luni, 17 august 2015

Mooji ~ Puterea Adevăratei Rugăciuni (The Power Of True Prayer)


Cea mai înaltă formă de rugăciune devine o slăvire şi o contemplare - o unificare, o comuniune, să mărturiseşti şi să cânţi din armonia cu Cel Suprem. Adevărata rugăciune nu a fost niciodată pentru a-ţi îndeplini dorinţele personale sau pentru obţinerea de tehnici spirituale. Ea nu este îmbibată în dualitate. Dacă dualitatea are vreun înţeles aici, acesta este de a-L venera pe Cel Suprem, care în cel mai înalt sens este chiar Supremul slăvindu-se pe El însuşi. În ultimă instanţă, nu există dialoguri în lume; este un monolog divin, pentru că în realitate nu există doi, ci doar o singură realitate care apare ca multitudine.

Din mintea unui mistic şi din locul purei fiinţări, rugăciunile şi imnurile către Cel Suprem nu sunt diferite de contemplarea non-duală. Ceea ce numesc eu un mistic este acela al cărui comportament sfidează înţelegerea minţii personale pentru că el funcţionează pe înaltele culmi ale armoniei divine. Mintea personală nu înţelege cum funcţionează mintea-Sine; ea n-o poate cuprinde, fiind cufundată în dualitate.

O fiinţă care şi-a realizat Sinele nu se simte niciodată separată de Dumnezeu, şi de aceea rugăciunile sale sunt exprimări spontane apărute în interiorul Celui Nemărginit. Inima dăruită nu se simte niciodată părăsită. Cineva ar trebui să devină un "eu" separat sau persoană, ca să se simtă părăsit. Dar adevăratul sens de "Eu" nu este separat, vezi tu. Este primul născut, fiul lui Dumnezeu, conştiinţa dinamică ce trăieşte experienţa existenţei şi a lumii, dar este în acelaşi timp total absorbită în propria-i sursă. Este ca o faţetă a unui giuvaer divin, dar această faţetă nu este separată de întregul giuvaer. Sunt una.

Într-un fel, este o provocare să punem deoparte toate proiecţiile şi fanteziile noastre despre rugăciune. Totuşi, căutătorul sincer trebuie să le lase deoparte şi să fie gol, invocând astfel aceste rugăciuni să-i apară în inimă şi să se cânte ele însele în fiinţa lui. Dacă există în tine un impuls puternic de a descoperi Adevărul, iar sentimentul de intimitate sau credinţă în Dumnezeu te cuprinde, rugăciunea apare spontan şi te poţi trezi spunând: "Tot ceea ce cred eu că sunt, las aici la picioarele Tale. Dizolvă-mă în Tine." Aici e locul unde introspecţia şi rugăciunea se întâlnesc, iar puterea unei astfel de cereri este de netăgăduit. Vei ajunge să înţelegi spontan şi astfel să fii transportat în prezenţa lui Dumnezeu.

Când intelectul e prezent, atunci vorbim despre "eu" şi Dumnezeu. Dar când chiar intelectul este văzut, vederea însăşi apare din locul Celui Nenăscut. Aici, nu există nici tu şi nici Dumnezeu într-un fel în care mintea să poată pricepe. Nu există nici măcar o minte ca atare. Absolut nimic nu e acolo şi totuşi este o plenitudine totală. Acesta e locul unde nimic nu trăieşte şi nimic nu moare. Doar cel care L-a întâlnit pe Dumnezeu în inimă are recunoaşterea, încrederea, libertatea şi bucuria de a fi nimic. Dumnezeu împarte această libertate şi bucuria de a fi nimic - golit de identitate - starea naturală. Vorbim despre Dumnezeu când încă avem acest iz, acest gust al dualităţii. Sentimentul de "eu" creează sentimentul unui Dumnezeu separat. Dar dincolo de aceasta, când te-ai stors şi te-ai filtrat până la nimic, Eu-l străluceşte ca Adevărul fără de seminţe. Însemnând că nu este un produs, un derivat; ci mai degrabă sinonim cu Absolutul. Astfel nu rămâne nici o dualitate tu şi Dumnezeu, doar Armonie prefectă, Inefabilul - Pura Conştiinţă Dumnezeu-Sine, nenăscută, imaculată.

Cea mai înaltă rugăciune e ca o mantra. Acestea nu sunt lucruri care pot fi uşor explicate într-un fel care să aibă un sens complet pentru minte. Este ca atunci când visezi că un ceas deşteptător te trezeşte, şi astfel ieşi din starea de vis. Atât ceasul cât şi alarma sunt de fapt ambele în starea de vis, dar tot te vor trezi din somn. În mod similar, adevărata rugăciune are puterea de a te trezi din starea fenomenală de veghe, în Conştiinţa Pură atemporală, un spaţiu unde vederea, fiinţarea şi absolutul sunt una.

Aceasta, starea naturală, este nemişcarea în interiorul mişcării, dar e de asemenea şi mişcarea. Este mişcarea şi nemişcarea. Aceasta este ceea ce eu numesc Dumnezeu-Sine. Este conştiinţa neamestecată (pură) şi doar ea e faţa Celui Real. E acela care este numit Allah, şi acela care este numit Iehova, şi acela care este numit Ishvara, şi acela care este numit Shiva. Este toţi aceştia, şi de asemenea dincolo de aceştia.
Este Conştiinţa Pură nenăscută, nelimitată şi atemporală.
Acesta este Adevărul suprem.


traducerea: Summairu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RO:
Aceasta este o mică și frumoasă scriere a lui Mooji oferită pentru celebrarea publicării noii sale cărți
 ''The Mala Of God'' 

ENG:
In celebration of the release of the new book The Mala Of God, you can find a beautiful piece of writing by Mooji on the power of true prayer here:
http://mooji.org/pdf/the_power_of_true_prayer.pdf 


The Mala of God
is available from http://www.satsangshop.com/

The Mala of God—a book of prayers, blessings and drawings by Mooji.

The Mala of God is a spiritual gift, an expression of the grace-filled heart brimming with prayer, devotion, love and gratitude to the Supreme, yet it is imbued with the unsparing clarity and power of non-dual wisdom. With profound simplicity, Mooji unveils the intimate mystical ways of the praying heart and directly introduces the Formless to those yearning to discover their true nature and unity with the Awareness God-Self. Even one prayer fully absorbed is enough to set your heart free in the infinity of Being.
You are invited to download a preview here: 
http://mooji.org/pdf/The_Mala_of_God_sample.pdf
 

miercuri, 12 august 2015

Video: Mooji ~ Sadhana, Practica Spirituală (Sadhana, Spiritual Practice)

''Ce rost are să le dau oamenilor o mulțime de practici când pot pur și simplu să îi îndrum direct spre Adevăr?''
~ Mooji


"Nu trebuie să încerci forțat să scapi de gândurile tale.
Lasă-le să se joace, dar întoarce-ți atenția de la ele și las-o să se odihnească doar înăuntrul Purei Conștiințe.
În acest fel, gândurile își pierd puterea și dispar din cauza lipsei combustibilului atenției.
Doar rămâi ca Pura Conștiință.
Și când spun "rămâi ca Pura Conștiință", nu mă refer la o acțiune care urmează să fie făcută sau la produsul unor metode sau practici.
De fapt, nu există nimeni care "rămâne" ca Pura Conștiință.
Această îndrumare este pentru a aduce atenția acolo unde e Pura Conștiință și s-o lași să se dizolve acolo. În cele din urmă, acest gând de a rămâne acolo trebuie să dispară de asemenea.
Trebuie doar să ajungi la recunoașterea deplină că tot ce este este Pura Conștiință și Sinele tău este Aceea.
Trebuie să intri mai întâi și să fii una cu starea de Prezență și Ființare și în mod spontan vei ști.
Aici, suntem una. "

~ Mooji "You don’t have to forcefully try to get rid of your thoughts.
Let them play but turn your attention away from them and let it rest inside the Awareness alone.
Like this, thoughts lose their power and subside from lack of the fuel of attention.
Just stay as the Awareness.
And when I say ‘ stay as the Awareness’, I am not referring to an action to be taken or the product of some method or practice.
Actually, there is no one 'staying' as the Awareness.
This pointing is to bring the attention to where Awareness is and let it merge there. Finally, this thought of staying there must drop away also.
You just come to the full recognition that all there is is Awareness and your Self is That.
You must first enter and be one with the state of Presence and Being and you will spontaneously know.
Here, we are one."

~ Mooji

joi, 6 august 2015

Video: Mooji - Trăiește Ca Și Cum Tu Nu Exiști (Live As Though You Don't Exist)


Facem de multe ori greșeala, atunci când ne confruntăm cu un moment de stres, de a gândi că va fi rezolvat chiar de îndată ce vom găsi timp și spațiu pentru, să zicem așa, a fi singuri, a face duș, a ne relaxa sau de a sta în fața altarului nostru.
Da
r fii atent la acest fel de compromis al minții.
Nu-ți amâna pacea. Pacea, tăcerea și ființa ta sunt mereu aici și acum. Cunoaște acest lucru.
Tu nu ești stările tale, gândurile, sentimentele sau cel care le suferă.

Ești Sinele neschimbător mereu perfect.

~ MoojiWe often make the mistake, when we are experiencing a moment of stress, of thinking it will be put right as soon as we find the time and space to, lets say, be alone, shower, relax or sit before our altar. But beware of this sort of compromise from the mind.
Don't postpone your peace. Your peace, silence and being are ever here and now. Know this.
You are not your moods, thoughts, feelings or the one suffering them.

You are the ever-perfect unchanging Self.
~ Mooji

miercuri, 5 august 2015

Video: Mooji - Fii Una Cu Ființa Ta (Be One with Your Own Being - Sahaja Glimpse 6)Percepția clară nu este diferită de înțelegerea clară.
Nu este a vedea doar de la un subiect la un obiect.
Nu este un produs al dualității. Este ființare unificată.

Vederea clară și înțelegerea clară sunt același lucru.
Un întreg spectru de manifestări fenomenale poate apărea, dar toate acestea sunt tranzitorii și efemere prin natura lor.
Poți avea senzația că intri și că ieși în afara ființării, că ieși din locul tău adevărat și că vrei să te întorci acolo, dar aceasta este doar o fază sau etapă de rafinament și nu poate fi spusă despre starea finală - Sinele neschimbător.
Toate mișcările apar în conștiință și sunt văzute de, din și în adevăratul Sine. Nu poți ieși sau să te separi de Sinele tău. Claritatea este de a vedea și înțelege aceasta complet.
Prin această recunoaștere ego-ul, falsul sine, este văzut și expus ca fiind o fantomă. Nu trebuie să desfaci tu nimic.
În lumina înțelegerii perfecte, falsul este înlăturat.

~ Mooji


Clear seeing is not different from clear understanding.
It is not the seeing from a subject to an object.
It is not a product of duality. It is unified being.
Clear seeing and clear understanding are the same thing.
A whole spectrum of phenomenal manifestations may appear but all of them are transient and ephemeral by nature.
You may feel the sensation of going in and out of being, coming out of your true place and wanting to get back there, but this is only a phase or stage of refinement and cannot be said of the final state - the unchanging Self.
All movements occur in consciousness and are watched from, by and in the true Self. You cannot come out or separate from your Self. Clarity is seeing and understanding this completely.
Through this recognition ego, the false self, is seen and exposed as a phantom. You don't have to undo anything.
In the light of perfect understanding, the false is dispelled.