joi, 10 noiembrie 2016

Mahamudra predată de Tilopa lui Naropa (Tilopa's Mahamudra Teaching to Naropa)

https://leokamarius.blogspot.ro/

Mahamudra predată de Tilopa lui Naropa

- În douăzeci și opt de strofe - 

Omagiu celor optzeci și patru de Mahasiddha-și! 
Omagiu către Mahamudra! 
Omagiu către Vajra Dakini! 

Mahamudra nu poate fi predată. Dar tu, Naropa, cel mai inteligent,
Din moment ce ai fost supus unor austerități riguroase, 
Cu răbdare în suferință și cu devoțiune față de guru, 
Binecuvântatule, ia această instrucțiune secretă în inimă. 

Este spațiul susținut undeva? Pe ce stă el? 
Ca și spațiul, Mahamudra nu este dependentă de nimic; 
Relaxează-te și stabilește-te în continuumul purității neamestecate, 
Și, legăturile tale slăbindu-se, eliberarea este sigură. 

Privind fix și intens spre cerul gol, viziunea încetează; 
Tot așa, atunci când mintea se uită fix înspre minte însăși, 
Șirul gândurilor discursive și conceptuale încetează 
Și iluminarea supremă este câștigată. 

La fel ca ceața dimineții care se dizolvă în aerul rarefiat, 
Neducându-se nicăieri, ci doar încetând să existe, 
Valurile conceptualizării, toată creația minții, se dizolvă, 
Atunci când vezi adevărata natură a minții tale. 

Spațiul pur nu are nici culoare, nici formă 
Și nu poate fi vopsit nici negru sau alb; 
Tot astfel, esența minții este dincolo de ambele, culoare și formă,
Și nu poate fi pătată de faptele negre sau albe. 

Întunecimea a o mie de eoni este lipsită de putere 
În a umbri claritatea de cristal a inimii soarelui; 
Și, tot așa, eoni de samsara nu au nicio putere 
Să acopere lumina clară a esenței minții. 

Cu toate că spațiul a fost desemnat "gol", 
În realitate este inexprimabil; 
Deși natura minții se numește "lumina clară", 
Orice atribuire a ei este ficțiune verbală fără fundament

Natura originală a minții este ca spațiul; 
El pătrunde și îmbrățișează toate lucrurile sub soare. 
Fii liniștit și stai relaxat în ușurință autentică, 
Fii tăcut si lasă sunetul să reverbereze ca un ecou, 
Păstrează-ți mintea tăcută și observă sfârșitul tuturor lumilor. 

Corpul este în esență gol ca tulpina unei trestii, 
Și mintea, precum spațiul pur, transcende cu totul lumea gândurilor: 
Relaxează-te în natura ta intrinsecă nici cu abandon, nici cu control - 
Mintea fără niciun obiectiv este Mahamudra - 
Și, cu practica desăvârșită, iluminarea supremă este câștigată. 

Lumina clară a Mahamudra-ei nu poate fi dezvăluită 
De scripturile canonice sau tratatele metafizice 
Ale Mantravada, Paramita sau Tripitaka; 
Lumina clară este voalată de concepte și idealuri. 

Prin protejarea preceptelor rigide adevărata Samaya este afectată, 
Dar cu încetarea activității mentale toate noțiunile fixe dispar; 
Când valul oceanului este una cu adâncimile sale liniștite, 
Când mintea nu se abate de la adevărul nedeterminat, non-conceptual, 
Samaya neîntreruptă este o lampă aprinsă în întunericul spiritual. 

Liber de aroganțe intelectuale, negând principiile dogmatice, 
Adevărul fiecărei școli și scripturi este revelat. 
Absorbit în Mahamudra, ești liber din închisoarea samsara-ei; 
Echilibrat în Mahamudra, vina și negativitatea sunt mistuite; 
Și, ca maestru al Mahamudra-ei tu ești lumina Învățăturii. 

Nebunul, în ignoranța lui, disprețuind Mahamudra 
Nu știe nimic altceva decât lupta în potopul samsara-ei. 
Ai compasiune pentru cei care suferă de anxietate constantă! 
Sătul de durerea inexorabilă și dorind eliberarea, aderă la un maestru, 
Căci atunci când binecuvântarea lui îți atinge inima, mintea este eliberată.

KYE HO! Ascultă cu bucurie! 
Investiția în samsara este inutilă; aceasta este cauza fiecarei anxietăți. 
Din moment ce implicarea lumească nu are sens, caută inima realității! 

În transcenderea dualităților minții este viziunea Supremă; 
Într-o minte liniștită și tăcută este Meditația Supremă; 
În spontaneitate este activitatea Supremă; 
Și când toate speranțele și fricile au murit, Scopul este atins. 

Dincolo de toate imaginile mentale mintea este în mod natural clară: 
Nu urma nicio cale pentru a urma calea Buddha-șilor; 
Nu te angaja în nicio tehnică pentru a obține iluminarea supremă. 

KYE MA! Ascultă cu simpatie! 
Cu înțelegerea perspectivei lumești jalnice, 
Realizând că nimic nu poate dura, că totul este o iluzie ca un vis, 
Iluzie lipsită de sens ce provoacă frustrare și plictiseală, 
Întoarce-te și abandonează preocupările tale banale. 

Taie implicarea cu pământul natal și cu prietenii 
Și meditează singur într-un refugiu din pădure sau pe munte; 
Ființează acolo într-o stare de non-meditație 
Și realizând ne-realizarea, atingi Mahamudra. 

Un copac își întinde ramurile sale și înfrunzește, 
Dar când rădăcina este tăiată, frunzele se veștejesc; 
Tot așa, când rădăcina minții este tăiată, 
Ramurile copacului samsara-ei moare. 

O lampă singură risipește întunericul a o mie de eoni; 
Tot așa, o singură sclipire de lumină clară a minții 
Șterge eoni de condiționare karmică și orbire spirituală. 

KYE HO! Ascultă cu bucurie! 
Adevărul de dincolo de minte nu poate fi înțeles de către nicio facultate a minții; 
Înțelesul non-acțiunii nu poate fi înțeles în activitatea compulsivă; 
Pentru a realiza înțelesul non-acțiunii și a ce e dincolo de minte, 
Taie mintea de la rădăcină și odihnește-te în conștiința pură dezgolită. 

Lasă apele noroioase ale activității mentale să se limpezească; 
Abține-te de la ambele proiecții, și pozitive și negative - 
lasă în pace aparițiile: 
Lumea fenomenală, fără adunare sau scădere, este Mahamudra. 

Fundamentul omniprezent nenăscut dizolvă impulsurile și iluziile: 
Nu fi arogant și nici nu calcula, doar rămâi în esența nenăscută 
Și lasă ca toate concepțiile despre tine și univers să se topească. 

Cea mai înaltă viziune deschide fiecare poartă; 
Cea mai înaltă meditație plonjeză în adâncimi infinite; 
Cea mai înaltă activitate este necârmuită totuși decisivă; 
Și cel mai înalt scop este obișnuit fiind lipsit de speranță și de teamă. 

La început karma ta este ca un râu curgând printr-un defileu; 
La mijlocul cursului, curge ca un râu Gange șerpuind ușor; 
Și la final, ca un râu ce devine una cu oceanul, 
Se termină în contopire la fel ca întâlnirea dintre mamă și fiu. 

Dacă mintea este opacă și nu ești capabil să practici aceste instrucțiuni, 
Reținând respirația esențială și eliberând vigoarea conștiinței, 
Practicând privirile fixe - metode de concentrare a minții, 
Disciplinează-te până când starea de conștiință totală rămâne. 

Atunci când practici o karmamudra, conștiința pură 
a păcii beatifice și vacuității va apărea: 
Liniștit într-o uniune binecuvântată a înțelegerii și mijloacelor, 
Trimite încet în jos, menține și trage înapoi în sus bodhichitta (mintea pură care caută eliberarea), 
Și conducând-o la sursă, saturează întregul corp. 
Dar numai dacă pofta sexuală și atașamentul sunt absente va apărea acea conștiință. 

Apoi câștigând viață lungă și tinerețe veșnică, ca luna în creștere, 
Radiant și clar, cu puterea unui leu, 
Vei câștiga rapid puterea pământească și iluminarea supremă. 

Fie ca această instrucțiune esență în Mahamudra 
Să rămână în inimile ființelor norocoase. 

___________________________________
Notă: 
Instrucțiunea Mahamudra a lui Tilopa către Naropa în douăzeci și opt de strofe 
a fost transmisă de către marele guru și Mahasiddha Tilopa către învățatul Kashmirian, înțeleptul și realizatul, Naropa, în apropiere de malurile râului Gange la încheierea acelor Doisprezece Austerități. Naropa a transmis învățătura în sanscrită sub formă de douăzeci și opt versete marelui traducător tibetan Marpa Chos Blos Kyi Gros, care a făcut o traducere liberă a acestuia, în satul său Pulahari în Tibet - frontiera Bhutan. 
Acest text este conținut în colecția Mahamudrei de instrucțiuni numită Do ha mdzod brgyad ces bya om ba Phyag rgya chen po'i ngag gsal bari ston pa'i gzhung, care este tipărită la Mănăstirea Karmapa-șilor Gyalwa, la Rumtek, Sikkim. Titlul tibetan este Phyag rgya chen po'i ngag om sau Phyag rgya chen po rdo rje'i tsig rkang nyi shu rtsa brgyad pa. 
Traducerea în limba engleză a fost făcută de către Kunzang Tenzin în 1977, după transmiterea învățăturii orale de către Khamtrul Rinpoche în Tashi Jong, Kangra Valley, India.

Traducerea în română: Summairu (2016) 
Sursa (EN):
http://keithdowman.net/mahamudra/tilopas-mahamudra-teaching.html 

Citește și:
Calitățile unui guru și ale unui discipol în budismul tantric 
Poveste Zen: Trebuie să devii complet nebun 
Călătoria spirituală în tradiția sufită - Cele șapte văi

https://leokamarius.blogspot.ro/2016/11/mahamudra-predata-de-tilopa-lui-naropa.html

Tilopa's Mahamudra Teaching to Naropa

- in Twenty Eight Verses -Homage to the Eighty Four Mahasiddhas!
Homage to Mahamudra!
Homage to the Vajra Dakini!

Mahamudra cannot be taught. But most intelligent Naropa,
Since you have undergone rigorous austerity,
With forbearance in suffering and with devotion to your Guru,
Blessed One, take this secret instruction to heart.

Is space anywhere supported? Upon what does it rest?
Like space, Mahamudra is dependant upon nothing;
Relax and settle in the continuum of unalloyed purity,
And, your bonds loosening, release is certain.

Gazing intently into the empty sky, vision ceases;
Likewise, when mind gazes into mind itself,
The train of discursive and conceptual thought ends
And supreme enlightenment is gained.

Like the morning mist that dissolves into thin air,
Going nowhere but ceasing to be,
Waves of conceptualization, all the mind's creation, dissolve,
When you behold your mind's true nature.

Pure space has neither colour nor shape
And it cannot be stained either black or white;
So also, mind's essence is beyond both colour and shape
And it cannot be sullied by black or white deeds.

The darkness of a thousand aeons is powerless
To dim the crystal clarity of the sun's heart;
And likewise, aeons of samsara have no power
To veil the clear light of the mind's essence.

Although space has been designated "empty",
In reality it is inexpressible;
Although the nature of mind is called "clear light",
Its every ascription is baseless verbal fiction.

The mind's original nature is like space;
It pervades and embraces all things under the sun.
Be still and stay relaxed in genuine ease,
Be quiet and let sound reverberate as an echo,
Keep your mind silent and watch the ending of all worlds.

The body is essentially empty like the stem of a reed,
And the mind, like pure space, utterly transcends the world of thought:
Relax into your intrinsic nature with neither abandon nor control -
Mind with no objective is Mahamudra -
And, with practice perfected, supreme enlightenment is gained.

The clear light of Mahamudra cannot be revealed
By the canonical scriptures or metaphysical treatises
Of the Mantravada, the Paramitas or the Tripitaka;
The clear light is veiled by concepts and ideals.

By harbouring rigid precepts the true samaya is impaired,
But with cessation of mental activity all fixed notions subside;
When the swell of the ocean is at one with its peaceful depths,
When mind never strays from indeterminate, non-conceptual truth,
The unbroken samaya is a lamp lit in spiritual darkness.

Free of intellectual conceits, disavowing dogmatic principles,
The truth of every school and scripture is revealed.
Absorbed in Mahamudra, you are free from the prison of samsara;
Poised in Mahamudra, guilt and negativity are consumed;
And as master of Mahamudra you are the light of the Doctrine.

The fool in his ignorance, disdaining Mahamudra,
Knows nothing but struggle in the flood of samsara.
Have compassion for those who suffer constant anxiety!
Sick of unrelenting pain and desiring release, adhere to a master,
For when his blessing touches your heart, the mind is liberated.

KYE HO! Listen with joy!
Investment in samsara is futile; it is the cause of every anxiety.
Since worldly involvement is pointless, seek the heart of reality!
In the transcending of mind's dualities is Supreme vision;
In a still and silent mind is Supreme Meditation;
In spontaneity is Supreme Activity;
And when all hopes and fears have died, the Goal is reached.

Beyond all mental images the mind is naturally clear:
Follow no path to follow the path of the Buddhas;
Employ no technique to gain supreme enlightenment.
KYE MA! Listen with sympathy!
With insight into your sorry worldly predicament,
Realising that nothing can last, that all is as dreamlike illusion,
Meaningless illusion provoking frustration and boredom,
Turn around and abandon your mundane pursuits.

Cut away involvement with your homeland and friends
And meditate alone in a forest or mountain retreat;
Exist there in a state of non-meditation
And attaining no-attainment, you attain Mahamudra.

A tree spreads its branches and puts forth leaves,
But when its root is cut its foliage withers;
So too, when the root of the mind is severed,
The branches of the tree of samsara die

A single lamp dispels the darkness of a thousand aeons;
Likewise, a single flash of the mind's clear light
Erases aeons of karmic conditioning and spiritual blindness.

KYE HO! Listen with joy!
The truth beyond mind cannot be grasped by any faculty of mind;
The meaning of non-action cannot be understood in compulsive activity;
To realise the meaning of non-action and beyond mind,
Cut the mind at its root and rest in naked awareness.

Allow the muddy waters of mental activity to clear;
Refrain from both positive and negative projection -
leave appearances alone:
The phenomenal world, without addition or subtraction, is Mahamudra.

The unborn omnipresent base dissolves your impulsions and delusions:
Do not be conceited or calculating but rest in the unborn essence
And let all conceptions of yourself and the universe melt away.

The highest vision opens every gate;
The highest meditation plumbs the infinite depths;
The highest activity is ungoverned yet decisive;
And the highest goal is ordinary being devoid of hope and fear.

At first your karma is like a river falling through a gorge;
In mid-course it flows like a gently meandering River Ganga;
And finally, as a river becomes one with the ocean,
It ends in consummation like the meeting of mother and son.

If the mind is dull and you are unable to practice these instructions,
Retaining essential breath and expelling the sap of awareness,
Practising fixed gazes - methods of focussing the mind,
Discipline yourself until the state of total awareness abides.
When serving a karmamudra, the pure awareness
of bliss and emptiness will arise:
Composed in a blessed union of insight and means,
Slowly send down, retain and draw back up the bodhichitta,
And conducting it to the source, saturate the entire body.
But only if lust and attachment are absent will that awareness arise.

Then gaining long-life and eternal youth, waxing like the moon,
Radiant and clear, with the strength of a lion,
You will quickly gain mundane power and supreme enlightenment.
May this pith instruction in Mahamudra
Remain in the hearts of fortunate beings. 

__________
Colophon: 
Tilopa's Mahamudra Instruction to Naropa in twenty Eight Verses
was transmitted by the Great Guru and Mahasiddha Tilopa to the Kashmiri Pandit, Sage and Siddha, Naropa, near the banks of the River Ganga upon the completion of his Twelve Austerities. Naropa transmitted the teaching in Sanskrit in the form of twenty eight verses to the great Tibetan translator Mar pa Chos kyi blos gros, who made a free translation of it at his village of Pulahari on the Tibet - Bhutan border.
This text is contained in the collection of Mahamudra instruction called the Do ha mdzod brgyad ces bya ba Phyag rgya chen po'i man ngag gsal bar ston pa'i gzhung, which is printed at the Gyalwa Karmapa's monastery at Rumtek, Sikkim. The Tibetan title is Phyag rgya chen po'i man ngag, or Phyag rgya chen po rdo rje'i tsig rkang nyi shu rtsa brgyad pa.

This translation into English has been done by Kunzang Tenzin in 1977, after transmission of the oral teaching by Khamtrul Rinpoche in Tashi Jong, Kangra Valley, India.
 
Source:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu