miercuri, 10 februarie 2016

Robert Adams - Despre devoțiune (On Devotion)

Am întâlnit mulți oameni în călătoriile mele, care sunt bhakta-și (devoți ai lui Dumnezeu), și mi-au spus: 
<Eu am așa o devoțiune și dragoste pentru Dumnezeu pentru atât de mulți ani. N-am citit vreo carte despre Advaita Vedanta (non-dualism) , dar dintr-o dată am început să mă întreb: "Cine sunt eu? Cine este acest eu care are toate această devoțiune? Este euI separat de mine?" Și am ajuns la concluzia că în tot acest timp m-am rugat la unicul Sine, la realitatea unică. Dar acest lucru mi-a apărut doar din cauza devotamentului, a credinței mele.> 

Nu este asta mai bine decât să citești cărți despre aceste lucruri, decât să citești cunoștințe seci, iar apoi devii o parte a școlii vorbitoare, și când te întâlnești cu prietenii să tot vorbiți, și vorbiți, și vorbiți, și vorbiți, și vorbiți, și vorbiți , și vorbiți despre Advaita Vedanta, despre Sine, conștiință? Ce risipă de energie, trebuie pur și simplu să te hotărăști ce vrei. Vrei cunoașterea intelectuală seacă, sau vrei să te trezești la tine însuți?

Dacă vrei să te trezești la propriul tău sine trebuie să faci ceva în această privință, de acolo de unde ești acum. Iar acest lucru nu înseamnă că trebuie să începi să afirmi: "Eu sunt realitatea absolută." Mai degrabă trebuie să începi anularea tuturor lucrurilor care te țin în strânsorile lor, toate acele lucruri precum temperamentul rău, îndoielile, furia. Trebuie să începi scapi de aceste lucruri și să le abandonezi lui Dumnezeu. Numai atunci Advaita Vedanta va veni de la sine. Dar trebuie să o faci. 


Îmi dau seama că unora dintre voi nu le place să audă aceste lucruri, pentru îți spui: "Rugăciune? Am renunțat la ea cu mult timp în urmă." Da, dar unde ești acum? Ce ai câștigat? Ai devenit liber? Ai probabil și mai multe probleme acum, în plus, decât ai avut vreodată. Și chiar dacă nu ai nicio problemă, ești încă atașat de lume, și mergi în sus și în jos cu acțiunile la bursă, în sus și în jos cu felul în care e lumea de la o zi la alta. Dacă auzi ceva bun, ești fericit. Dacă auzi ceva trist, devii nefericit. Te-ai blocat în maya. 

La asta trebuie să lucrezi mai departe. Asta este ceea ce trebuie să faci. Ai treabă de făcut. Să vedem cât de mulți dintre voi puteți începe să o faceți. 

~ Robert Adams

Traducerea: Summairu

Citește și:
Alte articole cu Robert AdamsI met many people in my travels who are bhaktas, and they told me, <I have such devotion and love for God for so many years. I never read a book on Advaita Vedanta, but all of a sudden I began to ask myself, "Who am I? Who is this I that has all this devotion? Is the I separate from myself?" And I came to the realization that all of this time I've been praying to the one Self, the one reality. But this came to me only because of my devotion, my faith.>

Isn't this better than reading books about these things, reading dry knowledge, and then becoming a part of the talking school, where you meet with your friends and you talk, and talk, and talk, and talk, and talk, and talk, and talk about Advaita Vedanta, the Self, consciousness? What a waste of energy, you simply have to make up your mind what you really want. Do you want dry intellectual knowledge, or do you want to awaken to yourself?

If you want to awaken to yourself, you've got to do something about it from where you are right now. And that doesn't mean you have to start affirming, "I am absolute reality." You rather have to start negating all of the stuff that is holding you in its grips, all of those things like a bad temper, doubts, anger. You have to begin by getting rid of those things and surrendering them to God. Only then will Advaita Vedanta come by itself. But you have to do it.

I realize some of you do not like to hear these things, for you're saying to yourself, "Prayer? I gave that up a long time ago." Yes, but where are you now? What have you gained? Have you become free? You probably have more problems now, also, than you ever had before. And even if you do not have any problems, you are still attached to the world, and you go up and down with the stock market, up and down with the way the world is from day to day. If you hear something good, you're happy. If you hear something sad, you become miserable. You're stuck in maya.

This is what you have to work on. This is what you have to do. You have your work before you. Let's see how many of you can begin to do it.

~ Robert Adams

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu