vineri, 12 iunie 2015

Mooji - Nu îți evita Sinele (Don't avoid your Self)

Tu nu ai recunoscut Prezența ta.
Ai făcut fântâna să se simtă secată, și te bazezi acum pe logică și raționament, care sunt forțe limitate în tine.
Trebuie să descoperi Sinele ca fiind al tău, să-ți iubești propriul Sine, pentru că iubindu-ți Sinele, îți revine puterea și vei descoperi că fântâna nu mai este secată.
Când această putere este reînviată iarăși în tine, toate puterile de care ai nevoie vin din nou spontan în viață.

Există un tufiș ce se află în deșert.
Este numit trandafirul deșertului .
Acesta este uscat la fel ca scaieții, dar dacă îl stropești cu apă și îl pui într-un loc umed, devine cea mai frumoasă floare.
Inima ta poate părea uscată, dar nu este niciodată moartă.
Se usucă numai când îți întorci atenția spre mintea și persoana ta.
Acesta este cel mai rapid mod de a te usca.
Și când devii uscat așa, nu atragi lucrurile frumoase ale acestei lumi.

Repede trebuie să-l găsești pe Dumnezeu, dar trebuie, de asemenea, să îți dovedești vrednicia.
Tu ai întotdeauna această putere, dar trebuie să o onorezi.
Niciodată nu te-a părăsit; tu pari că ești cel ce-a părăsit-o, chiar dacă ea nu te poate părăsi, pentru că de fapt ești Unul cel întreg.
Tu, "persoana", încerci să rezolvi lucrurile cu mintea ta, dar mintea personală este total nepotrivită pentru a percepe lucrurile din cer.
Nu este pur și simplu suficientă, fiind întotdeauna limitată.
Ceea ce am arătat acum nu este niciodată prea târziu pentru a fi văzut, dar trebuie să te întorci în Inima ta din nou.
Tu trebuie să te întorci și să plângi și să-ți umezești din nou Inima astfel încât floarea Domnului să se deschidă în tine.
Prea multă gândire. Prea multă persoană.
Fântâna ta, care este izvorul vieții, pare să fi secat, dar nu e moartă.
Dar pare așa dificil să fac să ajungă lucrurile astea la tine.
Este ca și cum mă ignori.
Isus a spus unora dintre învățătorii Legii și fariseilor, care erau autoritățile religioase ale acelor vremuri: "Voi dați deoparte un purice, și totuși înghițiți cămila", ceea ce înseamnă că acorzi atenție la lucrurile mici, stupide, dar lucrurile mari le ratezi cu totul.

Marele lucru ești Tu.
Tu ești cel rătăcit de Tine.
Tu ești cel mai important lucru ce lipsește din viața ta.
Crezi că alte lucruri îți lipsesc, dar ești Tu cel care-ți lipsește.
Nu îți evita Sinele.
Întreaga lume suferă pentru că ne evităm Sinele.


https://mooji.org/
Traducerea: Summairu

Citește și:
INTERVIU CU MOOJI: TREZEȘTE-TE LA ADEVĂRUL CARE EȘTI
Introspecția ghidată de Sri Mooji (Sri Mooji’s Guidance on Self-Inquiry)
Mooji - Fii Mierea (fragment din cartea "Suflarea Absolutului")
Mooji - Nu mai vorbi despre persoană (Don’t talk about the person anymore)You have not acknowledged your Presence.
You made your well feel dry, and you rely now on logic and rationality,
which are limited forces within you.
You must own your Self, love your Self, because by loving your Self,
your power returns and you find your well is no longer dry.
When this power is revived in you again,
all powers you need come spontaneously into play again.

There is a bush found in the desert.
They call it a desert rose.
It is dry just like tumbleweed,
but if you spray water on it and put it into a moist place,
it becomes the most beautiful flower.
Your Heart can seem dry, but it is never dead.
It is only dry when you turn your attention
towards your mind and your person.
That is the quickest way to dry up.
And when you become dry like that,
you don't attract the beautiful things of this world.

Quickly you must find God, but you must also proof your worth.
You always have this power, but you must honour it.
It never left you; it is you who seem to leave it,
even though it cannot leave you, for you are One wholeness.
You, the 'person', are trying to work things out with your own mind,
but the personal mind is totally inadequate to perceive the things of heaven.
It is just not enough, always falling short.
What I am pointing to now is never too late to see,
but you must turn to your Heart again.
You must turn and cry and moisten your Heart again
so that the Lord's flower opens inside you.
Too much thinking. Too much person.
Your well, which is the spring of life, seems to have dried but it is not dead.
But it seems difficult to bring things across to you.
It is as though you are ignoring me.
Jesus said to some of the teachers of the Law and the Pharisees,
the religious authorities of the day: 'You sieve out a flea, yet you swallow a camel,' meaning that you pay attention to tiny, stupid things, but the big things you miss altogether.

The big thing is You.
You are missing from You.
You are the main thing missing from your life.
You think other things are missing but it is You that is missing.
Don't avoid your Self.
The whole world suffers because we avoid our Self.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu