luni, 19 ianuarie 2015

Mooji - Vrei să mergi până la capăt? Renunță la aroganță!


Am de gând să-ți spun ceva acum, ceva ce nu auzi foarte des în lume,
și m
ă dau pe mine ca exemplu.
Dacă vrei să mergi tot drumul pân
ă la capăt, renunță la sentimentul că ai  vreun drept în viață.
F
ără nici un drept deloc. Fără drepturi la nimic.
Apoi, totul este un dar.
Când nu meri
ți nimic, totul este un dar.
Doar încearc
ă.
Doar pentru tine. Bine?
Aceasta nu este o decizie politică.
Renun
ță la acest sentiment că ai drepturi, că viața îți datorează ceva, și simte spațiul care rămâne. Poate, inițial, vei simți vulnerabilitatea că "Doamne, eu nu o să pot să-mi apăr drepturile. Voi fi abuzat."  
Dar mergi dincolo de acest sentiment.
Sacrific
ă-l pentru un adevăr mai mare.
Tu trebuie să începi să gânde
ști cu mintea divină.
Dumnezeu nu are drepturi.
Dumnezeu nu are nevoie de nici un drept.
Trebuie să fii ca Dumnezeu.
Renun
ță la acest sentiment de a avea drepturi.
Vrei mergi până la capăt?
Renun
ță la aroganță, de asemenea.
Renun
ță la viitor.
Dacă renunți la viitor, vei renunț
a la trecut de asemenea.
Doar pentru tine. Nu trebuie spui nimănui.
Și renun
ță la această dependență "Cine va fi aici pentru mine?"
Și la proiecții cum ar fi: "Da, în termen de doi ani
eu voi fi într-o relație stabilă și voi deține propriul meu apartament."
Nu este nimic m
ăreț în asta.
Pur
și simplu te ține ca un fraier.
Nu vrei fii un fraier.
Este ceva mai
măreț decât aceasta, ce poate să vină.
Ratezi toat
ă aventura și puterea
care vine de la Duhul Sfânt dacă începi alegi tu pentru tine.
Dacă simți 
alegi pentru tine, El te va lăsa să alegi pentru tine.
Dar, de îndată ce renun
ți la acest sentiment de a avea drepturi, dacă spui:
"Mi-ai dat libertatea de a alege. TU
ești alegerea mea",
atunci altceva se va întâmpla.
În lume
nimeni nu-ți va spune asta.
Acolo trebuie fii mândru și să spui: "Ascultă, am drepturi!"
Iar când cred c
ă am drepturi, cred și că lumea mi-a făcut o mulțime de greșeli.
Renun
ță la mândrie.
Mândria s
ă fii femeie.
Mândria de a fi frumos/
ă.
Mândria de a te fi realizat în ceva anume.
Mândria că ești o rasă anume, religie sau națiune.
Renun
ță la toate aceste lucruri.
Ele aparțin diavolului.
Ele nu-
ți aparțin ție.
Și experimenteaz
ă, trăiește ceea ce rămâne.
Un spațiu mare se va deschide în interiorul Inimii tale.
Smerenie imens
ă.
Acceptare imens
ă, iubire, înțelepciune și libertate
deodat
ă ce trăiești contopirea cu ființa cosmică.
Și nici o forță de pe pământ nu te poate manipula, lega sau obliga
pentru că
ești gol de tot ceea ce face o "persoană".
De ce crezi că este atât de important s
ă fii o persoană?
Pentru un timp, trebuie să gu
stăm această stare a personalității,
dar trebuie să vină o vreme când ne întoarcem la puritatea originar
ă.
Întoarce-te la puritatea ta, fiin
ța originală!
Mă întrebi: "Cum?"
Cazi la picioarele lui Dumnezeu. Aceasta nu este o c
ădere obișnuită.
Nu este o cădere în jos.
Este o c
ădere în sus în îmbrățișarea Dumnezeului Cel Viu.

marți, 13 ianuarie 2015

Video: Mooji - Nu-i Nimic, Nimic, Nimic! (It's Nothing, Nothing, Nothing!)http://mooji.org/

Mooji - fragment din cartea Focul Alb (White Fire)


Preaiubiților
Amintiți-vă:
Iubiți fără agățare
Dați fără a cere
Primiți fără a poseda
Percepeți fără proiecții
Observați fără a judeca
Concentrați-vă fără tensiune
Munciți fără încordare
Relaxați-vă fără lene
Jucați-vă fără concurențe
Bucurați-vă dar fără a râvni
Reflectați fără a vă imagina
Ajutați fără să demonstrați asta
Abandonați-vă fără ezitare
Contestați fără a domina
Meditați fără identitate
Corectați fără a învinui
Învingeți fără mândrie
Conduceți fără a subjuga
Râdeți fără cinism
Plângeți fără compătimire
Înfruntați fără ură
Ghidați fără superioritate
Intrați fără importanță de sine
Plecați fără regret
Trăiți fără aroganță
Existați fără o imagine de sine
Fiți una cu Dumnezeu
Treziți-vă la Adevar.

~ Mooji
(din cartea "Focul Alb" - White Fire)