luni, 27 martie 2017

Robert Adams - Cum deosebești un fals înțelept de unul autentic? (How do you tell a false Sage from a real Sage?)

Robert Adams: Inima ta îți va spune cum. Dacă ești un devot sincer, nu trebuie să îți faci griji pentru nimic din toate astea.
Ceva din interior îți va spune ce să faci, unde să mergi. Dar dacă ești un devot fals, atunci vei merge la un fals înțelept! Ce se aseamănă se adună. De aceea trebuie să te uiți cu sinceritate la tine însuți, ca să vezi ce cauți tu de fapt, ce vrei tu de fapt. Aceasta îți va spune multe despre tine însuți, atunci vei fi atras de înțeleptul potrivit, în concordanță cu tiparul ființei tale, cu cine ești tu spiritual, în conștiință (de nivelul tău de conștiință).  De asta spun mereu că fiecare este la locul potrivit lui. Nu există greșeli. Fiecare este acolo unde e dat să fie. Nu există niciun fel de greșeli. Și nu există înțelepți falși. Pentru că un înțelept fals are falși oameni ca discipoli. Deci ei fac ceea ce trebuie să facă, să aibă o falsă învățătură. Ceea ce e potrivit, în felul în care e dat să fie. Așadar, dacă ești sincer, tu vei atrage înțeleptul (maestrul) potrivit.

Aceasta îmi amintește de o povestioară. A fost o fată care a fost crescută în prostituție. Și ei nu-i plăcea asta, dar nu știa nimic altceva. Avea doar 17-18 ani și obișnuia să se roage în fiecare zi pentru mântuirea ei, pentru a deveni liberă de toate astea. Vroia cu sinceritate libertatea, dar întreaga ei familie era implicată în prostituție și karmic ea a fost atrasă de acea familie atunci când s-a născut. Ea privea pe fereastră în momentele de pauză și vedea un sfânt așezat în piața de peste drum care striga: "Căiți-vă păcătoșilor, altfel veți merge în iad; iubiți-L pe Dumnezeu."
Ea obișnuia să îl audă și să-și zică: "O, îmi doresc să fi fost și eu așa, să îl pot iubi pe Dumnezeu și să fiu ca acest sfânt." Și așa s-a desfășurat toată viața ei. În final a venit momentul morții ei și atunci a murit și acel sfânt.
Așa că s-au trezit în ceruri, la porțile raiului, și Dumnezeu a venit și a zis femeii: "Tu poți intra", dar sfântului i-a zis: "tu nu poți intra". "Tu trebuie să te duci jos în iad". Sfântul a protestat: "De ce? Cum e asta? Toată viața mea am predicat că tu ești bun, și căile tale. Le-am zis oamenilor să se căiască, în timp ce fata asta a trăit în prostituție toată viața ei". Și Dumnezeu i-a spus atunci: "Ai predicat numele meu, dar în interior, ai fost corupt. Nu ai fost sincer în ceea ce predicai. Doar ai vrut ca ceilalți oameni să te urmeze și să ai discipoli. Dar fata asta, chiar dacă era prostituată, ea are o inimă pură, așa că ea nu trebuie să se nască din nou. A atins realizarea de Sine acum, în timp ce tu trebuie să te întorci iarăși și să reflectezi la lucrurile astea și să înveți să îți faci inima pură. Abia apoi vei fi cu cei drepți".

Așa e adevărat și cu noi. Nu trebuie să ne întrebăm unde vom fi, unde vom merge. Totul depinde de ceea ce suntem. Ceea ce ești vorbește atât de tare încât aceasta nu aude un cuvânt din ceea ce zici! Așa că ești mereu la locul potrivit, unde trebuie să fii. Fă-te pur. Plonjează în inima ta. Stai în tăcere.
Dorește-ți Realizarea Sinelui cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău. Strigă după Dumnezeu. Și vei fi cu oamenii potriviți. Totul va avea grijă de el însuși...

Robert Adams - 8 Aprilie 1993

Traducerea: Summairu (2017) 

Citește și:
Robert Adams - Semne pe cale
Robert Adams - Abandonează totul divinului, doar fii ceea ce deja ești
Papaji - Focul Libertății
Robert Adams - Înțeleptul care a fost un șarpe

http://leokamarius.blogspot.in/2017/03/robert-adams-cum-sa-deosebesti-un-fals.html


Robert: Your heart will tell you. If you are a sincere devotee, you do not have to worry about anything like that.
Something within you will tell you what to do, where to go. But if you're a false devotee, you’ll go to a false Sage! Like attracts like. Therefore you honestly have to take a good look at yourself, to see what you're really after, what you really want. That will tell you a lot about yourself, then you'll be attracted to the right Sage, in accordance with your frame of being, who you are spiritually, in consciousness. That's why I always say everybody's in their right place. There are no mistakes. Everybody's where they're supposed to be. There are no mistakes whatsoever. And there are no false Sages. Because a false Sage has false people. So they're doing what they're supposed to be doing, having a false teaching. Which is right, the way it's supposed to be. So if you're sincere, you will attract the right Sage.

That reminds me of a story. There was once a girl who was brought up in prostitution. And she didn't like it, but she knew nothing else. She was only about seventeen, eighteen years old and she used to pray every day for her salvation, to become free from all this. She sincerely wanted freedom, but her whole family was involved in prostitution and karmically she was attracted to that family when she was born. She would look out the window at her break and she would see a holy man sitting by the market place across the street and he would be shouting and screaming, "Repent all you sinners, or you're going to hell, love God." She used to hear him and she said, "Oh, I wish I was like that, that I could love God and be like him." And this went on all of her life. Finally the time came when she died, and the holy man died too.
So they came up to heaven, to the gates of heaven, and God came to the door, and he said, "You can come in here," but to the holy man he said, "you can't come in." "You've got to go down to hell." The holy man protested, "Why? How come? All my life I've been preaching you are good, and your ways. I was telling people to repent, while this girl was in prostitution all of her life." And God told him, "You've been preaching my name, but inside you, you were corrupt. You never meant what you said. You just wanted people to follow you and have a following. But this girl, even though she was a prostitute, she has a pure heart, so she will never be reborn again. She is self-realized now, while you will have to go back again and think about these things and learn to make your heart pure. Then you will be with the right people."

So this is true with us. We never have to wonder where we will be, where we will go. It all depends on what we are. What you are speaks so loud it can't hear a word you are saying! So you're always in your right place, where you're sup- posed to be. Make yourself pure. Dive into your heart center. Sit in the silence. Desire self-realization with all your heart, with all your mind, with all your soul. Cry out for God. And you will be with the right people. Everything will take care of itself...

Robert Adams - 4/8/93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu