumnezeu te iubește. Brahman te iubește, pentru că tu ești acela, sinele tău. Prin urmare, natura ta este iubirea. Când spun că toate acestea te iubesc, eu inversez procesul pentru a te face să înțelegi că natura ta este iubirea. Este iubirea ta cea care a manifestat universul. Este iubirea ta cea care iubește. Altfel de unde ar putea veni ea? Deci, pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că natura lor este iubirea le spun că universul îi iubește, Dumnezeu îi iubește.

Dar dacă te gândești la asta, de unde ar veni iubirea? Există o putere în afară de tine însuți care generează această iubire? Desigur că nu. Tu ești singura putere. Tu ești singura iubire. Nu există un altul în afară de tine. Cu toate acestea, tu nu ești ceea ce pari a fi. Încetează identificarea cu condițiile lumești. De fiecare dată când apare ceva spune-ți pur și simplu: "Eu sunt", iar ''eu sunt''-ul va începe procesul pentru tine. Eu Sunt este ca un comutator. Ori de câte ori ești prins în lume apasă pur și simplu pe buton spunând "Eu sunt", și dintr-o dată vei vedea că începi să-ți pierzi identitatea (identificarea cu ansamblul corp-minte) și te contopești cu propria conștiință.

Când spun că te contopești cu conștiința ta nu vreau să spun că există conștiință și separat ești și tu. Ce vreau să spun este că te trezești cu adevărat ca Sinele tău. Te trezești la adevărata ta natură. Nu există o conștiință ascunsă undeva și pe care tu trebuie să te duci și s-o găsești. Conștiința ești tu. Pur și simplu oprește gândirea. Liniștește-ți mintea și vei începe să strălucești. Nu face planuri. Uită de scopuri. Uită de dorințe. Pur și simplu lucrează la a-ți liniști mintea. Și, când curgi firesc, vei vedea că lucrurile merg mai bine pentru tine. Viața devine mai luminoasă, mai armonioasă, mai iubitoare. Se întâmplă de la sine. Tu doar pur și simplu trebuie să-ți încetinești gândurile.

Traducerea: Summairu

Citește și:
Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot (partea 1)
Robert Adams - Amintește-ți motivul pentru care ai venit aici 
Robert Adams - Ce-ai făcut cu viața ta?
Robert Adams - Despre devoțiune
Robert Adams - Smerenia; Nirvikalpa și Sahaja SamadhiPeople still believe that they if become enlightened, only enlightened to themselves, they will have to stop working or stop going out. They will just want to be by themselves and they will care about nothing. On the contrary, remember that you are not your body. Your body will carry on and do whatever it came here to do, but it has nothing to do with you.

And that's hard to comprehend for some people. I am not my body. Your body is the body of the world, and as long as you identify with your body you have to identify with the world, because the universe is the body of God. You are the microcosm in a macrocosm. That's got to go or you'll be playing games in the world, in the universe. You may acquire occult powers, you may do all sorts of things with the chakras, but you're still working out of the mind. All these things have to do with the mind. Do not play these games. Go beyond that. Do not seek anything. By not seeking you'll find. By seeking you’ll lose. Everything is planned, everything is preordained, and everything is on your side. There is absolutely nothing against you.

If you really knew what was going on you would rejoice. If you really, really knew what was happening you would cry for joy. The universe loves you. What you call God loves you. Brahman loves you, for you are that, your self. Therefore your nature is love. When I say these things love you, I am reversing the process to make you understand that your nature is love. It is your love that raised the universe. It is your love that loves. Otherwise where would it come from? So to make people understand that their nature is love I tell them the universe loves them, God loves them.
But if you think about it, where would the love come from? Is there a power outside of yourself that generates this love? Of course not. You are the only power. You are the only love. There is no one besides you. Yet you are not what you appear to be. Stop identifying with worldly conditions. Every time something comes up simply say to yourself, "I am," and the I am will begin the process for you. The I am is like a switch. Whenever you get caught up in the world you merely turn on the switch by saying, "I am," and all of a sudden you’ll find that you begin losing your identity and you merge into your own consciousness.

When I say that you merge into your consciousness I do not mean that there is consciousness and there is you. What I mean is you really awaken to yourself. You awaken to your true nature. There is not a consciousness hiding somewhere and you have to go and find it. Consciousness is you. Simply stop thinking. Quiet your mind and you will begin to shine. Do not plan for things. Forget about goals. Forget about desires. Simply work on quieting your mind. And as you unfold you will find that things are getting better for you. Life appears brighter, more harmonious, more loving. It happens by itself. You merely have to slow down your thoughts.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu