joi, 5 februarie 2015

H.W.L. Poonja (Papaji) - Fericirea apare păstrând mintea goală

Ai putea cumpăra o mașină sau să cumperi un apartament sau să întâlnești un prieten si ești fericit. De ce aceste lucruri aduc fericirea? Ești atras de o anumită persoană, sau de o anumită mașină, sau de un anumit apartament din cărămidă și ciment. Nu este oțelul, cauciucul, sau benzina ceea ce aduce fericirea cu mașina. Nici nu sunt oasele, carnea, sângele, sau măduva dintr-o persoană. Când ești fericit recunoști Sinele în sine și ești liber de dorință. Când primești o mașină speranța ta dispare, dorința ta pentru mașină te-a părăsit. Când te întâlnești cu un prieten, dorința de întâlnire nu mai este acolo. Când cumperi un apartament, dorința să ai un apartament nu mai este acolo. Acest gol fără dorință sau speranță ți-a dat fericirea. Dacă știi că aceasta golire de speranță și dorință aduce fericirea, atunci poți să-ți păstrezi mereu mintea goală. Atunci unde mai este problema de a fi fericit oriunde ai fi ? - plimbându-te, vorbind, stând așezat sau în picioare, dormind - poți fi fericit.
~ Papaji
You might purchase a car or buy an apartment or meet a friend and you are happy. Why do these things bring you happiness? You are attracted to a particular person, or to a particular car, or to a particular apartment made of bricks and cement. It is not the steel, the rubber, or the benzene that brings happiness with the car. Nor is it the bones, flesh, blood, or marrow in a person. When you are happy you recognize the Self within the self, and you are free of desire. When you get a car your hope is gone, your desire for the car has left you. When you meet a friend your desire for the meeting is no longer there. When you buy an apartment your wanting to have an apartment is no longer there. This emptiness without desire or hope has given you happiness. If you know that it is this emptiness from the hope and desire that brings you happiness then you can always keep your mind empty. Then where is the problem to be happy wherever you are - walking, talking, sitting, standing, sleeping - you can be happy.
~ Papaji

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu