miercuri, 5 august 2015

Video: Mooji - Fii Una Cu Ființa Ta (Be One with Your Own Being - Sahaja Glimpse 6)Percepția clară nu este diferită de înțelegerea clară.
Nu este a vedea doar de la un subiect la un obiect.
Nu este un produs al dualității. Este ființare unificată.

Vederea clară și înțelegerea clară sunt același lucru.
Un întreg spectru de manifestări fenomenale poate apărea, dar toate acestea sunt tranzitorii și efemere prin natura lor.
Poți avea senzația că intri și că ieși în afara ființării, că ieși din locul tău adevărat și că vrei să te întorci acolo, dar aceasta este doar o fază sau etapă de rafinament și nu poate fi spusă despre starea finală - Sinele neschimbător.
Toate mișcările apar în conștiință și sunt văzute de, din și în adevăratul Sine. Nu poți ieși sau să te separi de Sinele tău. Claritatea este de a vedea și înțelege aceasta complet.
Prin această recunoaștere ego-ul, falsul sine, este văzut și expus ca fiind o fantomă. Nu trebuie să desfaci tu nimic.
În lumina înțelegerii perfecte, falsul este înlăturat.

~ Mooji


Clear seeing is not different from clear understanding.
It is not the seeing from a subject to an object.
It is not a product of duality. It is unified being.
Clear seeing and clear understanding are the same thing.
A whole spectrum of phenomenal manifestations may appear but all of them are transient and ephemeral by nature.
You may feel the sensation of going in and out of being, coming out of your true place and wanting to get back there, but this is only a phase or stage of refinement and cannot be said of the final state - the unchanging Self.
All movements occur in consciousness and are watched from, by and in the true Self. You cannot come out or separate from your Self. Clarity is seeing and understanding this completely.
Through this recognition ego, the false self, is seen and exposed as a phantom. You don't have to undo anything.
In the light of perfect understanding, the false is dispelled.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu