vineri, 27 iulie 2018

Robert Adams - Iubire și smerenie (Love and Humility)

https://leokamarius.blogspot.com/2018/07/robert-adams-iubire-si-smerenie-love.html

Este scris: "Cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă." Ce vrea să zică este că acelora dintre noi care umblă plini de mândrie, spunând oamenilor că noi suntem conștiință și că noi suntem Dumnezeu (Brahman), ni se va trage preșul de sub picioare într-o zi. Însă acele ființe care rămân nemișcate, rămân tăcute, care nu argumentează, care nu-s arțăgoase când sunt corectate sau contrazise, care nu își fac griji de viitor sau de trecut, rămân centrate în Brahman (Dumnezeu). Ei vor fi primii. Însemnând desigur că ei vor fi iluminați, ei vor fi realizați ai Sinelui. Pentru că umilința este cea care scoate egoul afară din tine. Pentru că atunci când ai umilință, tu nu îți faci griji, nu te agiți, nu îți este teamă. Și știi că acolo este o putere perfectă. Umilința este ființare perfectă.

Nu îți face griji de oare când vei fi iluminat. Nu te preocupa de oare când te vei trezi. Nu te îngrijora de aceste lucruri deloc. Uită de ele. Mai degrabă ai milă de tine însuți și de lume. Ai milă de lucrurile ce se întâmplă în această lume. De lucrurile crude ce se întâmplă peste tot în lume. Ai milă de acești oameni. Dezvoltă bunătatea iubitoare către tine și ceilalți. Nu lua vreo parte. Nu spune că acești oameni au dreptate și ceilalți greșesc. Asta este ceea ce face omul de rând, și tu nu ești om de rând. Ai milă de toți.
Amintește-ți că întreaga lume ești tu. Tu ești universul. Când ai milă de oameni tu ai milă de tine însuți. Când practici bunătatea iubitoare către oameni, faci asta către tine însuți. Deoarece tu ești cel care experimentează toate astea. De unde altundeva ar apărea dacă nu din tine însuți. Nu încerca să schimbi oamenii. Nu încerca să convertești oamenii. Doar ai milă de oameni. Iartă-i că nu știu ce fac. Iartă pe toată lumea. O ființă care face asta se va trezi aproape imediat. Atunci când încetezi să te mai gândești la tine. O astfel de ființă îi vede pe cei fără casă, pe cei ologi, pe cei amăgiți și are milă de ei, iubindu-i.

Iubirea este cea mai mare putere din univers. Dacă doar ai putea iubi de ajuns atunci ai deveni absolut liber. Trebuie să îți dezvolți iubirea. Nu suspiciunea și îndoiala. Ci iubirea, iubirea pură, iubirea necondiționată. Dacă ai destulă iubire nu vorbești prea mult. Pentru că iubirea vorbește de la sine.
O floare frumoasă nu declară că este frumos mirositoare. Prin natura sa este frumos mirositoare. De aceea nu trebuie să declari: sunt o persoană bună, ajut oamenii - uită de tine. Iubește-i pe ceilalți indiferent cine sunt ei și lasă-i în pace. Iubește lumea așa cum este ea. Astfel se schimbă oamenii, astfel se schimbă lumea, iubind-o. Și fii smerit, plin de umilință. Dacă poți face doar asta, nu ai de ce să-ți faci griji de realizare sau trezire sau eliberare, aceea va avea grijă de ea însăși.

- Robert Adams

Traducerea: Summairu (2018)

https://www.paypal.me/KamariusMusicCitește și:
Robert Adams - Cele 3 virtuți: compasiune, smerenie, ajutor dezinteresat
Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot (partea 1)
Robert Adams - Amintește-ți motivul pentru care ai venit aici 
Robert Adams - Ce-ai făcut cu viața ta?
Robert Adams - Despre devoțiune
Robert Adams - Smerenia; Nirvikalpa și Sahaja Samadhi


https://leokamarius.blogspot.com/2018/07/robert-adams-iubire-si-smerenie-love.html

It is written, “The last shall be first and the first shall be last.” What this means is those of us who walk around in pride, telling people we’re consciousness and we’re Brahman will one day get the rug pulled out from under us. But those beings who keep still, keep quiet, are not argumentative, who do not have a chip on their shoulder, who do not worry about the future or the past, remain centered in Brahman. They will be first. Meaning of course they’ll be enlightened, they’ll be self-realized. For it is humility that pulls the ego out of you. For when you have humility you do not worry, you do not fret, you do not fear. And you know that there’s perfect strength. Humility is perfect beingness.
Do not concern when you’re going to be enlightened. Do not concern when you’re going to awaken. Do not worry about these things at all. Forget about these things. Rather have mercy on yourself and on the world. Have mercy on the things that are going on in this world. The dastardly things taking place all over this world. Have mercy on these people. Develop loving kindness towards yourself and others. Do not take sides. Do not say these people are right, these people are wrong. That’s what the average person does, you’re not the average person. Have mercy on everybody. Remember the whole world is you. You are the universe. When you’re having mercy on people you’re having mercy on yourself. When you practice loving kindness to people you’re practicing on yourself. For you are the one who experiences all this. Where else would it come from if not from you. Do not try to change people. Do not try to convert people. Simply have mercy on people. Forgive them for they know not what they do. Forgive everyone. A being who does this will awaken almost immediately. When they stop thinking of themselves. They observe the homeless, the crippled, the deluded ones and they have mercy on them, by loving them.

Love is the greatest power in the universe. If you can only love enough you become absolutely free. You must develop love. Not suspicion and doubtfulness. But love, pure love, unconditional love. If you have enough love you do not talk too much. For the love speaks for itself. A beautiful flower need not declare I am fragrant. By it’s very nature it’s fragrant. Therefore you need not declare I am a good person, I help people - forget about yourself. Love others no matter who they are and leave them alone. Love the world just the way it is. That’s how people change, that’s how the world changes by loving it. And be humble full of humility. If you can only do this you do not have to concern yourself about realization or awakening or liberation, that will take care of itself.

- Robert Adams

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu