duminică, 16 octombrie 2016

Robert Adams - Abandonează totul divinului, doar fii ceea ce deja ești (Surrender everything to the divine, just be what you already are)

Asta nu este o filozofie New Age unde crezi că ești responsabil pentru toate rănile din viața ta. În realitate și în adevăr nu există nici o rană. Nu se întâmplă nimic. Nu există niciun responsabil pentru nimic. Dar, atâta timp cât tu crezi că ești om și crezi că te confrunți cu situațiile, atunci sub toate aparențele îți pare că tu suferi pentru că reacționezi la o condiție care nu-ți place. 
Ce se întâmplă dacă lași totul în pace? Ce se întâmplă dacă observi ceva și niciodată nu ai fi reacționat la acel ceva mental sau fizic. Doar l-ai lăsat în pace. Nu te-ai luptat. Nu ai încercat să-l analizezi. Nu l-ai dezbătut. Doar te-ai uitat la el și l-ai lăsat în pace, și ai menținut mintea centrată pe tine însuți. Ce crezi că s-ar întâmpla? 

Ai fi nevoit să devii Sinele. Din necesitate devii conștiința pură
fără de efort, care este adevărata ta natură, ca să zicem de la început. Dar, atâta timp cât reacționezi la lucruri, chiar și la propriul corp, dacă tu crezi că corpul tău este bolnav, corpul tău are o suferință mentală. Corpul tău suferă din cauza unor condiții, aceasta este ceea ce înseamnă blasfemie, căci în realitate tu nu ești acel corp. Nu ești acel trup bolnav.  
Nu ești trupul care are suferință mentală, asta nu ești tu.
...


Dacă acest lucru pare a fi prea dificil pentru tine, dacă vichara (introspecția) pare grea, atunci următoarea cea mai bună alegere pentru tine este să te abandonezi cu totul lui Dumnezeu. Abandonează-i totul, problemele tale, ego-ul, corpul tău, mintea ta, munca ta, lumea ta. 

Spune: "Aici, Doamne, ia-o, nu mai vreau asta. Sunt al tău, fă cu mine așa cum voiești. 
Facă-Se Voia Ta." 

Acest lucru înseamnă că nu mai ai nimic de care să-ți faci griji. Dacă te abandonezi cu adevărat, vei deveni imediat strălucitor de fericit, căci ai dăruit ego-ul tău lui Dumnezeu și ceea ce a mai rămas este Dumnezeu. Nu ai niciun corp. Nu ai nicio minte. Nu ai nicio treabă de făcut. Nu ai nicio problemă. Acela a fost ego-ul tău care tot timpul te păcălea, făcându-te să crezi că ceva este în neregulă, și te-ai jucat de-a v-ați ascunselea, încercând să-l găsești pe Dumnezeu ba aici, ba acolo și peste tot, (ăsta a fost un cântec frumos), atunci când tot timpul Dumnezeu a fost în tine însuți ca Sine. 


Începe să vezi adevărul. Începe să te ridici în picioare ferm. Devino fără frică. Devino puternic. Lasă lumea în pace. Ea va avea grijă de ea însăși. Există o putere misterioasă care ghidează lumea către destinul ei potrivit. Ea nu are nevoie de niciun ajutor de la tine. Dacă e menit să faci anumite lucruri în lume, se vor face, dar tu nu ai nimic de-a face cu asta. Aceasta nu înseamnă că trebuie să renunți la locul de muncă sau să te duci să stai într-o peșteră sau să renunți la viața ta. Oriunde ai fi, chiar acolo este locul unde ar trebui să fii. Simte doar: "eu nu sunt făptuitorul", și munca ta va continua. Nu fi atașat de ceea ce faci. Nu reacționa la nicio situație sau nicio condiție. Fii tu Însuți.  

Focalizează-ți atenția asupra conștiinței și corpul tău va continua să facă acele lucruri pentru care a venit aici. 

Totul este predeterminat. Chiar și atunci când ridic așa degetul, asta este predeterminat. Nu fi egoist să crezi că ai vreo putere asupra tuturor sau asupra cuiva sau că tu ești făptuitorul. Este un privilegiu să fii născut pe acest pământ și motivul pentru care te-ai născut este să găsești Sinele real. 

Pornește, fă-o, și devino liber. 

Nu știu de ce vorbesc atât de mult, că nu vă face niciun bine. Vreau mereu să stau în tăcere, dar uneori avem aici câțiva oameni noi și ei nu înțeleg încă tăcerea, așa că tot sporovăiesc. Mă întreb dacă eu știu
despre ce vorbesc. Nu contează, oricum. Sunt întrebări?


Traducerea: Summairu (2016)

Citește și:
Alte articole cu Robert AdamsThis is not a New Age philosophy where you think you are responsible for all the hurts in your life. In reality and truth there are no hurts. There is nothing happening. There is no one responsible for anything. But as long as you believe that you are human and you believe you are confronted with situations then in all appearances it looks like you're suffering because you're reacting to a condition that you don't like.
What if you left every thing alone? What if you observe something and never reacted to it mentally or physically. You just left it alone. You didn't fight it. You didn't try to analyze it. You didn't debate it. You just looked at it and left it alone and kept your mind centered on yourself. What do you think would happen?
You would have to become the Self. You would have to become effortless pure awareness, which is your true nature to begin with. But as long as you react to things, even your own body, when you believe your body is sick, your body has mental anguish. Your body is suffering because of some condition, this is what blasphemy means, for in truth you are not that body. You are not that sick body. You are not that body that has mental anguish, that's not you.
...

If this appears too difficult for you, if vichara appears hard, then your next best bet is to surrender completely to God. Surrender everything, your problems, your ego, your body, your mind, your work, your world.
Say, "Here, God, take it, I want no more of this. I am yours, do with me as you will. Thy will be done."
This means you no longer have anything to worry about. If you truly surrender, you will immediately become radiantly happy, for you have given your ego to God and what's left is God. You have no body. You have no mind. You have no work. You have no problems. It has been your ego all of the time fooling you, making you believe that something is wrong, and you've been playing hide and seek, trying to find God here, there and everywhere, (that was a nice song) when all the time God was within yourself as your Self.

Begin to see the truth. Begin to stand up tall. Become fearless. Become strong. Leave the world alone. It will take care of itself. There is a mysterious power that guides the world to its right destiny. It doesn't need any help from you. If you're meant to do certain work in the world, it will be done, but you have nothing to do with that. It doesn't mean that you have to leave your job or go sit in a cave or give up your life. Wherever you are right now is where you're supposed to be. Just feel, "I am not the doer," and your work will go on. Do not be attached to your work. Do not react to any situation or any condition. Be your Self. Focus your attention on consciousness and your body will go on doing whatever it came here to do.

Everything is preordained. Even when I raise my finger like this it is preordained. Do not be egotistical to believe that you have any power over everybody or anybody or that you are the doer. It's a privilege to have been born on this earth and the reason you have been born is to find your real Self. Go for it, do it, and become free.
I don't know why I talk so much, it doesn't do you any good. I always want to sit in the silence, but sometimes we have some new people and they do not understand the silence yet, so I keep on chatting. I wonder if I know what I'm talking about. It doesn't matter anyway. Any questions?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu