luni, 12 septembrie 2016

Nisargadatta Maharaj - Îndrumări de practicat (Pointings to practice)

Maharaj vorbind către Mahindra
Voi explica o tehnică simplă, care se numește Dhyana Yoga (realizarea prin meditație).
Stai în aer liber în fiecare zi, dimineața - în orice moment convenabil, indiferent de orice legi și regularități - într-o simplă asana (poziție sau postură), timp de 30-60 minute. Ține-ți ochii pe jumătate deschiși și (fii conștient de) vârful nasului. Acest lucru este numai pentru a retrage mintea de la organele de simț externe. Apoi, încearcă să fii conștient de Văzător. Nu trebuie să te gândești la organele de simț. Trebuie doar să nu faci nimic - niciun gând. Fii conștient doar de cel care este așezat în Dhyana (meditație).  

Trebuie să te concentrezi doar pe el. Fii Conștient de Acela, care este dincolo de corp, fără corp (videha). Practică aceasta încet, încet în fiecare zi și toate problemele tale vor fi rezolvate. Să ai sentimentul de Caitanya Brahman (Realitatea Divină ca Pură Conștiință). Fii conștient de Purnam (plenitudine, întregime). Dacă ochii se închid în timpul ăsta, lasă-i în pace. Vei fi conștient de spațiu. Toate formele de care ești conștient în interior sunt modificări sau forme ale Celui care este așezat. Numește-l Krishna, Shiva, sau orice alt Nume divin. Este totul Darshan-ul (vederea) celui care este așezat. Continuă să stai în această sadhana (practică spirituală). Din interior, Acela (Conștiința Absolută - Realitatea) va trimite mesajul său, îndrumarea și înțelegerea sa spontană. Amintește-ți: "Eu nu sunt corpul". Fii conștient de Văzător. "Eu sunt dincolo de corp."

Către Jean Marc:

Poți continua, de asemenea, aceeași sadhana (practică) dată lui Mahindra, dacă dorești. Simte că ești Caitanya Brahman (Pura Conștiință-Realitatea), care este doar singurul studiu ce trebuie să-l faci. 

Jean Marc: "Este kapalbhat (un exercițiu de respirație yoghină), o practică bună?" 

Maharaj: Nu te juca cu respirația fără un adevărat Maestru. Este foarte periculos... Încearcă să fii conștient de Văzător. 
Simte mental că ești dincolo de corp. Vei obține multă pace în asta. Mărește această practică în fiecare zi cu un minut. Ca un copac care crește și dă roade, înțelepciunea și înțelegerea se vor ivi și vor înflori și parfumul se va răspândi tot mai mult... Îți poți face îndatoririle așa cum te cheamă și precum este necesar.   
"Toate experiențele vin și pleacă. Eu singur nici nu vin, nici nu plec."

Dacă această condiție este îndeplinită, este înțelepciunea adevărată, orice altceva este ignoranță. Ca aspirant, fă-ți întotdeauna toate îndatoririle lumești pe care le simți și lasă-le pe cele rele. Folosește mereu bunul simț înnăscut sau simțământul de discernământ intuitiv. Atunci tu vei realiza, dincolo de condiții și de experiență, în cele din urmă, că tu ești dincolo de ambele, și ignoranță și cunoaștere.  
Ia asta în mână (adică în inimă), ceea ce cauți în tot acest timp. Ia asta! Ia asta! Încetează căutarea altundeva și fii tăcut. Fii nemișcat. Ai ascultat acest lucru, acum stai jos (în exterior și în interior). Nu gândi și nu-ți face griji, doar Fii-conștient. Conștient Fii ceea ce ești. Și Fii Asta pe deplin.

Nisargadatta Maharaj, în conversații cu Jean Marc si Mahindra Thakur, prietenul și traducătorul lui Marc.

Traducerea: Summairu (2016)

Citește și:
Alte articole cu Nisargadatta Maharaj
[Maharaj speaking to Mahindra:]
I will explain to you a simple technique, which is called Dhyana Yoga [realization via meditation]:
Sit in the open air every day in the morning—at any convenient time, irrespective of any laws and regularities—on a simple asana [seat or posture], for 30-60 minutes. Keep your eyes half open and [be aware of] your nose-tip. This is only to withdraw your mind from external sense-organs. Then try to be aware of the Seer. You have not to think about sense-organs. You have only to do nothing—no thoughts. Be only aware of the one who is sitting in Dhyana [meditation].

You have to focus on him only. Aware the One, who is beyond body, without body [videha]. 
Practise this slowly, slowly every day and all your problems will be solved. Have the feeling of Caitanya Brahman [Divine Reality as Pure Consciousness]. 
Be aware of Purnam [wholeness, fullness]. If your eyes close during this, let it be. You will aware space. All forms of which you are aware within are modifications or shapes of the One who is sitting. Call him Krishna, Shiva, or any other divine Name. It is all darsan [sight] of the one who is sitting. Continue sitting in this sadhana [spiritual practice]. From within, That [Absolute Awareness-Reality] will give its message, guidance, and spontaneous insight. 
Remember: “I am not the body.” Be aware of the Seer. “I am beyond the body.”

[To Jean Marc:]
You can also continue the same sadhana [practice] given to Mahindra, if you like. Feel that you are Caitanya Brahman [Pure Consciousness-Reality], that is the only one study you have to do.

[Jean Marc: “Is kapalbhat (a yogic breathing exercise) a good practice?”]

[Maharaj:]
Do not play with breathing without a real Master. It is very dangerous... Try to aware the Seer. Feel mentally that you are beyond the body. You will get much peace in this. Increase this practice every day by one minute. As a tree grows and gives fruits, wisdom and insight will dawn and flourish and fragrance will spread more and more... You can do your duties as they are called for and as it is necessary.
“All experiences come and go. I alone neither come nor go.”

If this condition is realised it is the true wisdom, all else is ignorance. As an aspirant, do always all your worldly duties as you feel right and leave the bad. Use always common sense or sense of intuitive discrimination. Then you will realise, above conditions and experience, ultimately, that you are beyond both ignorance and knowledge.
Take this in your hand [i.e., to heart], what you are searching for all this time. Take this! Take this! Stop searching anywhere and be quiet. Be still. You have listened to this, now sit down [outwardly and inwardly].
Do not think and do not worry, but Be—awarely. Awarely Be what you are. And Be that completely.

Nisargadatta Maharaj, in conversations with Jean Marc and Mahindra Thakur, Marc's friend and translator.

2 comentarii:

 1. Marius, te salut! Am descoperit blogul tau acum vreo 7 luni. De atunci intru cu regularitate. Faci un lucru minunat pentru care iti multumesc. De vreo 5 ani m-am apropiat de Vedanta. Pe zi ce trece descopar sensuri noi. Am depasit intelegerea intelectuala. Acum, cand interiorizez aceasta cunoastere simt realmente ce vor sa spuna acesti Maestrii. Dan M

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mulțumesc mult! Mă bucur că există oameni care sunt interesați de ceea ce postez, și că Vedanta este privită dincolo de intelectualizare și filosofie spirituală.
   Îmbrățișări din inimă și bucuros de întâlnire.
   Sensuri noi apar prin rafinare și adâncire, și de multe ori apare o grabă de a extrage o concluzie pe care apoi o vedem că nu e finală.
   Îmi poți scrie orice oricând, știu că găsești tu cum ;)

   Ștergere