sâmbătă, 15 octombrie 2016

Nirvāṇaṣaṭkam (ātmaṣaṭkam) - Adi Shankaracharya (RO, Sanskrit, EN)

Eu nu sunt mintea, intelectul, ego-ul sau memoria, 
Eu nu sunt urechile, pielea, nasul sau ochii, 
Nu sunt spațiu, nici pământ, nici foc, apă sau aer, 
Eu sunt sub formă de conștiință-beatitudine, 
Sunt Shiva, sunt Shiva (Cel Binefăcător) 

Eu nu sunt respirația, nici cele cinci elemente, 
Nu sunt materie, nici cele 5 învelișuri ale conștiinței 
De asemenea, eu nu sunt vorbirea, mâinile sau picioarele, 
Eu sunt sub formă de conștiință-beatitudine, 
Sunt Shiva, sunt Shiva

Nu există nici atracție sau repulsie în mine, nici lăcomie sau iluzionare, 
Nu cunosc mândria sau gelozia, 
Nu am nicio datorie, nicio dorință de bogăție, de plăceri sexuale sau de eliberare, 
Eu sunt sub formă de conștiință-beatitudine, 
Sunt Shiva, sunt Shiva

Nicio virtute sau viciu, nicio plăcere sau durere, 
Nu am nevoie de nicio mantra, niciun pelerinaj, nici de scripturi sau ritualuri, 
Eu nu sunt ceea ce este experimentat, nici experiența în sine, 
Eu sunt sub formă de conștiință-beatitudine, 
Sunt Shiva, sunt Shiva

Nu am nicio teamă de moarte, nicio castă sau credință, 
Nu am nici tată, nici mamă, căci niciodată nu am fost născut, 
Eu nu sunt o rudă, nici prieten, nici maestru, nici discipol, 
Eu sunt sub formă de conștiință-beatitudine, 
Sunt Shiva, sunt Shiva

Sunt lipsit de dualitate, forma mea este fără-de-forma, 
Eu exist peste tot, pătrunzând toate simțurile, 
Nu sunt nici atașat, nici liber, nici înlănțuit, 
Eu sunt sub formă de conștiință-beatitudine, 
Sunt Shiva, sunt Shiva (Supremul Absolut)

VIDEO:

https://leokamarius.blogspot.ro/search/label/Shankaracharya

Mano buddhya-hankara chittani naham
Na cha shrotra jihve, na cha ghrana netre
Na cha vyoma bhumirna tejo na vayuhu
Chidananda rupah shivoham shivoham.

Na cha prana sangno na vai pancha vayuhu
Na va sapta dhatur na va pancha koshaha
Na vak pani padau na chopastha payoo
Chidananda rupah shivoham shivoham.

Na me dvesha ragau na me lobha mohau
Mado naiva me naiva matsarya bhavah
Na dharmo na chartho na kamo na mokshah
Chidananda rupah shivoham shivoham.

Na punyam na papam na saukhyam na dukham
Na mantro na tirtham na veda na yagnaha
Aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta
Chidananda rupah shivoham shivoham. 

Na me mrutyu shanka na me jati bhedah
Pita naiva me naiva mata na janma
Na bandhur na mitram gurur naiva shishyah
Chidananda rupah shivoham shivoham.

Aham nirvikalpo nirakara rupo
Vibhur vyapya sarvatra sarvendriyanam
Sada me samatvam na muktir na bandhah
Chidananda rupah shivoham shivoham.

I am not the mind, the intellect, the ego or the memory,
I am not the ears, the skin, the nose or the eyes,
I am not space, not earth, not fire, water or air,
I am the form of consciousness and bliss,
I am Shiva, I am Shiva (The Auspicious One) 

I am not the breath, nor the five elements,
I am not matter, nor the 5 sheaths of consciousness
Nor am I the speech, the hands, or the feet,
I am the form of consciousness and bliss,
I am Shiva, I am Shiva 

There is no like or dislike in me, no greed or delusion,
I know not pride or jealousy,
I have no duty, no desire for wealth, lust or liberation,
I am the form of consciousness and bliss,
I am Shiva, I am Shiva 

No virtue or vice, no pleasure or pain,
I need no mantras, no pilgrimage, no scriptures or rituals,
I am not the experienced, nor the experience itself,
I am the form of consciousness and bliss,
I am Shiva, I am Shiva  

I have no fear of death, no caste or creed,
I have no father, no mother, for I was never born,
I am not a relative, nor a friend, nor a teacher nor a student,
I am the form of consciousness and bliss,
I am Shiva, I am Shiva 

I am devoid of duality, my form is formlessness,
I exist everywhere, pervading all senses,
I am neither attached, neither free nor captive,
I am the form of consciousness and bliss,
I am Shiva, I am Shiva (The Absolute)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu