vineri, 9 septembrie 2016

Robert Adams - Niciodată să nu mai fii speriat de nimic (Never be frightened again by anything)

În fiecare poziție în care te afli, în fiecare situație în care te afli, cu oricine ai fi, pozițiile pe care le ai sau nu le ai, oriunde ai putea fi în această lume, este locul tău potrivit în acest moment. Binecuvântează asta. Iubește asta. 
Știu că sună dificil când te gândești la o stare oribilă, și spui: "Trebuie să o iubesc." Am să explic din nou. Motivul pentru care o iubești este pentru că Dumnezeu este tot ce există. Încearcă să-ți amintești acest lucru. Nu există nimic altceva decât Dumnezeu. De aceea, dacă urăști ceva, îl urăști pe Dumnezeu, care ești tu Însuți. Totul iese din tine. Tu ești acela. Trebuie să înveți să ai încredere și să îți iubești Sinele, Sinele tău prețios.

Atunci când devii deznădăjduit, deprimat, plin de ură, compătimindu-te, aceasta este ceea ce
înseamnă cu adevărat blasfemie, pentru că tu simți în acest fel despre Sine Însuți. Nu poți să vezi? Există doar sinele tău. Dacă crezi că ceva e oribil, vorbești despre Sinele tău. Te uiți la o situație, o privești, o observi, niciodată nu reacționezi, o lași în pace. Și apoi ți se va da puterea de care ai nevoie, să o rezolvi, să treci prin ea, fără să gândești, fără gânduri, fără nicio agitație, fără niciun zgomot. Acestea sunt lucrurile la care trebuie să lucrezi. Fii acel Sine.

Niciodată să nu mai fii speriat de nimic. Dacă aș putea face acest lucru perfect clar pentru tine. Niciodată să nu lași ca nimic în această lume să te sperie vreodată. Lasă ca lucrurile să se desfășoare așa cum le este îngăduit. Amintește-ți doar să privești și să observi, menținându-te în cel adevărat. Fericirea va veni de la sine. Când te menții în Adevăr, când nu reacționezi la
condițiile de viață, la persoane, la locuri sau lucruri, atunci când lași lucrurile în pace și oprești lupta cu viata, tu nu te dai bătut. 
În psihologia occidentală, ni se spune ca niciodată să nu renunți. Suntem învățați să continuăm lupta. Dar eu îți spun că nu este nimic de luptat, iar singurul lucru la care renunți este ego-ul tău. Psihologia occidentală nu a trecut niciodată dincolo de asta. Prin urmare, ei nu știu de viața de dincolo de asta. Psihologia occidentală funcționează pe prezumția că ești un corp și o minte, așa că în mod natural ei îți spun: "Nu renunța, luptă până la capăt. Ridică-te pentru drepturile tale."

Dar, în cele mai înalte învățături ale adevărului învățăm că nu ai drepturi. Renunți la corpul tău, la ego-ul tău, la mintea ta, iar atunci când se întâmplă acest lucru, treci dincolo de psihologie. Ceva se întâmplă, ceva de care psihiatria, psihologia nu sunt conștiente în niciun fel. Și aceasta este că te ridici la o dimensiune mai înaltă, unde există fericire, și pace, și compasiune, și iubire, bucurie, care-s în mod natural ale tale. Începi să simți aceste lucruri în loc de lucrurile pe care le-ai simțit înainte. Înainte de aceasta, atunci când te luptai cu viața, atunci când te ridicai pentru drepturile tale, când încercai să plătești cu aceeași monedă, atunci când funcționai ca un ego, niciodată nu ai fost în stare să simți fericire sau bucurie sau pace. Numai uneori, atunci când ai câștigat, când ți-ai impus punctul de vedere, atunci când ai câștigat o dispută, când ai câștigat o ceartă, când ai dat în judecată pe cineva și ai câștigat, te-ai simțit fericit pentru o vreme, dar nu a durat mult, și a trebuit să treci prin asta din nou și din nou. Dar numai până aici poate
merge lumea. Ea nu știe nimic altceva decât asta.

Ceea ce vreau să-ți spun: dă drumul la tot. Nu te agăța. Stai gol în fața lui Dumnezeu, fără nicio cârjă, fără nimic de care să te agăți. Atunci când poți face acest lucru, din acel moment vei începe să te înalți. Și vei deveni conștient de faptul că nu ești corpul, sau mintea, sau lumea, sau universul, ci ești pura conștiință lipsită de
alegeri și efort. Ești spațiul fără margini, infinit ca cerul. Ai devenit totul, și totul a devenit tu.  
Muncește la tine însuți.

~ Robert Adams

 traducerea: Summairu (2016)


Citește și: Alte articole de la Robert Adams Every position that you find yourself in, every situation that you find yourself in, with whomever you find yourself with, the positions that you have or don't have, wherever you may be in this world, is your right place at this moment. Bless this. Love it.
I know it sounds hard when you think of a horrible condition, and you say, "I must love it." Let me explain again. The reason you love it is because God is all there is. Try to remember this. There is nothing but God. Therefore, if you hate something, you're hating God, which is your Self. It's all coming out of you. You are that. You must learn to trust and love your Self, your precious Self.
When you become despondent, depressed, hateful, feeling sorry for yourself, this is what blasphemy really means, for you're feeling this way about your Self. Can't you see? There's only your self. If you think something is horrible, you're speaking about your Self. You look at a situation, you watch it, you observe it, you never react, you leave it alone. And then you'll be given the power that you need, to handle it, to go through it, without thinking, without thoughts, without any commotion, without any noise. These are the things you must work on. Be that Self.

Never be frightened again by anything. If I can make this perfectly clear to you. Never allow anything in this world to ever frighten you. Allow things to unfold as they may. Remember you just watch and observe, hold on to the truth. Happiness will come of its own accord. When you hold on to the truth, when you do not react to life's conditions, person, place or thing, when you leave things alone and you stop fighting life, you're not giving up.
In the Western psychology, we're told that you never give up. We are taught to keep on fighting. But I'm telling you there is nothing to fight, and the only thing you're giving up is your ego. Western psychology has never gone beyond this. Therefore they do not know of life beyond this. Western psychology works in the presumption that you are a body and a mind, so naturally they tell you never give up, fight to the end. Stick up for your rights.

But in the highest teachings of the truth we learn that you have no rights. You're giving up your body, your ego, your mind, and when this happens, you go beyond psychology. Something happens that psychiatry, psychology are not aware of whatsoever. And that is you rise to a higher dimension, where there is happiness, and peace, and compassion, and love, joy, that is naturally yours. You begin to feel these things instead of the things you felt before. Prior to this, when you were fighting life, when you were sticking up for your rights, when you were trying to get even, when you were working as an ego, you were never able to feel happiness or joy or peace. Only sometimes, when you won, when you got your point across, when you won an argument, when you won a fight, when you sued someone and won, you felt happy for a while, but it didn't last long, and you have to go through it again and again. But this is as far as the world goes. It doesn't know anything else but this.

What I'm saying to you, let go of everything. Do not hold on. Stand naked before God, without any crutches, without anything to hold on to. When you can do this, from this moment on you will begin to rise. And you will become aware that you are not the body, or the mind, or the world, or the universe, but you are effortless choice-less pure awareness. You are boundless space, infinite like the sky. You have become everything, and everything has become you. Work on yourself.

~ Robert Adams

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu