marți, 9 februarie 2016

Video: Adyashanti - Rămâi ca Pură Conștiință (Rest As Awareness)


Opțiune: Video-ul poate fi vizionat apăsând AICI 
(din cauza unor probleme tehnice video-ul de pe blog se pare că uneori nu funcționează sau nu se încarcă tot, durata=10 min

RO: În acest simplu și profund satsang, Adyashanti revelează inima învățăturii - ce înseamnă să rămâi liniștit ca Pura Conștiință.
 
http://adyashanti.org/

"Într-un sens, iluminarea este să îți dai seama că nu există niciun sine separat. Am putea auzi asta de o sută de mii de ori: "Nu există niciun sine separat." Dar ce se întâmplă atunci când luăm asta în interior și căutăm în mod serios ce ar putea să însemne? Am afla că înseamnă că tot ceea ce eu ca sine separat care se susține ca fiind adevărat nu este.
Gustul niciunui sine separat este total eliberator. "Niciun sine separat" nu înseamnă că este o experiență spirituală care e ceva de genul: "M-am extins la infinit peste tot, și am fuzionat cu totul." Asta este o experiență frumoasă, minunată pe care să o aibă un sine separat, dar nu asta este Unimea. Unimea nu fuzionează.
Fuzionarea are loc între doi și deoarece nu există decât unul, atunci orice experiență de fuziune este o iluzie care fuzionează cu alta, oricât de frumoasă și minunată ar putea fi această experiență. Chiar și atunci când am experiența că am fuzionat cu absolutul, cu infinitul, cu Dumnezeu, aceasta înseamnă pur și simplu că sinele meu fictiv a fuzionat cu o altă ficțiune. Experiențele mistice nu sunt iluminarea."
~ Adyashanti


EN: In this simple yet profound satsang, Adyashanti reveals the heart of the teaching - what it means to rest as awareness. 

"In one sense, enlightenment is realizing that there is no separate self. We might hear that a hundred thousand times, "There is no separate self." But what happens when we take it inside and seriously consider what it could mean? We would find it means that everything I as a separate self holds as true isn't.
The taste of no separate self is totally liberating. "No separate self" does not mean there is a spiritual experience that goes something like, "I have extended myself infinitely everywhere, and have merged with everything." That's a beautiful, wonderful experience for a separate self to have, but that's not what Oneness is. Oneness is not merging.
Merging happens between two and since there is only one, then any experience of merging is one illusion merging with another, as beautiful and wonderful as that experience may be. Even when I experience having merged with the absolute, with the infinite, with God, it simply means that my fictitious self has merged with another fiction. Mystical experiences aren't enlightenment."
~ Adyashanti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu