joi, 26 februarie 2015

Rupert Spira - Eu Sunt


Eu iau forma gândirii și par să devin o minte
Eu iau forma sim
țirii și par să devin un trup
Eu iau forma vederii, auzului, atingerii, gustului și mirosului
Și pare că devin o lume
Dar rămân mereu Eu Însumi
Eu sunt, știu și mă iubesc doar pe Mine
Însumi (ca Sine)

Eternitatea mea apare ca timp pentru minte
Infinitul meu apare ca spațiu pentru simțuri
Dar eu știu doar propria mea ființă eternă adimensional
ă

Devin ceva, apoi nimic, apoi totul, dar rămân mereu Sinele
Pot fi separat de toate lucrurile, dar nici un lucru nu poate fi separat de Mine
Lumea este oglinda mea și eu sunt iubitul s
ău
Eu sunt liniștit ca cerul
Eu sunt deschis ca marea
Sunt gol ca spațiul
Strălucesc ca Eu
Însumi (ca Sine)
Eu m
ă joc
Eu m
ă bucur
Eu sunt.


I take the shape of thinking and seem to become a mind
I take the shape of sensing and seem to become a body
I take the shape of seeing, hearing, touching, tasting and smelling
And seem to become a world
But always remain Myself
I am, know and love Myself alone

My eternity appears as time to the mind
My infinity appears as space to the senses
But I know only My own eternal dimensionless being

I become something then nothing then everything but always remain Myself
I can be separated from all things but no thing can be separated from Me
The world is My mirror and I am its lover
I am peaceful like the sky
I am open like the sea
I am empty like space
I shine by Myself
I play
I enjoy
I am.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu