vineri, 14 aprilie 2017

Video: Mooji - Acest exercițiu e tot ajutorul de care ai nevoie (This Exercise Is All the Help You Need)

Ești pregătit să îl întâlnești pe Dumnezeu?
Atunci chiar acum, nu atinge nimic,
nicio idee—nici bună, nici rea.
Nu te implica în absolut nimic.
Orice apare, pur și simplu lasă deoparte.
Nu te agăța de nimic, inclusiv de imaginea ta despre tine.
Și nu face niciun mare lucru despre a lăsa lucrurile.
La un anumit moment le lași așa cum vin
—fără buzunare pentru depozitat.
Fii liber de toate implicările.
Fără nume, fără aspect, fără formă,
fără intenție, fără vise, fără aspirații.
Nici nu te amesteca și nici nu te asocia cu nimic.
Dacă cineva vine și te bate pe umăr
și are nevoie urgent de ajutor,
fă ce trebuie făcut, dar nu te identifica.
Rămâi gol în interior. Nu spune la nimeni.
Când lași totul, El va veni să te întâlnească.
Îl vei cunoaște pe El care e Sinele tău.
Dar nu vei putea vorbi despre asta.
Nu trebuie să fie o experiență pe care „tu” o ai.
Eu-l personal, ego-ul,
nu trebuie să supraviețuiască acestei introspecții, acestei întâlniri.
Prin urmare, nu trebuie să existe cineva
care a obținut sau a dobândit ceva.
Fără nume. Fără semnătură.
Lasă falsul să fie ars sau spălat.
Maestrul a spus: Mori dar nu fi mort.
Însemnând: mori față de toate conceptele tale personale despre Dumnezeu,
lume și tine însuți.
Atunci vei găsi ceea ce este Nenăscut.
Acesta e Dumnezeul tău, Sinele tău.
Fă acest lucru.
Stai cu tine însuți și doar păstrează tăcerea.
Aceasta e invitația mea.
Nu vorbi cu mine sau cu nimeni despre asta.

Te voi întâlni acolo.
__MOOJI__
https://mooji.tv
https://www.mooji.org
https://www.facebook.com/moojiji/
https://www.facebook.com/MoojiRomania
(subtitrare în română din butonul CC)

Are you ready to meet God?
Then right now, don’t touch anything,
not any idea—neither good nor bad.
Don’t get involved in anything at all.
Anything that appears, just leave aside.
Don’t hold onto anything, including your self-image.
And don’t make any big deal about leaving things.
At a certain point you leave them as they come
—no pockets for storage.
Be free of all involvements.
No name, no shape, no form,
no intention, no dreams, no aspirations.
Neither mix nor associate with anything.
If someone comes and taps you on the shoulder
and needs help urgently,
do what needs to be done, but don’t identify.
Remain inwardly empty. Tell no one.
When you leave everything, He will come to meet you.
You will know Him who is your Self.
But you won’t be able to talk about it.
It must not be an experience that ‘you’ have.
The personal self, the ego,
must not survive this inquiry, this meeting.
Therefore, there must not be somebody
who has attained or achieved anything.
No name. No signature.
Let the untrue be burnt or washed away.
Master said: Die but don’t be dead.
Meaning, die to all your personal notions of God,
the world, and yourself.
Then you will find that which is Unborn.
This is your God, your Self.
Do this.
Sit by yourself and simply keep quiet.
This is my invitation.
Don’t talk to me or anyone about it.

I will meet you there.

__MOOJI__
Image may contain: 1 person, indoor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu