joi, 26 februarie 2015

Rupert Spira - Eu Sunt


Eu iau forma gândirii și par să devin o minte
Eu iau forma sim
țirii și par să devin un trup
Eu iau forma vederii, auzului, atingerii, gustului și mirosului
Și pare că devin o lume
Dar rămân mereu Eu Însumi
Eu sunt, știu și mă iubesc doar pe Mine
Însumi (ca Sine)

Eternitatea mea apare ca timp pentru minte
Infinitul meu apare ca spațiu pentru simțuri
Dar eu știu doar propria mea ființă eternă adimensional
ă

Devin ceva, apoi nimic, apoi totul, dar rămân mereu Sinele
Pot fi separat de toate lucrurile, dar nici un lucru nu poate fi separat de Mine
Lumea este oglinda mea și eu sunt iubitul s
ău
Eu sunt liniștit ca cerul
Eu sunt deschis ca marea
Sunt gol ca spațiul
Strălucesc ca Eu
Însumi (ca Sine)
Eu m
ă joc
Eu m
ă bucur
Eu sunt.


I take the shape of thinking and seem to become a mind
I take the shape of sensing and seem to become a body
I take the shape of seeing, hearing, touching, tasting and smelling
And seem to become a world
But always remain Myself
I am, know and love Myself alone

My eternity appears as time to the mind
My infinity appears as space to the senses
But I know only My own eternal dimensionless being

I become something then nothing then everything but always remain Myself
I can be separated from all things but no thing can be separated from Me
The world is My mirror and I am its lover
I am peaceful like the sky
I am open like the sea
I am empty like space
I shine by Myself
I play
I enjoy
I am.

duminică, 22 februarie 2015

Papaji - Patronul în rol de slujitor                                            
Imaginați-vă o companie de teatru care pregătește o piesă pe scenă. Persoana care trebuie să joace rolul de slujitor al regelui cade bolnavă în ultimul moment și nu poate veni. Nici alți actori nu sunt disponibili, astfel încât patronul companiei decide să joace el rolul servitorului. 

În piesă regele, care este unul dintre angajații proprietarului, dă ordine slujitorului:
"Adu-mi pantofii. Vreau să merg la o plimbare."

Patronul, jucând rolul, ascultă cu umilință și îndeplinește ordinele, dar uită el vreodată că el este proprietarul companiei de teatru? El este fericit să joace în rolul servitorului deoarece tot timpul cât acest rol este reprezentat pe scenă el știe că el este de fapt patronul.

Dacă trăiți aceasta, știind că sunteți Sinele, puteți acționa oriunde. Dacă știți acest lucru, toate activitățile vor fi foarte frumoase și niciodată nu veți avea de suferit.
După ce ai avut o străfulgerare, o cunoaștere a acestui Nimic (vacuitatea), vei fi fericit tot timpul, deoarece vei ști că toată manifestarea, toată Samsara, este propria ta proiecție.

~ Papaji

marți, 10 februarie 2015

Nisargadatta Maharaj - Fragment din "Eu Sunt Acela"Întrebare: Eu studiez sanscrita sub îndrumarea unui profesor dar de fapt nu fac decât să citesc scripturile. Sunt în căutarea realizării de sine şi am venit să primesc îndrumarea necesară. Spune-mi, te rog, ce ar trebui să fac?  
Maharaj: De vreme ce ai citit scripturile, de ce mă mai întrebi pe mine? 
Î: Scripturile arată direcţiile generale, dar individul are nevoie de instrucţiuni personale.  
M: Sinele tău este învăţătorul tău ultim (sadguru). Învăţătorul (gurul) tău din afară nu-i decât o piatră de hotar. Numai învăţătorul tău lăuntric este cel care va merge împreună cu tine spre scop, căci el este scopul.
Î: Învăţătorul lăuntric este greu de găsit.
M: De vreme ce el este în tine şi cu tine, dificultatea nu poate fi serioasă. Priveşte în interior şi îl vei găsi.
Î: Când privesc în interior, găsesc senzaţii şi percepţii, gânduri şi sentimente, dorinţe şi frici, amintiri şi aşteptări. Mă afund în acest nor şi nu văd nimic altceva.
M: Cel care vede toate acestea, precum şi nimicul, este învăţătorul lăuntric. El singur este, orice altceva doar pare că este. El este Sinele tău (swantpa), speranţa şi certitudinea eliberării tale; găseşte-I, agaţă-te de el şi vei fi salvat şi în siguranţă.
Î: Cred în cele ce spui, dar când încerc să descopăr cu adevărat acest sine lăuntric, constat că el îmi scapă.
M: Ideea "el îmi scapă", unde se iveşte ea?
Î: În minte.
M: Şi cine cunoaşte mintea?
Î: Martorul minţii cunoaşte mintea.
M: A venit cineva la tine şi ţi-a spus: "Eu sunt martorul minţii tale"?
Î: Fireşte că nu. N-ar fi fost decât o altă idee în minte.
M: Atunci cine este martorul?
Î: Eu sunt.
M: Aşadar, tu cunoşti martorul fiindcă tu eşti martorul. Nu este nevoie să vezi martorul în faţa ta. Şi aici, a fi este una cu a cunoaşte.
Î: Da, văd că eu sunt martorul, Conştienţa însăşi. Dar ce câştig am din asta?
M: Ce întrebare! Ce fel de câştig aştepţi? A cunoaşte ceea ce eşti, nu-i acesta un lucru destul de bun?
Î: Care sunt foloasele cunoaşterii de sine?
M: Te ajută să înţelegi ceea ce nu eşti şi te protejează de idei, dorinţe şi acţiuni false.
Î: Dacă eu nu sunt decât martorul, ce mai contează ce este bun sau rău?
M: Ceea ce te ajută să te cunoşti pe tine însuţi este bun. Ceea ce te împiedică, este greşit. A-ţi cunoaşte Sinele real este beatitudine, a-l uita este amărăciune.

Sri Nisargadatta Maharaj - Eu sunt Acela (fragment)

joi, 5 februarie 2015

H.W.L. Poonja (Papaji) - Fericirea apare păstrând mintea goală

Ai putea cumpăra o mașină sau să cumperi un apartament sau să întâlnești un prieten si ești fericit. De ce aceste lucruri aduc fericirea? Ești atras de o anumită persoană, sau de o anumită mașină, sau de un anumit apartament din cărămidă și ciment. Nu este oțelul, cauciucul, sau benzina ceea ce aduce fericirea cu mașina. Nici nu sunt oasele, carnea, sângele, sau măduva dintr-o persoană. Când ești fericit recunoști Sinele în sine și ești liber de dorință. Când primești o mașină speranța ta dispare, dorința ta pentru mașină te-a părăsit. Când te întâlnești cu un prieten, dorința de întâlnire nu mai este acolo. Când cumperi un apartament, dorința să ai un apartament nu mai este acolo. Acest gol fără dorință sau speranță ți-a dat fericirea. Dacă știi că aceasta golire de speranță și dorință aduce fericirea, atunci poți să-ți păstrezi mereu mintea goală. Atunci unde mai este problema de a fi fericit oriunde ai fi ? - plimbându-te, vorbind, stând așezat sau în picioare, dormind - poți fi fericit.
~ Papaji
You might purchase a car or buy an apartment or meet a friend and you are happy. Why do these things bring you happiness? You are attracted to a particular person, or to a particular car, or to a particular apartment made of bricks and cement. It is not the steel, the rubber, or the benzene that brings happiness with the car. Nor is it the bones, flesh, blood, or marrow in a person. When you are happy you recognize the Self within the self, and you are free of desire. When you get a car your hope is gone, your desire for the car has left you. When you meet a friend your desire for the meeting is no longer there. When you buy an apartment your wanting to have an apartment is no longer there. This emptiness without desire or hope has given you happiness. If you know that it is this emptiness from the hope and desire that brings you happiness then you can always keep your mind empty. Then where is the problem to be happy wherever you are - walking, talking, sitting, standing, sleeping - you can be happy.
~ Papaji