vineri, 20 aprilie 2018

Papaji - Despre falsele experiențe de iluminare (On false enlightenment experiences)

https://leokamarius.blogspot.in/2018/04/papaji-despre-falsele-experiente-de.html

Godman:
Obișnuiai să le dai experiențe multor oameni. De ce ai făcut asta dacă știai că efectul nu va fi permanent?

Papaji: Am făcut asta ca să scap de lipitorile care se țineau de mine, nepermițându-mi niciodată să mă odihnesc sau să fiu de unul singur. A fost o metodă foarte bună de a scăpa de aceste lipitori într-un mod politicos. Știam că făcând asta le dădeam acadele celor ignoranți și inocenți dar asta e ce vroiau acești oameni. Când am vrut să le dau bancnote de 100 de dolari, ei le-au respins. Gândeau că sunt doar bucăți de hârtie. Așa că le-am dat acadele în schimb.

Godman: Mulți dintre cei cărora le-ai dat acadele au plecat din Lucknow crezând că sunt iluminați. Faptul că au acceptat acadelele și au plecat arată că ei nu meritau să primească bancnotele de 100 de dolari? (nota tr. - "bancnotele de 100 de dolari" reprezintă simbolic aici adevărata învățătură și îndrumare - Adevărul)

Papaji: Dacă cineva nu este un sfânt, atunci el nu este demn de a primi adevărata învățătură. Mulți oameni cred că ei au atins starea finală a deplinei și completei eliberări. S-au amăgit singuri, și i-au amăgit și pe mulți alții, dar nu m-au amăgit și pe mine. O persoană în această stare e ca o monedă falsă. Poate părea ca cea reală. Poate circula și poate fi folosită de oamenii ignoranți ce o folosesc ca să-și cumpere una alta. Oamenii ce o poartă în buzunar se pot lăuda că au o monedă autentică dar ea nu este reală. Căci ea nu are nicio valoare. Când în final este descoperită ca fiind falsă, cel care a pus-o în circulație, pretizând că e reală, este subiectul pedepsei legii. În lumea spirituală, legea karmei îi va ajunge și va rezolva cu toți cei care fac trafic cu aceste experiențe false. Nu am dat niciodată mai departe adevărul celor pe care i-am putut vedea ca fiind monezi false. Aceștia pot arăta ca aurul și pot străluci ca aurul, dar nu au valoare reală. Sunt foarte mulți cei care se pot afișa și îi pot prosti pe alții pretinzând că sunt iluminați. De ce auzirea adevărului funcționează doar într-un mic procentaj de cazuri? Răspunsul simplu e că doar acel mic procent sunt interesați doar de adevăr.

Godman: Multă lume te-a auzit spunând: "Nu am dat învățăturile mele ultime nimănui". Ce sunt aceste învățături ultime și de ce nu le transmiți mai departe?

Papaji: Nimeni nu e demn să le primească. Pentru că e experiența mea că toți s-au dovedit a fi aroganți și egoiști... Nu cred că e demn cineva să le primească!


Extras din cartea
"Nothing Ever Happened"

Traducerea: Summairu (2018)

Citește și:
Papaji - Capcanele căutării, practicii și procesului
Papaji - Iluminarea înseamnă să te cunoști pe tine însuți
Papaji - Cine ești tu? (video)
Papaji - Eliberarea și karma
Papaji - Procesul Realizării Sinelui și după Realizare

https://leokamarius.blogspot.in/2018/04/papaji-despre-falsele-experiente-de.html
Godman: You used to give experiences to a lot of people. Why did you do it if you knew that the effect would not be permanent?

Papaji: I did it to get rid of the leeches who were sticking to me, never allowing me to rest or be by myself. It was a very good way of getting rid of all these leeches in a polite way. I knew that in doing this I was giving lollipops to the ignorant and innocent but this is what these people wanted. When I tried to give $100 bills to them, they rejected them. They thought that they were just pieces of paper. So I gave them lollipops instead.

Godman: Many of the people you gave lollipops to left Lucknow thinking that they were enlightened. Does the fact that they accepted the lollipop and left indicate that they were not worthy to receive the $100 bills?

Papaji: If one is not a holy person, one is not worthy to receive the real teaching. Many people think that they have attained the final state of full and complete liberation. They have fooled themselves, and they have fooled many other people but they have not fooled me. A person in this state is like a fake coin. It may look like the real thing. It can be passed around and used by ignorant people who use it to buy things with. People who have it in their pocket can boast of having a genuine coin but it is not real. But it has no value. When it is finally discovered to be a fake, the person who is circulating it, claiming that it is real, is subject to the penalties of the law. In the spiritual world, the law of karma catches up and deals with all people who are trafficking in fake experiences. I have never passed on the truth to those whom I could see were fake coins. These people may look like gold and they may glitter like gold, but they have no real value. There are many people who can put on a show and fool other people into believing they are enlightened. Why does hearing the truth only work in a small percentage of cases? The simple answer to that is that only a small percentage of people are interested in the truth.

Godman: Many people have heard you say, ‘I have not given my final teachings to anyone’. What are these final teachings, and why are you not giving them out?

Papaji: Nobody is worthy to receive them. Because it has been my experience that everybody has proved to be arrogant and egotistic … I don’t think anyone is worthy to receive them! 


Excerpt from "Nothing Ever Happened"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu