sâmbătă, 1 octombrie 2016

Robert Adams - Despre introspecție și iluzia eu-lui (On self-inquiry and the illusion of I)

Ești complet liber. Dacă ai scăpa doar de afurisitul de "eu". Eu-l a fost cel ce ți-a dat toate aceste necazuri, tu tot spui: eu, eu, eu. Cât timp vei mai merge pe această cale? 
Trebuie să vină timpul în viața ta când începi să înțelegi că eu-l niciodată nu a existat si nu va exista. Acesta este motivul pentru care practicăm Atma-vichara, introspecția (investigația sinelui). Acesta este singurul motiv pentru care practicăm acest lucru, deoarece cu cât mai mult practici asta cu atât mai mult nu vei fi prins în "eu". Acum, tu știi că singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să elimini "eu-l" din viața ta și vei fi total eliberat.

Încearcă mâine să nu spui "eu" întreaga zi. Vezi dacă poți face acest lucru. Cei mai mulți dintre voi nu vor fi capabili să aibă o conversație. Nu vei avea absolut nimic de spus și asta va fi minunat. Ar fi cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată. Să taci. Căci ai vorbit toată viața și unde te-a dus asta? Din momentul în care te-ai născut ai vorbit, vorbit, vorbit, vorbit, vorbit și unde ai ajuns? De aceea auzim despre niște Înțelepți care sunt total tăcuți și nu spun un cuvânt. Pentru că vocea i-a fost dată eu-lui. Este eu-l cel care vorbește. Este eu-l, care are un sentiment de inferioritate și întotdeauna are ceva de spus. Difuzorul de voce este conectat la eu. Dar dacă practici să nu spui "eu", îndepărtând eu-l vei avea foarte puțin de spus și totul va avea grijă de el însuși.


De aceea introspecția funcționează atât de frumos și de aceea noi toți ar trebui să o practicăm. Cel mai bun moment pentru a o practica este atunci când eu-l te copleșește. Atunci când începi să-ți spui tot felul de lucruri precum: "Mă simt putred azi. Mă simt rău. Simt asta. Simt aia." Prinde-te și întreabă: "Cine sunt eu?" Asta este ceea ce trebuie să faci. Ceea ce de fapt întrebi este: "De unde a apărut acest eu? Cine sunt eu? Cine sunt eu?" Niciodată nu răspunde la această întrebare. Pentru că va fi răspunsul ego-ului. Ego-ul, eu-l, mintea sunt sinonime. Sunt toate același lucru. Dacă nu există niciun eu, nu va exista nicio minte, niciun ego. Prin urmare, practica este de a îndepărta eu-l, de a elimina eu-l. În același timp, ucidem ego-ul și mintea.


Așa că de fiecare dată când eu-l își arată capul tu investighează: "Cine sunt eu? De unde ai venit tu eu-le? Ce ți-a dat naștere? De unde ai originea?" Trebuie să vorbești cu tine în acest fel, dar nu cu voce tare. Dacă cineva te aude, vei fi trimis la ferma amuzanților (ospiciu). Ține asta pentru tine.  

Dar fă-o! "Cine sunt?" Mintea va începe să gândească din nou. Gândurile vor veni: "De ce fac asta? Trebuie să fiu nebun?" Te-ai întors la eu din nou. Dacă te-ai putea prinde doar, acest lucru va fi un început bun și te va duce mai departe. Prinde-te atunci când spui "eu". Prinde-te mereu. "Cine sunt eu? Cine e acest eu?" Asta e tot ce trebuie să faci. Este căutarea eu-lui, a sursei eu-lui. Și cauți sursa interogând: "Cine sunt eu?" Astfel cauți sursa eu-lui. Când sursa ți se revelează aceea va fi eliberarea totală. Căci eu-l va dispărea. Și astfel, să fii eliberat trebuie pur și simplu să scapi de eu. Dar vestea bună despre acest lucru este că, pe măsură ce practici asta, ea are rezultate pozitive în viața ta, în viața ta personală. Așa cum am menționat mai devreme, vei vedea că ești din ce în ce mai plin de pace. Lucrurile care obișnuiau să te deranjeze vor înceta să te mai deranjeze. Va crește puterea în tine însuți. Te vei simți fericit și bine. Acesta este un efect secundar al practicării introspecției.

Mintea este atât de puternică în unii dintre noi că ne va face să practicăm pentru o jumătate de oră, pentru zece minute, sau timp de cinci minute și se va opri și va reveni la a fi eu iarăși. Trebuie să te prinzi în mod continuu, în mod continuu. De fiecare dată când folosești acest cuvânt "eu", amintește-ți să-ți reamintești că "eu-l" nu există. Eu-l este singura mea problemă deci: "Cine sunt eu? Care este sursa lui?" Pe măsură ce practici acest lucru vei fi uimit de ceea ce se întâmplă cu tine.


Traducerea: Summairu (2016) 

Citește și:
Alte articole cu Robert AdamsYou are totally free. If you only got rid of the God damn I. The I has been giving you all these troubles you keep saying I, I, I. How long will you go on this way?
The time has to come in your life when you begin to understand that I has never existed and I will never exist. This is the reason we practice atma-vichara, self-inquiry. This is the only reason we practice this because the more you practice this the more you will not get caught up in the I. Now you know that the only thing you have to do is to remove the I from your life and you will be totally liberated.

Try tomorrow not saying “I” for the whole day. See if you can do this. Most of you will not be able to have a conversation. You will have absolutely nothing to say and that will be wonderful. It would be the best thing you've ever done. To shut up. For you have been talking all of your life and where has it gotten you? Since you were born you've been talking, talking, talking, talking, talking and where has it gotten you? This is why you hear about some Sages who are totally silent and never say a word. For the voice has been given to the I. It is the I who talks. It is the I who has a chip on its shoulder and always has something to say. The voice box is connected to the I. But if you practice not saying I, removing the I you'll have very little to say and everything will take care of itself.

This is why self-inquiry works so wonderfully and why we should all practice it. The best time to practice it is when the I overwhelms you. When you start to say all kinds of things to yourself like, "I feel rotten today. I feel bad. I feel this. I feel that." Catch yourself and inquire, "Who am I?" That is what you must do. What you are really asking is, "Where does this I come from? Who am I? Who am I?" Never answer that question. For it'll be your ego answering. The ego, the I, the mind are synonymous. They're all the same. If there is no I there will be no mind, no ego. So the practice is to remove the I, to eliminate the I. At the same time we're killing the ego and the mind.

So every time the I shows its head you inquire, "Who am I? Where did you come from I? What gave you birth? From where did you originate?" You have to talk to yourself this way but not loud. Somebody hears you, you'll be sent to the funny farm. Keep this to yourself. But do it! "Who am I?" The mind will start thinking again. Thoughts will come, "What am I doing this for? I must be crazy?" You're back to I again. If you can only catch yourself this will be a great start and it will take you further. Catch yourself when you say, "I." Keep catching yourself always. "Who am I? Who is this I?" That is all you have to do. Is search for the I, the source of the I. And you search for the source by inquiring, "Who am I?" That is how you search for the source of I. When the source reveals itself to you there will be total liberation. For the I will be gone. And so to be liberated you simply have to get rid of the I. But the good news about this thing is as you practice this it has positive results in your life, in your personal life. As I mentioned earlier you will find that you're becoming more peaceful. The things that used to disturb you will stop disturbing you. You will develop power within yourself. You will feel happy and good. This is a side effect of practicing self-inquiry.

The mind is so powerful in some of us it will make us practice for a half hour for ten minutes or for five minutes and it will stop and it will go back to being I again. You have to catch yourself continuously, continuously. Whenever you use that word I, remember to remember I doesn't exist. I is my only problem then, "Who am I? What is its source?" As you practice this you will be amazed at what happens to you.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu