luni, 21 decembrie 2015

Jeff Foster - Mesaj de la un prieten muribund (Message From A Dying Friend)

Nu vreau răspunsurile tale, sfatul tău cel bun. Nu vreau teoriile tale despre "de ce" sau "cum". Nu am neovoie de mila ta. Încercările tale de a mă face să mă simt bine doar mă fac să mă simt mai rău. Sunt om, ca și tine, și tânjesc după ceea ce e real.
Doar fii prezent cu mine. Ascultă. Oferă-mi spațiu. Ține-mi mâna tremurândă, uneori. Atenția ta e așa de prețioasă pentru mine. Ființa ta vorbește volume întregi.
Dacă te simți inconfortabil, nu îți fie rușine. Dacă nu știi ce să îmi zici, e în regulă; și eu simt în același fel uneori. Dacă te simți dezgustat, mânios, nesigur, temător, e în regulă, te iubesc pentru astea. Și tu ești om.

Pune-ți deoparte învățăturile din cărți acum. Nu încerca să ai o "viziune pozitivă necondiționată"; o simt așa de falsă. Uită de "empatie" - vreau ca tu să fii mai aproape de atât. Vezi tu, eu sunt tu deghizat. Acestea sunt oasele tale sfărâmate, respirațiile tale greoaie, membrele tale contorsionate. Sunt oglinda ta; te vezi pe tine însuți.
Nu încerca să fii puternic pentru mine. Nu sunt o victimă. Fii rupt în bucăți dacă trebuie. Plângi, dacă ai nevoie să plângi. Jelește acele vise sfărâmate, acel viitor pierdut. Lasă trecutul să dispară, de asemenea.
Întâlnește-mă aici, acum, în focul prezenței, cu totalitatea ființei tale.
Vorbesc într-o limbă străveche acum.
Vreau ca tu să fii un martor.

http://www.lifewithoutacentre.com/MESSAGE FROM A DYING FRIEND
I don't want your answers, your good advice. I don't want your theories about 'why' or 'how'. I don't need your pity. Your attempts to make me feel better only make me feel worse. I am human, just like you, and crave realness.
Just be present with me. Listen. Give me space. Hold my trembling hand, sometimes. Your attention is so precious to me. Your being speaks volumes.
If you feel uncomfortable, don't be ashamed. If you don't know what to say to me, that's okay; I feel that way too, sometimes. If you feel disgusted, angry, uncertain, fearful, that's okay, I love you for it. You are human, too.

Put your textbook learning to one side now. Don't try to have 'unconditional positive regard'; it feels so false to me. Forget 'empathy' - I want you to come closer than that.
See, I am you, in disguise. These are your broken bones, your shallow breaths, your twisted limbs. I am your mirror; you are seeing yourself.
Don't try to be strong for me. I am not a victim. Fall apart, if you must. Weep, if you need to weep. Mourn those shattered dreams, those lost futures. Let the past slip away too. Meet me here, now, in the fire of presence, with the fullness of your being.
I speak in an ancient language now.
I want you to be a witness.
- Jeff Foster

http://www.lifewithoutacentre.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu