sâmbătă, 8 aprilie 2017

Robert Adams - Să ai o dorință arzătoare pentru libertate (Have a burning desire for freedom)

Majoritatea oamenilor nu se întorc spre interior decât când și-au luat multe șuturi de la viață. Abia atunci se întorc spre interior. Binecuvântat e cel care nu are nevoie de multe șuturi, ci se va întoarce spre interior din experiență. Din faptul că observi lumea și îți dai seama că lumea nu are ce să îți ofere. Tu vei fi unul din o mie care vor începe să caute fericirea înlăuntru. În Bhagavad Gita se spune că din o mie doar unul îl caută pe Dumnezeu, din o mie care îl caută doar unul îl găsește. E ca la o loterie. Totuși tu poți fi acela. Nu spune că șansele sunt prea mici pentru mine. Ci începe căutarea. Cum începi să cauți? Întorcându-te spre interior. Cu alte cuvinte până acum erai orientat spre lume, spre exterior. Căutând în afară fericirea. Și astfel lumea te-a rănit în multe feluri. Devenind frustrat și dezamăgit. Fericit uneori. Și apoi iar dezamăgit. Dar cel care s-a întors spre interior ignoră lumea cu orice ar veni. Acesta devine egal în conștiință. Nu mai e rănibil. Lumea nu îl mai poate înspăimânta. Nu contează ce i-ar arăta.

O ființă care s-a întors spre interior câțiva ani și a rămas focalizat în centrul inimii devine radios de fericit în orice condiții. Nu mai e nicio diferență dacă e război sau pace în lume. Nu mai e nicio diferență dacă medicul ți-a zis că ai cancer și mai ai trei zile de trăit sau că vei rămâne la pat pentru cincizeci de ani. Cade orice astfel de gândire. Cel care s-a întors spre interior nu va mai gândi în felul ăsta. El a devenit stabilizat în Sine, în conștiință. În fiecare zi totul este bine. În fiecare moment totul este frumos.

Dar totuși pentru a deveni astfel trebuie să ai un foc sincer înlăuntrul tău pentru realitate, pentru adevăr. O dorință arzătoare pentru adevăr în interior. Dar trebuie să vrei asta mai mult decât orice din lumea asta. Nu pretinde ci chiar dorește asta.

E ca în povestioara pe care o mai zic din când în când despre tipul care merge la un maestru și maestrul îi zice lucrurile de care vorbim noi acum. Trebuie să ai o dorință intensă pentru adevăr și îl vei dobândi. Și discipolul zice: "Maestre, cum obții dorința asta, cum se simte asta?" Și a continuat să îl cicălească pe maestru toată seara. La sfârșitul satsang-ului maestrul îi zice acestui discipol: "Urmează-mă". Și l-a dus la lac, și i-a zis să se uite în lac și l-a îmbrâncit în apă. Apoi l-a ținut cu capul sub apă până aproape s-a înecat și apoi l-a ridicat de păr și l-a întrebat: "Ce ți-ai dorit mai mult decât orice când erai sub apă, înecându-te?" Desigur discipolul nu putea să vrea decât aer așa că a zis: "Aer, aer." Înțeleptul i-a spus: "Atunci când vei dori adevărul așa cum ți-ai dorit aerul, atunci îl vei dobândi."
Meditați la asta.

Când vrei adevărul, când vrei realul așa cum vrei aerul când te îneci, atunci îl vei dobândi imediat. Cu alte cuvinte devii realizat-de-Sine imediat. Te vei trezi imediat. Asta e!

Mereu mă întrebați: "Robert, când mă voi trezi?" Eu vă spun că chiar acum. Dacă vei vrea să te trezești la fel de mult cum vroiai aerul, atunci te vei trezi. Atunci când te trezești îți dai seama că de fapt niciodată nu ai fost adormit. Mereu ai fost treaz. În acel moment moartea nu va mai fi o problemă pentru tine. Trupul tău nu va mai fi niciodată o piedică în niciun fel. Oamenii nu te vor mai înspăimânta vreodată. Pofta și lăcomia nu vor mai face parte din viața ta. Și vei fi complet liber, total liber. Ai devenit realitatea absolută, pura conștiință, Dumnezeu. Ai devenit sat-cit-ananda și esența ta e pretutindeni. Ai devenit atot-pătrunzător. Ai devenit totul și peste tot. Ai devenit păsările, frunzele, gândacii, universul, planetele. Ai devenit la modul virtual totul din acest univers. În acel moment vei ști că tu ești universul. Nu vei afirma asta sau să vorbești despre asta, vei deveni asta. Ai devenit realitatea ultimă. Dar acum vezi ce ai de făcut ca să devii asta. Simplu.

Trebuie să ai o dorință imensă. Trebuie să ai această dorință arzătoare pentru libertate, pentru realitate, pentru adevăr. Când ai această dorință imensă lucrurile se întâmplă ca să te împingă mai departe pe cale. Vei fi atras de lucrurile potrivite care vor face această dorință mai ușoară pentru tine. Vei observa că vei renunța la vechii prieteni. Renunți la vechile obiceiuri. Vrerile se schimbă. Se întâmplă de la sine. Spus cu alte cuvinte, tot ce trebuie să faci e să ai această dorință ca de aer, așa de intensă trebuie să fie. Nu vorbesc de o dorință intensă trecătoare. Ca atunci când vrei să vezi un film și zici: "Vreau să văd filmul ăsta azi". Dar dacă nu ai timp pentru asta apoi uiți, că nu înseamnă ceva pentru tine, vine și pleacă. Vorbesc de o dorință uriașă în inima ta să fii liber. Total și absolut liber. Și dorința asta va împiedica orice alte dorințe din viața ta. Va deveni mai puternică decât îngrijorările tale.

Să spunem că ești îngrijorat de mariajul tău, ești îngrijorat de boala ta, ești îngrijorat de războaiele din lume. Când ai această dorință imensă pentru a cunoaște adevărul toate lucrurile astea dispar. Nu e ca și cum nu îți pasă. Dezvolți o foarte mare compasiune, o iubire imensă pentru orice vine de la sine.

Deci dacă vrei să știi dacă ești corect pe cale, privește la viața ta acum și privește la viața ta în urmă cu un an. Privește retrospectiv. Încă mai vreau lucrurile ce le vroiam acum un an? Încă mai am aceleași sentimente față de persoane, locuri și lucruri pe care le aveam acum un an? Încă îmi mai fac griji de trupul meu, de trupul altuia? Sau îmi fac griji pentru ceva? Lucrurile mă cam deranjează, supără, enervează? Sunt încă supersensibil, mă gândesc că oamenii vorbesc despre mine tot timpul? Încă mai judec? Întreabă-te lucrurile astea. Investighează-te, vezi de unde vii. Ce se întâmplă cu adevărat înlăuntrul tău?

Dacă lucrurile astea pe care le-am menționat sunt cu adevărat active înăuntrul tău atunci înseamnă că nu îți faci tema. Și prin a nu-ți face tema vreau să spun că nu ai această dorință imensă de a fi liber. Nu faci introspecția: "Cine vrea lucrurile astea?" Nu te întrebi în interior: "Cui apar aceste lucruri? Cine experimentează aceste suferințe? De unde apar ele? Cum le-am căpătat?"

În loc de asta tu nu faci absolut nimic. Doar iei viața așa cum vine și cum o fi. Și te îngrijorezi când ceva rău se întâmplă, te bucuri când ceva bun se întâmplă. Dar vă spun în seara asta să vă luați viața în stăpânire. De tine depinde să ai control complet al vieții tale. Tu ești acela.

Nu vei ști niciodată cine ești dacă nu îți controlezi pe deplin viața. Nu îți dai seama că tu ești acela. Cel puternic, cel plin de bucurie, cel liber, cel iubitor.

Amintește-ți că atunci când te trezești nu mai ai o identitate a lui "eu" sau "al meu" sau "mie". În loc de asta te-ai expansionat. Pătrunzi întregul univers. Tu ești întregul univers, el apare din tine. Tu ai dat naștere întregului univers. Doar tu faci asta. Și devii radios de fericit. Fericire radiind. Și lumea asta nu are nimic de-a face cu fericirea ta. Și totuși tu devii fericit în această lume.

Traducerea: Summairu (2017)

Citește și:

Papaji - Focul Libertății
Robert Adams - Practica spirituală și non-rezistența
Mooji - Vrei să mergi până la capăt? Renunță la aroganță!
Adyashanti - Cum e o viață în trezire spirituală
Wu Hsin - Nu lua viața personal
Poveste Zen - Trebuie să devii complet nebun
Ramana Maharshi - Sinele și îndrumarea unui Guru


Most people will not turn within until they’ve been kicked around alot. Then they will turn within. Blessed is the person that doesn’t have to be kicked around alot, will just turn within by experience. By observing the world and realizing it doesn’t have anything to offer you. You’ll be one of the thousand that will begin to look for your happiness within. In the Bhagavad-Gita it tells you out of a thousand one searches for God, out of a thousand that search one finds him. It’s like winning the lottery. Yet you may be the one. Do not say the odds are too great against me. But begin the search. How do you begin the search? By turning within. In other words up to this point you’ve been turning without. Looking to this world for happiness. Letting the world hurt you in many ways. Becoming frustrated or disappointed. Happy at times. You’re disappointed again. But the one who turns within ignores the world come what may. They become even minded. They’re no longer hurtable. The world can no longer frighten them. No matter what it shows them.

A being who has turned within for a couple of years has focussed their attention on the heart center becomes radiantly happy under all circumstances. It makes no difference if there is a war going on or there’s peace in the world. It makes no difference if the doctor told you you’ve got cancer and you have three days to live or that you’re going to be in bed now for fifty years. You drop all that kind of thinking. The person who turns within no longer thinks this way. They’ve become stabilized in the Self, in consciousness. Everyday all is well. Every moment everything is beautiful.

Yet to become this way you have to have a sincere burning inside of you for reality, for truth. A real burning for the truth, inside. But you have to want this more than anything else in this world. Don’t make out, but really want it.

It’s like a little story I tell you once in a while of the fellow who goes to the teacher and the teacher tells him about what we’re talking about right now. You have to have an intense to desire for truth and you’ll have it. So the student says, “Teacher, how do you get this desire, what does it feel like? What’s it like?” And kept nagging the teacher all evening. Finally at the end of the class the teacher tells the student, “Follow me.” He took him over to the lake, told him to look into the lake and he kicked him in the water. He holds his head under the water until he’s nearly drowned and then he pulls him up by the hair and he asked him, “What is it you wanted more than anything else while you were underneath this water drowning?” Of course the student could only grasp for air and he said, “Air, air.” The wise teacher said, “When you want truth as much as you wanted air then you’ll have it.” 
Ponder this.

When you want truth, when you want reality as much as you want air when you’re drowning then you’ll have it immediately. In other words you become self-realized immediately. You will awaken immediately. That’s it!

You always ask me, “Robert when will I awaken?” I’m telling you right now. When you want to awaken as much as you wanted air, that much then you will awaken. Then when you awaken you will realize that you never were asleep. You’ve always been awakened. At that time death will no longer will be a bother to you. Your body will never again hinder you in any way whatsoever. People will never again frighten you. Lust and greed will no longer be a part of your life. And you will be absolutely free, totally free. You will have become the absolute reality, the pure awareness, Brahman. You have become sat-chit-ananda and your essence is everywhere. You have become all-pervading. You have become everything and everywhere. You have become the birds, leaves, the bugs, the universe, the planets. You have virtually become everything in this universe. At that time you will know that you are the universe. You will not affirm it or talk about it you will become it. You have become the ultimate reality. But now you see what you have to do to become it. Simple.
You must have a tremendous desire. You must have this burning desire for freedom, for reality, for truth. When you have this tremendous desire things happen to push you further on the path. You’ll be attracted to the right things that will make the desire easier for you. You will notice that you will drop your old friends. You drop your old habits. Your wants change. It all happens by itself. In other words all you have to do is have this desire like the person grasping for air, has to be that much. I’m not speaking of a fleeting desire. Like you have when you want to see a movie and you say “I’ve got to see this movie today.” But if you don’t have time you forget it, it doesn’t mean to you, it comes and goes. I’m speaking of having a tremendous desire inside of your heart to be free. Totally and absolutely free. And this desire circumvents every desire in your life. It becomes stronger than your worry.

Say if you’re worrying over your married life, you’re worrying over your sickness, you’re worrying over the wars in the world. When you have this tremendous desire to know the truth all these things go away. It’s not that you don’t care. You develop a tremendous compassion, a tremendous love for everything it comes by itself. So if you want to know if you’re on the path correctly, look at your life now and look at your life a year ago. Think back in retrospect. Do I still want the things I wanted a year ago? Do I still have the same feelings about persons, places and things I had a year ago? Am I still worry about my body, somebody elses body? Or worry about anything? Do things sort of annoy me, bother me, upset me? Am I still oversensitive, I think people are talking about me all the time? Am I still judgmental? Ask yourself these things. Investigate yourself see where you’re coming from. What’s really happening inside of you?

If these things I just mentioned are really active inside of you it means you’re not doing your homework . By not doing homework I mean you do not have this tremendous desire to be free. You’re not inquiring within. “Who wants these things?” You’re not questioning within, “To whom do these things come? Who experiences these hurts? Where do they come from? How did I get them?” Instead you’re doing absolutely nothing. You’re taking life as it comes. And you worry when something bad happens, you’re happy when something good happens. But I’m telling you this evening to take complete control of your life. It’s up to you to take complete control of your life. You are the one.

You will never know who you are if you do not take complete control of your life. You do not realize that you are the one. The mighty one, the joyous one, the free one, the loving one. Remember when you awaken you no longer have an identity of I or mine or my. Instead you’ve expanded. You permeate the whole universe. You are the whole universe, it comes out of you. You gave birth to the whole universe. You alone are doing this. And you become radiantly happy. Radiantly happy. And this world has absolutely nothing to do with your happiness. But yet you become happy in this world.

Robert Adams

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu