marți, 31 ianuarie 2017

Robert Adams - Semne pe cale (Signs on the path)

Când ești pe calea eliberării, unul din primele lucruri pe care le experimentezi este dispariția fricii.
Toată teama te părăsește. Și atunci când nu mai e nimic de care să te temi, atunci nu e nimic cu care să lupți.

Continuând pe calea realizării de sine, următoarea calitate care ți se întâmplă este un simțământ de mare pace. Ai pierdut frica și acum devii împăcat, liniștit. Devii foarte liniștit.
Lumea, lucrurile, încetează să te mai perturbe. Nu e vreun motiv pentru care simți pacea.

Următoarea calitate care îți apare pe calea realizării sinelui este fericirea. Ceva în interiorul tău este mereu fericit. Asta nu înseamnă că râzi tot timpul, sau că mereu trebuie să ai un zâmbet pe chip.
Aia e doar o aparență exterioară, o mască.
Tu te simți fericit fără vreun motiv anume.

În continuare cu cât avansezi pe cale, simți beatitudine, o beatitudine care e dincolo de puterea de a fi înțeleasă. Lumea nu te mai poate răni. Nu ai ajuns la o concluzie 100% că lumea nu există, dar dintr-un oarecare motiv simți că lumea nu te mai poate răni, și te simți beatific tot timpul.
Alți oameni nu pot vedea asta. Vrei să împărtășești asta cu ei dar nu poți. Poți doar să îi îndrumi pe calea către auto-observare (introspecție, căutarea de sine).

Pe măsură ce continui pe cale și mergi tot mai adânc și mai adânc, pacea, fericirea, beatitudinea, devin transcense.
Devii Sinele.
Devii substratul întregii existențe.
Funcționezi ca și conștiință, deși apari oamenilor ca un corp.
Forma ta devine un transmițător al grației divine pentru acei discipoli și devoți maturi care sunt gata să o primească, dar tu nu faci nimic, niciun lucru.
Nu spui că: "Eu sunt ceva și transmit ceva."
Dacă vei face o astfel de afirmație, atunci înseamnă că a mai rămas cineva acolo care crede că el e un transmițător.
Nu e nimeni care să transmită nimic, deși pare că se întâmplă așa.

Deci vezi, este un motiv bun să vrei să te trezești din visul muritor.
Vei deveni complet liber, și vei experimenta o bucurie ce nu poate fi explicată.

~ Robert Adams - Transcriptul 084 - Doar Fiind - 4 august, 1991

Citește și:
Robert Adams - Abandonează totul divinului, doar fii ceea ce deja ești
Robert Adams - Despre introspecție și iluzia eu-lui
Robert Adams - Înțeleptul care a fost un șarpeWhen you are on the path to liberation,
one of the first things that you experience is the removal of fear.
All fear leaves you. And when there's nothing to fear,
there's nothing to fight.
As you continue on the path to self-realization,
the next quality that happens to you is a feeling of great peace.
You've lost fear and now you become peaceful.
You become very peaceful.
The world, things, ceases to disturb you.
There is no reason why you feel peace.
The next quality that comes to you on the path to self-realization
is happiness. Something within you is always happy.
This doesn't mean that you're laughing all the time,
or you always have to have a smile on your face.
That's just an outer appearance, a put on.
You just feel happy for no reason whatsoever.
Eventually as you continue on the path, you feel a bliss,
a bliss that is beyond understanding.
The world can no longer hurt you.
You haven't come to a 100% conclusion that the world doesn't exist,
but for some reason you feel that the world can no longer hurt
you, and you feel blissful all the time.
Other people cannot see this. You want to share it with them,
but you cannot. You can only point the way to self-inquiry.
As you continue on the path and you go deeper and deeper,
the peace, the happiness, the bliss, become transcended.
You become the Self.
You become the substratum of all existence.
You function as consciousness,
yet you appear to people as a body.
Your form becomes a transmitter for divine grace
to those mature disciples and devotees
who are ready to receive it, but you are doing no thing.
You are not saying that, "I am something,
and I transmit something."
If you make a statement like that, there is still somebody left
who believes they're a transmitter.
There is no one to transmit anything,
yet it appears to happen that way.
So you see, there is a good reason to want to awaken
from the mortal dream. You will become totally free,
and you will experience joy that cannot be explained.

~ Robert Adams - T 084 - Just Being - 4th August, 1991