duminică, 25 octombrie 2015

Adi Shankaracharya - Citate și ziceri (Quotes and Sayings)

Caută-l pe Dumnezeu! Caută-l pe Dumnezeu! Caută-l pe Dumnezeu! Oh ignorantule, în momentul morții regulile de gramatică, pe care încerci să le asimilezi și stăpânești, nu vor fi capabile să te salveze deloc.

Lumea care e plină de atașamente, respingeri, etc, e ca un vis. Apare ca fiind reală atât timp cât continuă, dar apare ireală atunci când te-ai trezit (când adevărata înțelepciune apare).

Ziua și noaptea, răsăritul și apusul, primăvara și iarna, toate acestea aleargă de-a lungul scenei acestei lumi. În timp ce astfel timpul se zbenguie și ne păcălește, durata vieții noastre se termină; dar noi tot nu renunțăm, măcar puțin, la agățarea de dorințele noastre, nici măcar nu lăsăm ca dorințele să își slăbească strânsoarea asupra noastră.

Eliberează-te de poftă, mânie, lăcomie și iluzie. Contemplează asupra a cine ești.  Întreabă-te în interior ''cine sunt eu?'' Proștii care ratează cunoașterea Sinelui sunt prinși în focul iadului chiar acum și aici și simt tortura.

Printre factorii care contribuie la eliberare, devoțiunea stă în poziția supremă, și căutarea propriei naturi reale este ceea ce se înțelege prin devoțiune.

Realitatea poate fi trăită numai prin ochiul înțelegerii, nu de un scolastic. Cum arată Luna trebuie să vezi doar cu proprii tăi ochi. Cum ar putea alții să o facă pentru tine? 

Numai aceia care au atins samadhi și care și-au retras simțurile exterioare, mintea și simțământul de autor al faptelor (cel care acționează, făcătorul) în interiorul naturii lor reale ca și conștiință sunt liberi de la a mai fi prinși în capcana samsara-ei, nu cei care doar repetă ce au spus alții.

Îndreaptă-ți mintea cu hotărâre către Dumnezeu, retrăgând simțurile înspre locașurile lor, și uitându-te la starea corpului ca la o chestiune indiferentă. Realizează că ești una cu Dumnezeu, păstrând continuu intenția de a fi identificat cu natura sa, și cu bucurie soarbe beatitudinea lui Dumnezeu în interior, căci ce folos ar fi în alte lucruri deșarte?
Adi Shankaracharya Quotes and Sayings

Seek Govinda(God)! Seek Govinda! Seek Govinda! Oh ignoramus, at the time of death the rules of grammer, which you are trying to cram and master, will not be able to rescue you at all.


The world which is full of attachments, aversions, etc., is like a dream. It appears to be real, as long as it continues but appears to be unreal when one is awake (i.e., when true wisdom dawns).


Day and night, dawn and dusk, winter and spring, all these are flitting across the stage of the world. While time thus is frolicking and befooling us, our life span is also running out; yet we do not , even a little, give up the clinging to our desires, nor do we let the desires loosen their grip on us.

 
Free yourself from lust, anger, greed and delusion. Contemplate on 'who you are'. Enquire within yourself, who am I ? The fools who fail to apprehend the Self are caught in hell-fire even here and now itself and suffer torture.


Among the contributory factors of liberation, devotion stands supreme, and it is the search for one's own true nature that is meant by devotion.


Reality can be experienced only with the eye of understanding, not just by a scholar. What the moon is like must be seen with one's own eyes. How can others do it for you?

Only those who have achieved samadhi and who have withdrawn the external senses, the mind and their sense of doership into their true nature as consciousness are free from being trapped in the snare of samsara, not those who just repeat the statements of others.


Direct the mind resolutely towards God, restraining the senses in their various seats, and looking on the state of the body as a matter of indifference. Realise your oneness with God, remaining continually intent on identifying with its nature, and joyfully drink the bliss of God within, for what use is there in other, empty things?

Robert Adams & Adyashanti: Despre abandon, încredere, tăcere - citate (Surrender, trust, silence - quotes)Singura cale prin care te vei trezi vreodată este prin tăcere, nu prin analiza lucrurilor.
Nu prin a sorta ce e bun și ce e rău, ci prin simpla tăcere, prin renunțare. Renunțând la gânduri, la toate rănile, la toate dogmele și conceptele.
Renunțând la toate acestea zilnic.
~ Robert Adams

Trezirea este o experiență directă. O experiență instantanee. Se întâmplă. Dar înainte de această trezire vine un abandon complet. Nu viziuni, nu experiențe spirituale, ci un abandon total și complet către Sine. 
Când spun că este un abandon complet, este exact ceea ce vreau să spun. Tu îți dărui prin abandon întreaga viață. Aceasta înseamnă toate problemele tale, toate lucrurile care consideri că te deranjează. Toate lucrurile bune, toate lucrurile rele. Totul este complet abandonat Sinelui. 
Și, facând acest lucru, devii automat plin de compasiune si o cantitate imensă de smerenie devine vizibilă în tine.
Acestea sunt cele trei lucruri care ți se întâmplă înainte de trezire (iluminare). E un total abandon către Dumnezeu. Nu altfel de lucruri. 
Știu că unii dintre voi vor să renunțe doar la lucrurile rele, dar uitați de asta. Tu doar renunță total și complet. Lucrurile rele și lucrurile bune sunt toate o parte a lumii relative. Și întreaga lume relativă trebuie să fie abandonată, să renunți la ea în totalitate și complet. Renunțare totală. 
Apoi, o mare compasiune și o mare umilință vor veni de la sine. Vedeți că nu încercăm să facem aceste lucruri fizic? Doar ne lăsăm să intrăm în spațiul în care toate aceste lucruri se întâmplă de la sine.
Și aceasta vine de la a sta în tăcere. Vezi cum toate aceste lucruri sunt legate între ele? Stând în tăcerea fără dorințe, fără căutare, fără a încerca să schimbi răul pentru bine. Dintr-o dată te vei simți chiar tu renunțând în mod natural. Renunțând la tot ego-ul tău. Corpul-mintea se abandonează. Totul își dă drumul. Și vei deveni întruchiparea compasiunii. O smerenie uriașă izvorăște în tine. Când vei putea simți aceste lucruri, următorul pas este trezirea spirituală completă. 
~ Robert Adams

S-ar putea numi Conștiință, Sinele, Realitatea Absolută
Aceasta este. Aceasta este natura ta adevărată. 
Simte că: eu sunt Ea, Conștiința Pură. Am fost Aceasta întotdeauna. Nu a existat niciodată un moment în care nu am fost Aceasta. Aspectul corpului nu mă mai poate păcăli. Lumea și toate manifestările ei nu mă mai poate păcăli. 
Universul cu planetele și galaxiile sale și sistemele solare nu mă mai poate păcăli. Eu pot vedea prin aceste lucruri direct Sursa. Simt Sursa pentru că eu sunt Sursa. Am fost întotdeauna Sursa. Nu a existat niciodată un moment în care nu am fost. 
În ceea ce privește modul cum gândurile sunt recunoscute, ele nu există. Ele nu mai potmă deranjeze sau să-mi facă viața mizerabilă. În ceea ce-i privește pe ceilalți, nu există ceilalți. Există doar Sursa. 
Dacă Eu sunt Aceea, așa este oricine. Așa este orice altceva. Totul este bine. 
~ Robert Adams

Întrebare: Ne poți da un exemplu de atitudine corectă de abandon de sine?
Robert Adams : Când renunți tu renunți la ego. Modul în care acest lucru este realizat, este de a privi lumea cu smerenie. Privind lumea cu iubire și pace. Spunând "Nu voia mea, ci a Ta". Sentimentul că nu mai ai nicio voință a ta. Nu ai nicio întrebare, nu mai vrei nimic, nu ai dorințe, le-ai lăsat pe toate să se topească în inima ta. Tu lași totul în pace. Oprești îngrijorările, oprești frământările. Încetezi să mai încerci să obții lucruri sau să schimbi lucrurile. Prin faptul că înțelegi că există o putere mai mare decât tine. Este disponibilă pentru tine chiar acum. Făcând acest lucru renunți la toate dorințele tale, toate nevoile tale, toate fricile, toate lucrurile pe care le-ai tot întreținut în toți acești ani. Abandonezi totul. Totul trebuie să plece, totul.
 


Gândește-te la cât de plin de opinii aparent corecte ești acum. Ai căile tale. Ai ideile tale, opiniile tale . Lupți pentru drepturile tale. Ce drepturi? Tu lupți pur și simplu pentru ego-ul tău. Vrei ca lumea să știe că ''acesta sunt eu'', și faci o mare greșeală, pentru că umfli ego-ul. Ego-ul devine tot mai mare și mai mare și te crezi mai important decât oricine altcineva.
Deci, atunci când vei ajunge pe calea spirituală, de multe ori viața vine și trage covorul de sub tine. Acest lucru este pentru a te face să înțelegi că, în calitate de ființă umană ești nimic (n.t. în engleză ''nothing'' = no+thing însemnând ''niciun lucru'').  
Nu înseamnă un ceva. Acesta este motivul pentru care atât de mulți oameni îmi spun "Robert, de când am venit la tine lucrurile s-au înrăutățit în viața mea." Și mereu am spus: "Asta-i bine. Acum începi să faci progrese." Dacă lucrurile omenești ar fi mers mai bine, ar mai vrea o mare parte dintre voi să apuce această cale? Din păcate, nu, hai să recunoaștem.  
Singurul motiv pentru care cei mai mulți oameni aleg viața spirituală este, de obicei, pentru că viața lor este făcută praf. Greșesc spunând asta? 
Și ei caută răspunsuri, prin urmare, asta e bine.  
Oamenii care nu sunt aici, viața lor este tot praf, dar ei nu știu încă.
Deci voi sunteți înaintea jocului (aveți avantaj).
 ~ Robert Adams 

Să te rogi lui Dumnezeu cu adevărat înseamnă a știtotul este bine și totul se desfășoară cum ar trebui.
Aceasta este rugăciunea adevărată, să știi acest lucru. Să ai încredere în asta, să ai credința că e așa, altfel pierzi timpul.
Nu te poți ruga lui Dumnezeu pentru ca ceva bun să ți se întâmple sau pentru a scăpa de o situație pe care o ai și când ai terminat rugaspui "Doamne, Sper că Dumnezeu răspunde rugăciunilor mele.''
Negi astfel totul. Tu ești una cu Dumnezeu. Prin urmare, acționează precum Dumnezeu ar acționa.
Dumnezeu este, și tu ești
, de asemenea. Nu îți mai fi frică, nu îți mai plânge de milă.
Cunoaște adevărul. Ești ceea ce a fost dintotdeauna, care va fi întotdeauna.
Nu te-ai născut, nu poți muri, ești etern.
Ești conștiința, conștiința pură, libertatea totală. 

~ Robert Adams

Tăcerea se dezvăluie pe ea însăși ei însăși. Numai atunci când intrăm ca nimic și rămânem ca nimic, tăcerea își va revela secretul. Secretul este ea însăși. De aceea spuntoate cuvintele, toate cărțile, toate învățăturile, și toți maeștrii pot doar să te ducă până la ușă, și, probabil, te pot ademeni să intri. Odată ajuns acolo, începi să simți prezența tăcerii foarte puternic. 
Când se întâmplă acest lucru, ceva apare spontan care este dispus să intre fără a fi cineva. Aceasta este invitația sacră. 
În interior vei găsi tăcerea este maestrul ultim și învățătura ultimă. Este singurul maestru care nu va vorbi cu tine. 
Tăcerea este singurul maestru și singura învățătură care păstrează omenia noastră în genunchi tot timpul. Cu orice altă învățătură sau profesor, vom vedea că ne putem ridica în picioare. Ne putem gândi "Oh, l-am auzit pe Adya că a spus ..dah dah--dah, și sună bine", și ne trezim că ne ridicăm de pe podeaua abandonului. Ne întoarcem fața de la umilința noastră cea mai sacră și mai frumoasă. 
~ Adyashanti

Egoul este mișcarea minții spre obiectele percepției sub formă de apucare, și depărtare de obiecte sub formă de aversiune. Aceasta fundamental este tot ceea ce este ego-ul. Această mișcare de apucare și aversiunea dă naștere la un sentiment de ''eu'' separat și, la rândul său sentimentul de "eu" se întărește în acest fel. 
Această buclă continuă de cauzalitate este cea care păcălește conștiința într-o transă de identificare. Identificare cu ce? Identificarea cu bucla continuă de suferință. La urma urmei, cine suferă? "Eu-l" este cel care suferă. Și cine este acest eu? Nu este nimic mai mult decât un sentiment de sine cauzat de identificarea cu atracția și aversiunea. 
Vezi tu, totul e o creație a minții, un film fără sfârșit, un vis teribil. Nu încerca să schimbi visul, deoarece încercarea de a-l schimba este doar o altă mișcare în vis. 
Uită-te la vis. Fii conștient de vis. Această conștiință pură este Acela. 
Devino mai interesat de conștiența despre vis decât de ​​vis în sine. Ce este această conștiință pură? Cine este această conștiință? Nu da un răspuns, doar fii răspunsul.
Fii Asta. 
~ Adyashanti

DIALOG CU ADYA:
Î: Vreau ceea ce ai vrut tu. 
ADYA: Ce am vrut? 
Î: Ai vrut să devii iluminat.
ADYA: Am vrut să devin iluminat. Bine. Asta nu a funcționat.
Î: Cel puțin ai devenit treaz? 
ADYA: Nu. Trezirea a devenit trează. Iluminarea devine iluminată. Eu-l, tipul cel mic, micul Steven Larry Gray, care a meditat în curtea părinților săi ore și ore în șir, în fiecare zi, dimineața și seara, și nu a făcut nimic decât ce face un bun budist, cu sârguință, teribil, teribil de disciplinat, el nu a devenit iluminat. El nu a reușit. El niciodată nu a traversat râul Nirvana, niciodată nu s-a întâmplat asta cu el. 
Ceea ce el a făcut a fost, pentru oricare motiv, poate căutarea a fost necesară, faptul că el a fost epuizat. Doar s-a epuizat complet pe sine. Cel mic, care încerca să devină trezit spiritual și iluminat a fost atât de epuizat, așa lovit de ''eu nu pot face acest lucru'', eu nu pot, și nu am mai putut să-mi spun că pot.  
Asta înseamnă distrugerea completă și totală a negării. Deoarece negarea este "Eu pot".  
Și experiența ta îți tot arată că "nu poți".
Și așa am ajuns atât de epuizat psihic, interior, emoțional, spiritual, că nu am putut ține pasul. Și a trebuit să văd adevărul. Am fost dispus să văd adevărul doar pentru că am fost epuizat. Nu pot s-o fac. Și în acest "eu nu o pot face", și nu ca o strategie spirituală, neantul s-a trezit din (rolul de) căutător.  
Căutătorul nu s-a trezit. Conștiința s-a trezit din (visul unui) căutător, din (iluzia) personalității, din "eu-l" care încerca din greu.
~ Adyashanti 
 ENG:
The only way you will ever awaken is through silence, not through analyzation of facts. Not by sorting out good and bad, but through simple silence, letting go. Letting go of all thoughts, all the hurts, all the dogmas and concepts.
Letting go of these things daily.
~ Robert Adams

Awakening is a direct experience. An instant experience. It happens. But prior to awakening comes a complete surrender. Not visions, not spiritual experiences but a total and complete surrender to the Self. 
When I say it's a complete surrender, it's exactly what I mean. You surrender your entire life. This means all your problems, all the things you think are bothering you. All the good things, all the bad things. Everything is totally surrendered to the Self. 
And as you're doing this you automatically become compassionate and have a tremendous amount of humility transpires within yourself.
Those are the three things that happen to you prior to awakening. There is a total surrender to God. Not certain things. 
I know some of you like to surrender the bad things, forget about that. You just surrender totally and completely. The bad and good things are all part of the relative world. And the whole relative world has to be totally and completely surrendered. Totally given up.
Then a great compassion and a great humility will come by itself. You see we're not trying to do these things physically? We just let ourselves fall into the space where all these things happen by themselves. 
And this comes from sitting in the silence. You see how all these things are connected to each other? As you sit in the silence without desire, without want, without trying to change bad for good. All of a sudden you will feel yourself surrendering. Surrendering all of your ego. The body-mind surrenders. Everything lets go. And you become the epitome of compassion. A tremendous humility wells up within you. When you can feel these things, the next step is to awaken totally.
~ Robert Adams


We may call it Consciousness, the Self, Absolute Reality. This is it. This is your real nature.
Feel that I am It, Pure Awareness. I have always been It. There never was a time when I was not It. The appearance of the body cannot fool me any longer. The world and all its manifestations cannot fool me any longer.
The universe with its planets and galaxies and solar systems cannot fool me any longer. I can see through these things to the Source. I can feel the Source because I am the Source. I have always been the Source. There never was a time when I was not.
As far as thoughts are conceded, they do not exist. They can no longer bother me or make life miserable. As far as others are concerned, there are no others. There is only the Source.
If I am That, so is everybody else. So is everything else. All is well.
~ Robert Adams

Question: Can you give an example of a right self-surrender attitude?
Robert Adams.: When you surrender you're surrendering the ego. The way this is done, is by looking at the world with humility. Looking at the world with love and peace. Saying to yourself, "Not my will but thine". Feeling that you have no will of your own any longer. You have no questions, you have no wants, you have no desires, you let them all melt in your heart. You leave it alone. You stop worrying, you stop fretting. You stop trying to accomplish things or to change things. By realizing there is a power greater than you. It's available to you right now. As you do this you're surrendering all of your wants, all of your needs, all of your fears, all of your stuff that you've been carrying on with all these years. You're surrendering it all. Everything must go, everything.


Think of how opinionated you are right now. You have your ways. You have your ideas, your opinions. You stick up for your rights. What rights? You're simply sticking up for your ego. You want the world to know this is me, and you're making a big mistake, because you're inflating the ego. The ego gets bigger and bigger and you think you're more important than anyone else.
So when you get on the spiritual path, many times life comes along and pulls the rug from under you. This is to make you understand that as a human being you're nothing. It doesn't mean a thing. This is why so many people tell me, "Robert, since I came to you things have gotten worse in my life." And always I say, "That's good. Now you're beginning to make progress." If humanly things got better would most of you take this path? Unfortunately not, let's face it. The only reason most people come into spiritual life is because usually their life is all screwed up. (students laugh) Am I wrong? And they're looking for answers, therefore that's good. The people who are not here, their life is all screwed up, but they don't know it yet. (students laugh) So you're ahead of the game.
~ Robert Adams

To pray to God really means to know all is well and everything is unfolding as should.
This is real prayer to know this. To trust it, to have faith in it, otherwise you're wasting your time.
You can't pray to God for something good to happen to you or to get rid of a situation that you have and when you finish praying you say, "Gee I hope God answers my prayers.''
You are negating the whole thing. You are one with God. Therefore, act as God would act.
God is, you are also. Stop being afraid, stop feeling sorry for yourself.
Know the truth. You are that which has always been which you will always be.
You were never born, you can never die, you are eternal.
You are consciousness, pure awareness, total freedom.

~ Robert Adams

Silence reveals itself only to itself. Only when we enter as nothing and stay as nothing, will silence open its secret. Its secret is itself. That's why I say all the words, all the books, all the teachings, and all the teachers can only get you to the door, and perhaps entice you to enter. Once there, you start to feel the presence of silence very powerfully.
When this happens, something spontaneously arises that's willing to enter it without being somebody. That is the sacred invitation.
Inside you find that silence is the final and ultimate teacher and the final and ultimate teaching. It's the only teacher that won't speak to you.
Silence is the only teacher and teaching that keeps our humanness on its knees all the time. With any other teaching or teacher, we find we can get up. We can think, "Oh, I heard Adya said dah-dah-dah, and it sounds good," and we find ourselves lifting up off the floor of surrender. We turn away from our most sacred and beautiful humility.
~ Adyashanti

Ego is the movement of the mind toward objects of perception in the form of grasping, and away from objects in the form of aversion. This fundamentally is all the ego is. This movement of grasping and aversion gives rise to a sense of a separate "me," and in turn the sense of "me" strengthens itself this way.
It is this continuous loop of causation that tricks consciousness into a trance of identification. Identification with what? Identification with the continuous loop of suffering. After all, who is suffering? The "me" is suffering. And who is this me? It is nothing more than a sense of self caused by identification with grasping and aversion.
You see, it's all a creation of the mind, an endless movie, a terrible dream. Don't try to change the dream, because trying to change it is just another movement in the dream.
Look at the dream. Be aware of the dream. That awareness is It.
Become more interested in the awareness of the dream than in the dream itself. What is that awareness? Who is that awareness? Don't go spouting out an answer, just be the answer.
Be It.
~ Adyashanti

DIALOGUE WITH ADYA:
Q: I want what you wanted.
Adya: What did I want?
Q: You wanted to become enlightened.
Adya: I wanted to become enlightened. Ok. It didn’t work out.
Q: Did you at least become awake?
Adya: No. Awakeness became awake. Enlightenment becomes enlightened. The me, the little guy, little Steven Larry Gray, that meditated in his parent’s backyard for hours and hours a day, every single day, in the morning and the evening, and did nothing but do the good Buddhist thing, diligently, terribly, terribly disciplined, he didn’t get enlightened. He never made it. He never crossed the river of nirvana, it never happened to him.
What he did was, for whatever reason, maybe the seeking was necessary, is he got exhausted. It just completely exhausted itself. The little one that was trying to get awake and enlightened got so exhausted, so stricken by I can’t do this, I can’t, and I could no longer tell myself I can. That means the complete and utter destruction of denial. Because the denial is “I can”. And your experience keeps showing you “you can’t.”
And so I got so exhausted psychically, internally, emotionally, spiritually that I couldn’t keep it up anymore. And i had to see the truth. I was willing to see the truth only because I was exhausted. I can’t do it. And in that “I can’t do it,” and not as a spiritual strategy, emptiness woke up out of the seeker. The seeker didn’t wake up. Consciousness woke up from the seeker, from the personality, from the “me” that was trying so hard.
~ Adyashanti

vineri, 23 octombrie 2015

Testul Falsului Guru
de John Smith - 04/2006 (traducere - Summairu)

Testul Falsului Guru pare să fi atins o coardă sensibilă aici în Occident, din cauza abuzurilor scandaloase și exploatării de către guru-și, mulți auto-proclamați și aflați pe o cale complet greșită.

Iată testul GURU-ului FALS. Dacă șapte sau mai multe dintre următoarele puncte îl descriu pe guru-ul sau profesorul vostru spiritual, atunci, din păcate, el sau ea nu poate fi atât de iluminat/ă sau bun/ă pentru sufletul vostru atât cât v-ar plăcea să credeți:

    1. Își afirmă propria iluminare: Cei mai înțelepți maeștri tind să nu declare propria iluminare sau perfecțiune pentru că știu că este atât nefolositoare pentru ei și pentru elevii lor. Învățătorii falși fac de multe ori această afirmație pentru că nu au altceva ca ofertă pentru a atrage adepți.

    2. Nu este în măsură să accepte critica: Profesorii falși displac puternic o critică personală sau o critică despre învățăturile lor; ei nu privesc cu amabilitate la persoanele obișnuite neiluminate care pun întrebări. Ei sau organizațiile lor vor folosi chiar legea cu procese de multe milioane de dolari pentru a opri foștii membri să împrăștie anumite lucruri din interiorul grupării.

    3. Se comportă omnipotent fără nicio responsabilitate: Unele comunități spirituale sunt exploatate ca lagărele de concentrare, cu guru-ul și aleșii săi care acționează ca ofițerii Gestapoului. Comportamentul nedrept sau scandalos al guru-ului este luat drept ceea ce este necesar pentru a-i ajuta pe adepți să crească (ce drăguț din partea lui). Aceștia sunt guru-și periculoși care de multe ori și-au perturbat grav (chiar distrus) elevii. Un adevărat maestru îți respectă voința ta, chiar dacă el sau ea înțelege că deciziile tale respective nu pot fi în interesul tău, și el sau ea va acționa verificabil după un cod etic de conduită.

    4. Se concentrează pe iluminare în sine (scop, Dumnezeu, Absolutul - ca și concept), mai degrabă decât de a arăta calea care duce la ea: Este uimitor cât de mult au de spus guru falși despre iluminare. Ei își susțin punctele lor în același fel în care învățații din Evul Mediu argumentau cât de mulți îngeri ar putea sta pe vârful unui ac. Orice prost poate vorbi despre scopul final, deoarece ceea ce se spune este irefutabil de către majoritatea ascultătorilor săi. Ce presupune însă măiestria este îndrumarea acestor ascultători pentru a avea trezirea spirituală în sine. Adevăratul învățător se concentrează pe cale și evită cu strictețe orice discuție despre iluminare (Absolut, Dumnezeu, concepte ideale etc).

    5. Nu practică ceea ce e propovăduit: Contrar mitului spiritual, nu ajungi la un punct de realizare, după care poți începe apoi să acționezi fără chibzuință (cu nepăsare). Dacă un profesor predică iubirea și iertarea, atunci el trebuie să acționeze în acest fel, (cel puțin de cele mai multe ori, arătând regret cuvenit pentru orice scăpare). Dacă predă meditația, el ar trebui să mediteze. Dacă el insistă asupra faptului ca adepții săi să trăiască în condiții austere, așa ar trebui să trăiască și el.

    6. Își asumă creditul pentru o anumită tehnică meditativă sau de vindecare: Faptul real este că meditația și vizualizarea ghidată funcționează. Oricine le face va experimenta schimbări majore, beneficii și realizări. Falsul guru va încerca să dețină sau să facă marcă înregistrată anumite metode și tehnici, astfel încât el să aibă ceva unic pentru a atrage adepți. Și el (falsul maestru) va deturna efectele meditației ca fiind prin binecuvântarea guru-ului, mai degrabă decât potențialul natural al fiecărei persoane. Adesea, elevii sau adepții sunt opriți (au interdicție) de la divulgarea tehnicilor pentru a menține un fel de drept de proprietate intelectuală, de obicei sub pretextul de a fi nevoie ca tehnica să fie învățată corect (predată numai într-un anumit cadru ‘special’).

    7. Oferă în mod special Satsang sau Darshan atunci cand nu este parte a culturii sale: Darshan este atunci când ucenicii sau studenții unui maestru se aliniază ca să treacă pe la maestrul lor, care este de obicei așezat, fie cu o plecăciune sau tradițional sărutându-i picioarele (da, se întâmplă). În Orient, aceasta este parte a culturii lor și e un lucru normal să se facă pentru a arăta respect și reverență (chiar copiii sărută picioarele părinților lor). Cu toate acestea, aici, în Occident, un astfel de comportament imitativ este un indiciu puternic că guru-ul joacă un rol. Satsang, pe de altă parte, înseamnă literal "în compania Adevărului". Într-un sens mai profund, este o afirmare a relației Guru-discipol în tradiția orientală. Dar unii guru din Vest vor folosi această terminologie, deoarece ei joacă un rol.

    8. Trăiește în opulență totală: Nu este nimic în neregulă cu a trăi în lux sau să fii bogat. Dar în momentul în care luxul se transformă în opulență folosind fondurile inutil și care nu au fost explicit donate în acest scop, atunci avem probabil de-a face cu un guru fals. Banii sunt colectați de la adepți, de obicei sub formă de donații, iar aceste donații sunt date ca un act de iubire, de apreciere și pentru a ajuta la răspândirea influenței maestrului. Cu toate acestea, un maestru autentic este mult mai probabil că va utiliza o astfel de bogăție pentru a reduce suferința în această lume, nu să-și cumpere un alt iaht, un avion privat sau Rolls Royce.

    9. Încurajează sau permite adorația de la adepții săi: Evitați orice grup care se concentrează pe "maestru" mai degrabă decât pe învățăturile sau practicile spirituale. Acest lucru va fi un obstacol în calea realizării Sinelui pentru că focalizarea va fi atrasă în afara ta, și, de obicei indică faptul că nu există acolo mai mult de oferit decât cultul personalității guru-ului.

    10. El sau ea se prezintă prea modern și strălucitor: Feriți-vă de maeștri care prezintă fotografii strălucitoare cu ei înșiși și se îmbracă prea modern (în timp ce se proclamă că nu au ego și țin retrageri despre moartea ego-ului). Da, se întâmplă!

    11. Cere dragoste și devotament de la elevii săi: Stați departe de orice maestru care cere dragoste și devotament. Un foarte cunoscut guru occidental a declarat: "Oricine mă iubește pe mine are garantată iluminarea". Dragostea adevărată și devotamentul se câștigă în timp, atunci când vom începe să știm cu adevărat întreaga persoană și nu imaginea sa publică.

    12. Vorbește cu un accent indian sau autohton atunci când el este, de fapt, un occidental: Nu sunt sigur cât de mult se întamplă acest lucru acum, dar există unii guru vestici cu un mare profil, care au (sau au avut) accente indiene, comportamente și obiceiuri. Cu excepția cazului în care au petrecut cu adevărat mult timp în alte culturi, aceștia probabil joacă un rol.

    13. Țin workshopuri și cursuri miraculoase scumpe: Este puțin probabil să ajungi la iluminare după câteva workshopuri de week-end cu titluri siropoase. În societatea noastră de "trebuie să am acum", vrem să fim în măsură să cumpărăm dezvoltarea spirituală cu tam-tam minim. De asemenea, evitați acreditarea (etichetarea prin diplome de a obține ceva anume) fără sens - este adesea folosită doar pentru a încuraja adepții să facă mai multe cursuri.

    14. Profită sexual de adepții săi: Acest lucru se întâmplă mult mai mult decât mulți cred. Nu este pudică includerea acesteia pentru că atunci când un adept cade sub vraja unui guru este în stare să facă orice pentru Cel Ales. Doar după aceea s-ar putea arăta pentru discipol că deschiderea sa a fost folosită și abuzată. Acest lucru poate lăsa cicatrici profunde la nivel psihologic.

    15. Te flatează și te tratează ca foarte special: Sigur suntem toți speciali în unele privințe, dar acesta este unul dintre lucrurile pe care un guru fals îl poate face pentru a agăța un potențial adept sau pentru a-l face pe un adept actual să îndeplinească o anumită sarcină. Nimic nu poate fi mai îmbătător pentru ego decât să fie selectat de către maestru sau conducător (sau de orice altă persoană cu înaltă poziție). Un adevărat maestru va sta deoparte și îți va permite să iei decizia ta dacă accepți învățăturile sale sau nu, fără a încerca să influențeze procesul decizional.

    16. Vorbește prostii jignind inteligența naturală: Este surprinzător ceea ce o persoană va asculta atunci când este devotată celui ce ține prelegerea. Este întotdeauna o idee bună de a face rost de o transcriere pe hârtie a ceea ce s-a spus și de citit într-adevăr mesajul. Apoi spune-o unui prieten deschis la minte și care nu este un adept, și vezi care e opinia lui bazată pur pe puterea cuvintelor. Vei afla în curând dacă există vreo substanță reală în mesajul profesorului, sau dacă ești doar atras de către carisma mesagerului.

    17. Se bazează prea mult pe ideea prezentării șmecherești: prezentarea șmecherească poate masca de multe ori conținutul sărac, și de aceea este important pentru tine să te uiți dincolo de muzica minunată și de video-clipuri la mesajul real. Cu cât e mai greu de înțeles (amestecată și impenetrabilă) și pompoasă (folosind cuvinte seducătoare pentru minte dar neinteligibile pentru inimă) prezentarea, cu atat mai greu este să vezi exact despre ce învățătură e vorba.

    18. Își oferă singur titluri de-a dreptul scandaloase: nu este mulțumit de a fi "doar" o ființă iluminată, mulți guru falși își dau titluri (sau permit adepților lor să facă acest lucru) pentru a indica faptul că ei sunt literalmente Dumnezeu întrupat, reîncarnarea lui Buddha sau Hristos , sau Cel Ales (cel mai cel). Unii își schimbă continuu numele pentru a ține pasul cu ego-urile lor înfloritoare.

    19. Ține cursuri despre abundență: Un guru sau maestru este aici să ne ajute să găsim o viață autentică. Acest lucru nu are nimic de-a face cu din ce în ce mai mult succes la locul de muncă sau de a face mai mulți bani, cu toate că acest lucru poate sau nu poate să apară din a fi mai autentic. Nu este nimic în neregulă cu weekend despre abundență, dar dacă confundăm spiritualitatea cu a crește succesul în afaceri, atunci suntem vinovați de materialism spiritual și ne aflăm mai adânc în iluzie. (Japonezii spun că zeii râd de cei care se roagă pentru bani.)

    20. Nu este interesat de tine: Dacă un profesor sau guru nu are timp pentru a interacționa cu tine personal, atunci poți citi la fel de bine învățătura sa dintr-o carte, pentru că pur și simplu a fi în prezența lui nu te ajută să găsești realizarea în tine. Ai putea imita unele caracteristici ale sale spirituale, dar de multe ori doar te duce mai adânc în iluzie.

    21. Permite adepților săi să înființeze o ierarhie de acces: Un guru trebuie să fie accesibil. Dacă el nu e, sau dacă el permite adepților săi să blocheze accesul, atunci el joacă rolul unui rege și nu un ghid spiritual. Un guru este util pentru procesul de trezire, dacă poți interacționa direct cu el. Cu un guru fals, vei vedea că de multe ori cu cât mai mult vei dona (sau vei fi util grupării) cu atât mai mare accesul.

    22. Face afirmații false ale liniei spirituale: Mulți cred în mod eronat că realizarea se poate întâmpla numai sub îndrumarea unui maestru realizat. În acest sistem de credință, guru sunt autentici
doar atunci când provin dintr-o linie sau tradiție de guru realizați. Disperat să nu fie lăsați pe dinafară, unii guru-și susțin o filiație falsă de maeștri iluminați pentru a-și susține autoritatea de a preda. O altă formă de pseudo "filiație" este de a povesti o minune care li s-a întâmplat cândva (poate ei înșiși s-au vindecat de unele boli sau Dumnezeu le-a vorbit personal), care implică ideea că ei sunt "aleși" și, astfel să aibă autoritatea de a se proclama ca profesori și guru.

    23. Se prezintă ca non-profit în timp ce adună milioane: Adesea, profetul mincinos va prezenta învățăturile ca gratis, încurajând în același timp puternic adepții să facă donații mari. În acest fel, el poate să apară ca fiind mai presus decât considerentele bănești, menținând în același timp lăcomia și opulența.

    24. Are o grupare mare de foști adepți supărați: Acesta este un indiciu că ceva este în neregulă. Dacă el a folosit bunătatea și iubirea în interacțiunile sale cu elevii, și i-a descurajat să facă proiecții ale caracteristicilor lor spirituale (negate în ei înșiși)  asupra guru-ului (mai degrabă decât să încurajeze integrarea acestora în ei înșiși), atunci este foarte probabil că nu ar exista mai mult decât câțiva foști elevi dezamăgiți. Mulți s-ar putea îndepărta și ar putea să simtă că au pierdut timpul, dar ei sunt capabili de a avea o mare furie doar în cazul în care au pus profesorul lor pe un piedestal, i-au dat lui puterea lor, iar mai târziu și-au dat seama că el nu a fost niciodată demn de astfel de adorație. Contrar a ceea ce cred unii, este de fapt responsabilitatea profesorului de a descuraja puternic elevii de la punerea sa pe un piedestal, pentru că acest lucru ar fi contraproductiv în găsirea realizării lor spirituale în interior.

    25. Folosește pseudo-tehnologia: Mulți profeți mincinoși și multe organizații se bazează în jurul pseudo-tehnologiei în efortul de a apărea științifici - dispozitive speciale, dispozitive de comunicare cu entități sau cu extratereștrii, precum și instrumente de purificare a energiei și pandantive care implică cristale și sârmă de cupru. Încă o dată, acest lucru este pentru a distrage atenția credulilor de la calitatea slabă de fapt a învățăturii.

    26. Acționează ca o persoană nebună paranoică complet: Dacă Prețiosul tău maestru acționează ca un paranoic schizofrenic complet sau psihotic, atunci el sau ea, probabil, chiar este. Fugi! Amintește-ți că nu există nici un astfel de lucru ca "înțelepciune delirantă" - înțelepciunea este arta de a fi echilibrat. Oricât de carismatic poate fi și oricât de sănătos e între momentele de nebunie, tu VEI fi vătămat de el.

Sursa
http://www.realitymaps.com/2006/04-falsegurutest.html

Citește și:

--Ghidul ușor de utilizat pentru a deveni un Guru partea 1 și partea a 2-a
--Gunoiul New Age
Gunoiul New Age


de John Smith - 04/2002 (traducere - Summairu)

99% din New Age (Noua Eră, sau Era Vărsătorului) este doar gândire din "era veche" îmbrăcată cu un vocabular nou și extins. În esența sa, New Age-ismul este ca un limitator al creșterii spirituale adevărate, care poate fi descoperită doar prin privirea în față a crudei realități.Trăind în New Age poate fi foarte stresant - la urma urmei, este atât de mult de făcut: de la curățarea aurei și vizualizarea creatoare, la meditație Merkaba și legătura cu Frăția Pleiadelor. 
S-ar părea că munca unui new-ager nu se termină niciodată. Ca mersul la sala de sport sau ca învățarea pentru a fi super productiv la locul de muncă, spiritualitatea a devenit un obiectiv pe calea nesfârșită de dezvoltare (îmbunătățire) personală - aprobat de celebrități și de creatorii de curente mondene - cireașa de pe tort care pare a îndulci viața noastră goală, și, probabil, ne dă un avantaj competitiv față de colegii noștri de afaceri și în jocul de împerechere.Și așa avem ‘‘preoții’’ noștri măreți care pedalează pe gândirea pozitivă și sănătatea perfectă, de obicei la workshop-uri de week-end scumpe. Suntem învățați despre sosirea iminentă a unei rase extraterestre, învățăm să călătorim către miezul emoțiilor noastre și să participăm la seri tantrice pentru orgasme explozive. Oricine care s-a împotmolit în mișcarea New Age va fi conștient de nenumăratele terapii diferite, mediumi, psihologi, maeștri, guru, culte, vindecători și uleiuri de șarpe, care vă atrag atenția (și banii). 

Trebuie doar să te uiți la partea din spate a unui ziar sau revistă New Age pentru a vedea mii de zambete angelice ispititoare (cele mai puțin atractive folosind simboluri ciudate sau imagini cu munți). 


Channeling-ul (comunicarea cu spirite sau extratereștri) a explodat din zilele lui Jane Roberts, în trecut, prin anii '70. Toată lumea pare acum a fi canalul unui maestru sau al unei entități extraterestre. Și, treptat, o întreagă mitologie a întâmplărilor cosmice și predicțiilor este construită - Noul Testament pentru credulii în fază finală. De la teoria cu Centura Fotonică, cu iminentele debarcări în masă  ale Frăției Albe, se creează și reciclează fiecare mit modern, care se întâmplă în jurul circuitului "Coastei de Vest". 
Știu persoane care nu vor lua o decizie de viață, fără a întreba o entitate dezîncarnată, despre ce trebuie să facă. Este regretabil faptul că mediumii, dintre care mulți sunt extrem de imaginativi și creativi, nu sunt în măsură sau nu doresc să urmeze personal ideile lor proprii. Aceasta diminuează valoarea ființei umane, și crește necesitatea de a inventa pretenții și autoritate tot mai scandaloase, în scopul de a atrage atenția.Există grupuri de ‘‘nemuritori’’ din Arizona care cred cu adevărat că într-un fel, moartea nu se va întâmpla pentru ei, deoarece credința lor în nemurire este suficient de puternică pentru a opri procesul de îmbătrânire. La urma urmei, un dicton central al mișcării New Age este că noi ne putem crea realitățile noastre - suntem cu toții puternici - și atunci ne putem decide să nu murim! Și în tot acest timp, liderii acestor grupuri îmbătrânesc si sunt tot mai ramoliți, fețele lor trădează bravada lor. (Un trio a scris o carte ‘’Împreună pentru totdeauna’’, dar aceștia au fost împreună doar pentru câțiva ani înainte de a se despărți)


Ai găsit sufletul pereche până acum? Ne place doar ideea că există cineva acolo care este perfect pentru noi. Știu o doamnă care are 80 de ani, care este încă în căutarea sufletului pereche al ei. O mare parte din fervoarea sufletului pereche a fost inspirată de cartea lui Richard Bach "Un Pod Peste Totdeauna". Richard și sufletul pereche al lui Leslie Parrish au realizat "Găsiți sufletul pereche", workshopuri și seminarii pe întreg teritoriul SUA, și s-au prezentat ca dovadă a existenței sufletului pereche. Dupa ce am citit această carte, am tot căutat peste tot o Leslie a mea! Dar n-am putut-o găsi, deși am avut relații cu unele ființe umane uimitoare de la care am învățat foarte mult. Singura problemă cu teoria sufletului pereche este faptul că se bazează în mod fundamental pe o minciună - minciuna că altcineva poate îndeplini proiecțiile noastre psihologice în permanență. Dacă ești încântat de conceptul de suflet pereche, atunci ai standarde și așteptări pentru perechea ta foarte mari. Oricine cu acest nivel de așteptare se setează pe el însuși pentru dezamăgire, de aceea motivul pentru care relațiile care par să dureze sunt doar cele care au un nivel scăzut de așteptare. Material greu pentru sufletul pereche! Acesta este motivul pentru care "sufletele pereche" s-au îndepărtat, fizic sau psihologic. (Chiar Richard Bach și Leslie Parrish au mers pe drumuri separate și sunt acum cu alți parteneri - atât de mult e "Pentru Totdeauna")Desigur mulți nu sunt în căutarea unui suflet pereche, ci doar relații ocazionale. Există secte care au un cult al sexului extrem de liberal și indulgent.Tehnologiile Noii Ere abundă! Mașini cu cadrane și butoane, îmbunătățirea creierului, remodulatori de apă, mașini de energie gratuită, ionizatori, baghete de cristal cu fire de cupru, și protectori electromagnetici - lista este nesfârșită. Unele par să "lucreze", unele nu. Problema este că, în cele mai multe cazuri, nimeni nu și-a făcut timp pentru a face teste științifice corespunzătoare. Totul este foarte bine categorisit ca fundamentat pe știință, etichetând fiecare om de știință ortodox ca închis la minte, dar dacă vom începe să utilizăm terminologia științifică pentru noua noastră tehnologie, 
i-am induce în eroare numai pe alții să creadă că am urmat metoda științifică. (Știința în sine nu este închisă la minte, numai mulți oameni de știință.) Ar fi mult mai cinstit să se admită ignoranța în loc de a oferi un mecanism pseudo științific. Richard Feynman, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, spunea de modul în care știința îl învățase cât de dificil este să știi cu adevărat ceva. Puțini în afara comunității științifice apreciază grija cu care se merge în experimentarea științifică. Și totuși, în zilele noastre, este atât de ușor pentru cei care lucrează în domeniul științei non-ortodoxe să  ciripească mai departe teorii și presupuneri, ca și cum acestea au fost bazate pe același nivel de îngrijire și de investigare.

 
De exemplu, marele preot New Age, Drunvalo Melchezidek, a descris recent noi forme de apă, structurate și super-ionizate, care pot curăța în mod miraculos lacuri poluate și râuri. Structura și apa super-ionizată există, iar pretențiile despre ea pot fi sau nu adevărate, dar ceea ce este de neînțeles este faptul că un om inteligent ca Melchezidek folosește terminologia științifică pentru a încerca să justifice ceva care în mod clar nu a fost corect științific testat. Pentru că, dacă ar fi fost, ceva atât de remarcabil s-ar întâmpla, care este de natură să invalideze chiar știința de care el s-a folosit pentru a se justifica, în primul rând! Critica mea nu este cu noile tehnologii în sine (care dau un indiciu că știința noastră actuală este sever limitată în cel mai bun caz), ci în modul în care acestea sunt prezentate. Prin punerea înainte a pseudo stiinței, impresionezi doar pe cei care sunt analfabeți științific și îi îndepărtezi pe cei care nu sunt.

 

Mișcarea New Age este, de asemenea, plină de teorii ale conspirației. Guvernele au vândut cetățenii către rase extraterestre; reptilieni ''mâncători de carne'' - umanoizi conduc eșaloanele superioare ale societății; substanțe chimice sunt puse în rezervele de apă; Undele EM sunt trimise către noi pentru a ne programa; și dispozitive electronice de mici dimensiuni sunt plasate în creierul nostru pentru a ne controla. Doar pentru că ceva este o teorie a conspirației, desigur, nu înseamnă că este în mod necesar fals (sau adevărat, cum fanaticii încăpățânați par să creadă). Dar dacă nu este nimic ce putem face în mod direct cu privire la aceasta, introducerea de frică și paranoia în societate are numai rolul de a ne lega în continuare în lanțuri psihologice, slăbind mai mult puterea individului. Soluția nu poate fi decât de a împuternici oamenii și diminuarea strânsorii psihologice de la cei care doresc să ne controleze. Asta a fost lecția lui Gandhi - cele mai importante bătălii sunt pentru controlul minții noastre.

 

Deci, de ce sunt atât de multe sute de mii de oameni din întreaga lume atrași în New Ageism? Oamenii sunt motivați de multe lucruri. Unii doresc puterea altei identități - așa ar putea fi channel-eri (mediumi); unii vor să se vindece de boli fizice - așa că se duc la sau devin vindecători; unii vor să-și exprime sentimentele de alienare față de societate - astfel încât aceștia vor să devină extratereștri sau urmează culte extraterestre; unii vor să compenseze sentimentele de neputință - astfel încât să inventeze roluri cosmice pentru ei înșiși și să facă pact cu entități puternice; unii sunt îngroziți de moarte și îmbătrânire - astfel încât devin ‘‘nemuritori’’ sau acceptă o altă dogmă a eternității; unii vor să justifice sentimentele de paranoia - astfel încât aceștia propagă teorii ale conspirației; unii vor dragoste liberă - astfel încât se duc la seminarii și cursuri de sex sau aderă la secte cu preocupări sexuale; unii urăsc doar sistemul - astfel încât se alătură oricărei cauze ce se opune sistemului, uneori hrănind proteste violente.

 
Oricum, există un alt motiv pentru care mulți dintre noi sunt atrași de New Ageism, ceva mult mai profund și mult mai real: dorința pentru o viață autentică. Simțim, în centrul ființei noastre, nevoia de a realiza o conexiune reală cu viața și cosmosul (dar nu prin căile tradiționale ale religiei organizate cu propriile căi de control, abuz, ipocrizie și dogmă). Ne-am săturat de artificialitatea societății și sinele artificial pe care-l avem de creat pentru a funcționa în societate. Vrem să simțim o parte din spirit, să simțim că suntem ancorați în ceva mai profund decât bi-dimensionalitatea existenței moderne. Și astfel, suntem atrași în mișcarea New Age, cu momeala sa de profunzime.

 

Dar dacă ne petrecem timpul în această mișcare, simțim în curând aceleași nemulțumiri agitate ca în perioada de viață de dinainte. Problema cu New Age este că se prezintă nu numai ca fiind chiar antidotul la acest tip de nemulțumire, cu panteonul său nesfârșit de maeștri și terapii pe care le putem schimba mereu, dar amestecate cu propriile dogme și materialismul spiritual sunt și elemente de adevăr (o tactică standard de dezinformare și manipulare). Deci, vom găsi satisfacție trecătoare și sclipiri de adevăr, de multe ori crezând că este lipsa noastră de angajament sau experiență care ne împiedică de a avea o conexiune mai profundă cu acest adevăr. Și astfel vom continua ani de zile pe calea închisă a New Ageismului, atrași de imaginea de a ne găsi adevăratul nostru sine așezat pe marele tron al realizării. 


În mod ironic, locul căruia îi ducem de fapt dorul nu este un tron mare, ci un spațiu umil pe pământul ființei noastre. Și din acel loc, cu acceptarea deplină a mortalității noastre și a micimii noastre în cosmos, găsim adevărata împuternicire - un fel care nu are nevoie să lupte pentru schimbare, pentru că este întruparea acestei schimbări. Și în cunoașterea liniștii, aflăm că cea mai mare parte a "cautării" noastre este, de fapt, sinele fals sau ego-ul care încearcă să se impună în spațiul vieții noastre, viață care ne cere, în cazul în care dorim să fim întregi, să dăm drumul la tot și să avem încredere.

 

Am căutat să construim un refugiu sigur ferit de lume, dar descoperim că în adevărata recunoaștere a vulnerabilității noastre ne găsim invincibilitatea. Am încercat să găsim fericirea libertății interioare, dar descoperim că doar prin disciplină interioară putem rupe lanțurile care ne-au legat. Am căutat să găsim sensul vieții, dar descoperim că renunțând la sens vom găsi adevărata cunoaștere. Și am căutat să găsim viața veșnică, dar descoperim că doar în contextul mortalității noastre găsim în noi ceea ce este cu adevărat nemuritor.

 

Se pare că paradoxul se află în inima existenței, de aceea atât de puțini de-a lungul veacurilor, au fost în stare să găsească adevărata mulțumire și realizare. Pentru că paradoxul este anatema pentru minte - numai inima poate să îmbrățișeze ceea ce apare ca o contradicție. O mare parte a mișcării New Age este de fapt o încercare a minții pentru a menține un sistem de credință "old age" fără paradox, prin a înlocui un sine speriat, prost, chinuit, frustrat, neautentic și neputincios, cu un sine liber, nemuritor, atotputernic , atotștiutor, iubitor, sensibil și la fel de neautentic. Dar sinele este sine, mintea este minte, iar iluzia este iluzie. Trebuie să renunți în cele din urmă la "sine" și să te confrunți cu aceste paradoxuri ale existenței. Și pentru majoritatea dintre noi, asta este o poziție foarte inconfortabilă pentru că suntem nevoiți să renunțăm la punctul de referință al identității noastre de bază.

 

Cele mai multe dintre relele și patologiile din această lume apar din puncte de referință inadecvate ale sinelui. De la cruzimea din ură la excesele de lăcomie, de la posesivitatea dragostei romantice la amoralitatea intelectului, totul izvorăște dintr-o imagine de sine patologică. Acționăm în conformitate cu aceste imagini interne în mod constant încercând să le validăm în lumea exterioară. La urma urmei, pentru a nu avea nicio imagine internă de exprimat ar însemna că ar trebui să ne raportăm la fiecare persoană și fiecare situație cu deschidere și goliți, forțându-ne să fim în momentul prezent în care nu putem avea așteptări, și în care chiar identitatea noastră este secundară percepției noastre. Tot pentru ce am fi lucrat, statutul nostru (secular și non-secular), bogăția noastră, experiența noastră, profesia noastră, realizarea noastră, experiența noastră, educația noastră, înfățișarea noastră, premiile noastre, titlurile noastre, și poate chiar iluminarea noastră. TOTUL ar trebui să fie aruncat afară, dar nu numai din punctul de vedere al imaginii de ansamblu (cum știm cu toții intuitiv), dar, mai important, în detaliile fine de viață, detaliile din momentul prezent al existenței noastre. 
Ar trebui să renunțăm la aceste lucruri pentru totdeauna! Ceea ce pentru cei mai mulți oameni este, încă, inacceptabil. Așa că ne amăgim, bălăcindu-ne în concepte New Age care taie colțurile, care ne permit să păstrăm o mare parte din bagajul egoului nostru de care suntem atât de atașați. În timp ce acest lucru ar putea să pară o poziție intermediară bună - căci la urma urmei, iluminarea tinde să fie un proces treptat de a da drumul, de renunțare - prin amestecarea gratificării egoului cu înțelegerea spirituală, calea noastră devine pervertită, prinzându-ne în iluzia creșterii spirituale. Nimic din această lume, nici măcar materialismul vechii ere, nu este mai insidios pentru desfășurarea adevăratei noastre naturi. (Cel puțin materialismul vechii ere nu se pretinde a fi ceva care nu este - cu excepția că ne amăgim crezând că prin el putem găsi mulțumirea) Pentru ca noi să fim întregi, punctul de referință al identității noastre, al existenței noastre, trebuie să se bazeze în neant (vid); în non-formă. Acest lucru este valabil nu numai pentru individ, ci pentru societate în ansamblul său. Avem nevoie să ne confruntăm cu realitatea crudă - care poate părea mai întâi destul de dureroasă și foarte plictisitoare! (New Age-ul este atât de interesant și excitant prin comparație - la fel de fermecător ca un ecran de televizor!) 
De multe ori sunt mai multe lacrimi pe calea adevăratei iluminări decât zâmbete - un fapt simplu de viață, pe care unii dintre noi nu l-ar suferi căci trebuie să renunțăm cu părere de rău la tot ce iubim, în scopul de a găsi iubirea adevărată.
Trebuie să joci zaruri cu non-existența pentru a ajunge la existența autentică.
Sursa articol

http://www.realitymaps.com/2002/04-newagegarbage.html
 
 
Articole asemănătoare
--Cele 11 porunci ale new-age egoului
--Ghidul ușor de utilizat pentru a deveni un Guru
--Testului falsului Guru 
joi, 22 octombrie 2015

Robert Adams - Cele trei metode pe calea spirituală (The three methods on a spiritual path)

Există trei metode pe care le folosim pe cale [n.t. calea spirituală], pentru a putea realiza ceea ce am discutat mai devreme.
Numărul unu este renunțarea de sine, unde ne abandonăm complet lui Dumnezeu, sau Sinelui.
Dar aceasta este greu de făcut pentru majoritatea oamenilor. Sună ușor, dar nu este. Asta înseamnă că nu ai o viață a ta. Predai complet și total, totul, lui Dumnezeu, întru totul. Fiecare parte a vieții tale merge la Dumnezeu. ”Nu voia mea, ci a Ta.” Aceasta este DEVOȚIUNEA, bhakti. Din nou, sună ușor pentru unii, dar nu este când o urmezi, pentru că înseamnă că fiecare decizie pe care trebuie să o iei este lăsată în voia lui Dumnezeu. Îți predai mintea lui Dumnezeu, întru totul, complet și absolut. Iar asta te duce la realizarea Sinelui.


Numărul doi este ATENȚIA, despre care vorbeam, să devii martorul.
Te observi încontinuu. Îți observi gândurile. Îți observi acțiunile. Stai în meditație și observi ce se petrece în mintea ta. Nu încerci să schimbi nimic sau să corectezi nimic. Doar observi. Devii martorul gândurilor tale în meditație, și al acțiunilor tale în starea de veghe. 


Iar numărul trei este cea pe care eu o recomand, INTROSPECȚIA.
Întreabă-te: ”Cui îi apar aceste necazuri? Cui îi apare această karma? Cui îi apare această suferință? Îmi apare mie? Ei bine, ce este <eu>? Eu sunt eu. Cine sunt eu? De unde a venit <eu>?” Și urmărește eu-l spre sursa lui. 


Poți folosi oricare dintre aceste trei metode, pe cea care ți se potrivește cel mai bine. Dar prin orice mijloc posibil, fă ceva. Nu-ți irosi viața cu frivolități. Lucrează cu tine, dacă vrei să devii liber. Nu înseamnă că trebuie să renunți la a merge la cinema, sau la servici, sau ceva. Nu renunți la nimic. Doar devii conștient de ceea ce faci. Devii o ființă conștientă. Devii conștient de acțiunile tale. Devii iubitor, plin de compasiune, binevoitor cu toți oamenii. 
Încetezi a mai urmări să fii tu numărul unu. Majoritatea dintre noi spun, ”Numărul unu. Eu sunt numărul unu.” Uită de asta. Așa suferi, ăsta e egoul. E greu să înțelegi, când renunți la ego, cum poți avea o viață mai bună? Dar ai. Încearcă și vei vedea. Când încetezi a te mai gândi la tine, și începi a te gândi la tine dar tu devii omniprezență, asta înseamnă că te gândești la toți ceilalți ca la tine însuți. Astfel dacă oricare ființă umană suferă, și tu suferi. Dar într-un fel diferă puțin de buddhism, nu mult, ci doar puțin. Pentru că bodhisattva spune că el nu va fi realizat până când toți ceilalți sunt realizați. Dar ei de asemenea au un bodhisattva mai înalt numit Arhat. Este precum Avadhut din hinduism, care devine singur realizat, pentru că înțelege că Sinele lui este Sinele tuturor. Și asta e ceea ce noi acceptăm.
Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți ajuți aproapele, dacă vrei să faci lumea aceasta o lume mai bună în care să trăim, descoperă-te pe Tine însuți mai întâi, și orice altceva va avea grijă de sine însuși.
~ Robert Adams (spiritual teacher)


Traducerea: Summairu


Pentru alte articole cu Robert Adams apasă aici.
ENG:
There are three methods we use to help us on the path, so we can realize what
we were talking about before. Number one is self-surrender, where we surrender com-
pletely to God, or to the Self. But that's hard to do for most people. It sounds easy, but it's not. It means that you have no life of your own. You surrender completely and totally
everything to God, totally. Every part of your life goes to God. "Not my will, but thine.”
that's devotion, bhakti. Again, it sounds easy to some people, but it's not when you get
into it, because it means every decision that you have to make is left up to God. You give
your mind to God, totally, completely and absolutely. And that leads you to self-realization.
Number two is mindfulness, which we were talking about, becoming the witness.
Watching yourself continuously. Watching your thoughts. Watching your actions. Sitting
in meditation and watching what goes on in your mind. Not trying to change anything or
correct anything. Just observing. Becoming the witness to your thoughts in meditation,
and to your actions in the waking state.
And number three is the one that I advocate, self-inquiry. Asking yourself, "To
whom do these troubles come? To whom does this karma come? To whom does this suffering come? It comes to me? Well, what is me? I am me. Who am I? From where did the I come from?" And following the I to its source. You can use any of those three methods, the one that suits you best. But by all means do something. Don't waste your life with frivolities. Work on yourself, if you want to become free. 


It doesn't mean you have to give up going to the movies, or going to work, or anything. You give nothing up. You just become aware of what you're doing. You become
a conscious being. You become conscious of your actions. You become loving, compassionate, gentle to all people. You stop watching out for number one. Most of us say, "Number one. I'm number one.” Forget it. That's how you suffer, that's ego. It's hard to understand, when you give up your ego, how you can have a better life? But you do. Try it and you'll see.


When you stop thinking of yourself, and you start thinking on yourself, but yourself becomes omnipresence, that means you're thinking of everybody else as yourself. So if
any human being suffers, you suffer too. But in a way we differ from Buddhism, not much, but a little. Because the bodhisattva says he will not be realized until everybody else
is realized. But then they have a higher bodhisattva called the Arhat. It's like the Avadhut
in Hinduism, who becomes self-realized, by himself, because he understands that his Self
is the Self of all. And that's what we accept. 

In other words, if you want to help your fellow man, if you want to make this world a better world in which to live, find yourself first, and everything else will take care of itself.
~ Robert Adams