marți, 2 iunie 2015

Adyashanti - Starea modificată de conștiință ca ego (The altered state of consciousness as ego)

Egoul este ... dacă vrei să ai stări modificate de conștiință, cei mai mulți oameni sunt deja într-una dintre cele mai sălbatice stări modificate de conștiință. Se numește stare egoică de conștiință.

Este o stare sălbatică modificată de conștiință.
Aceasta te face să percepi lucruri care nu sunt acolo, nu există.
Aceasta te face să vezi dușmani acolo unde nu sunt.
Aceasta te face să vezi dualități acolo unde nu sunt deloc.
Aceasta te face să ai lucruri ca o imagine de sine atunci când de fapt nu există un "sine" acolo de la care să pornești.
Aceasta te face să ai anumite gânduri despre tine atunci când, în realitate singurul lucru care ar putea fi numit un "sine" este pur și simplu gândul ce-l ai despre el.

Deci, dacă vrei o stare modificată de conștiință rămâi cu egoul.
E cam cea mai avansată ce ai putea-o obține. Este existența, știi, făcând tot ce poate mai bine, cea mai bună treabă la modificarea conștiinței.

Și totuși, în spiritualitate cumva, spiritualitatea a fost asociată cu stările modificate de conștiință. Îți poți modifica starea de conștiință.
O mulțime de tipuri de spiritualitate pe care lumea le practică îți vor modifica starea ta de conștiință.
Poți incanta numele lui Dumnezeu pentru patru sau cinci ore, vei observa cum conștiința începe să se modifice, să se schimbe. Te vei simți diferit, lucrurile vor arăta altfel.
Tot felul de lucruri le poți face pentru a-ți modifica starea de conștiință.

Dar amuzant este că, iluminarea nu are nimic de-a face cu niciunul din astea. Iluminarea este starea nemodificată de conștiință.

Conștiința nu are nevoie de modificare pentru a vedea că totul este Unul.
Din moment ce totul ESTE Unul, nu ai nevoie de o stare modificată de conștiință pentru a percepe că totul este Unul.
Ai nevoie de o stare modificată de conștiință pentru a percepe că totul este, de fapt, mai mult decât Unul, ca doi sau trei sau patru sau cinci sau zece sau o mie. 

"Ego is… if you want to have altered states of consciousness,
most people are already in one of the more wild altered states
of consciousness. It’s called egoic state of consciousness.
It’s a wildly altered state of consciousness.
It gets you to perceive things that aren’t there.
It gets you to see enemies where there aren’t any.
It gets you to see dualities where there aren’t any.
It gets you to have things like a self-image
when there isn’t a ‘self’ there to the begin with.
It gets you to have certain thoughts about yourself
when in actuality the only thing that could be called a ‘self’ at all
is simply the thought you have about it.

So if you want altered state of consciousness I’d stick with ego.
It’s about as advanced as you are going to get. It is existence, you know, doing its damnedest, its best job at altering consciousness.
And yet in spirituality somehow, spirituality got associated with altered states of consciousness. You can alter your state of consciousness.
Lots of the types of spirituality the people practice,
they’ll alter your state of consciousness.
You can chant God’s name for four or five hours,
you’ll notice your consciousness starts to alter, change.
You’ll feel different, things will look different.
All sorts of things you can do to alter your state of consciousness.
But the funny thing is, enlightenment has nothing to do with any of that. Enlightenment is the unaltered state of consciousness.
Consciousness needs no alteration to see that everything is One.
Since everything IS One you don’t need the altered state of consciousness to perceive that everything is One.
You need the altered state of consciousness to perceive
that everything is actually more than One,
like two or three or four or five or ten or a thousand."

Un comentariu: