marți, 2 iunie 2015

Adyashanti - Drogul separării (The drug of separation)

"Chestia amuzantă despre spiritualitate, probabil cel mai dificil lucru despre spiritualitate - desigur din perspectiva îndrumării, dar, de fapt într-un fel chiar mai dificil din punctul de vedere al elevului - oricare ar fi. Este simplitatea acestui lucru, inimaginabila, total radicala simplitate de neînțeles pur și simplu a acestuia. 
Totul fiind inerent Unul deja. Ce poate fi mai simplu decât atât. 
Totul fiind inerent deja Unul - totul înseamnând totul. 

Nu este nimic ce poți vedea, gândi, gusta, atinge, orice - nu există nimic care nu este deja unul. Ce poate fi mai simplu decât atât. N-ar putea fi posibil, unimea nu poate deveni mai simplă decât unul. 
Pur și simplu nu poate deveni mai simplă decât unul.
Și totuși, auzind despre Unul sau Unime devine foarte complicat, nu? Foarte abstract, foarte efemer, foarte altundeva. Și totuși aceasta este percepția greșită, acesta este modul în care nu vedem pentru că noi credem că unimea este oarecum ascunsă. 
Sau, mai rău decât atât, credem că trebuie să o găsim. "Am de gând să găsesc această percepție a unimii" în timp ce de fapt, dacă totul este unul, el este deja găsit. El deja se întâmplă. 
Apoi, de obicei, ego-ul va întreba: "De ce nu-l observ?", "Pentru mine totul pare foarte separat și distinct, și eu sunt aici, stau aici, dezorientat, sau îngrozit, sau..." - cine știe ce. Asta e OK, pentru că și el e Unul. 
Ego-ului nu-i place asta, nu? "Asta nu-mi face nici un bine MIE."

Și, desigur, nu a fost menit să facă egoului nici un bine. O astfel de învățătură nu este menită să facă separarea să se simtă mai bine. Nu se poate face o separare să se simtă mai bine, nu este posibil. 
Tot ce poți face este s-o droghezi, nu? Asta e ceea ce facem noi, nu? Noi o drogăm cu tot ceea ce avem la îndemâna noastră. Noi drogăm separarea - totul - dă-ți seama. Trăim într-un drog. E ca și cum toți trăim într-o singură pastilă Prozac imensă. Doar că nu are tendința de a merge foarte bine, știi? (râsete) 
Oriunde te duci este ca promisiunea ce nu va fi ținută, așa-i? 
Aceasta va fi fericirea, acest lucru te va face să te simți mai bine, acesta va, ta-da ta-da ta-da, știi tu.

Am avut un interviu, când a fost, ieri? Nu, alaltăieri. Un interviu pentru o revistă. Nu știu de ce le tot fac. 
De fiecare dată când o fac mă tot întreb "De ce am făcut asta?" 
Am spus deja tot ce am avut de spus. Ei bine, de ce fac asta dacă am spus tot ce am avut de spus. Nu am un răspuns nici pentru asta. 
Îmi imaginez că ai spus tot ce ai avut de spus până la vremea când aveai zece ani. Oricum (râsete) Dar într-un fel continuăm oricum să mormăim aiurea.

A fost un interviu telefonic, care a fost foarte frumos pentru că am putut să stau în șosete și alte chestii. (râsete) 
"Ce crezi'', a spus această persoană minunată luându-mi interviul,"ce crezi despre sufletele pereche?" 
Apoi am tendința de a surprinde oamenii pentru că am zis:
"Știi, eu nu cred. Ce-i asta?" am întrebat dornic de a afla. 
"Ce este, nu știu, m-am gândit că ai putea să știi tu." 
"Nu am nici o idee despre ceea ce e un suflet pereche, o astfel de idee nu mi-a apărut niciodată." 
Adică aud expresia peste tot, dar - Mie îmi pare ca un alt drog. E ca ultimul bastion, nu? 
"Nici un altă relație nu a mers, dar voi aștepta fantezia finală. Aceasta va fi numită sufletul pereche. Acolo îmi voi aduna toate fanteziile mele și voi aștepta ca acesta să apară." 

E ca și cu iluminarea, știi tu. "Voi pune toate fanteziile mele despre o viață mai bună în conceptul meu de iluminare, apoi voi aștepta să se întâmple. Și când nu apare, voi fi foarte dezamăgit." (râsete)
Ce se întâmplă dacă sufletul tău pereche, dacă chiar ai găsi sufletul pereche, și ea sau el ar fi ca, purtând bigudiuri cât e ziua de lungă, fumând patru pachete de țigări, ar lucra la distribuție de marfă la Kmart. Ai fi interesat/ă? Nu văd de ce nu ar putea fi sufletul pereche al cuiva, dacă tot există un astfel de suflet pereche. 
Sau dacă ar fi o ființă iluminată aceasta. Aceeași persoană, ai fi interesat/ă (de iluminare)? (râsete) 
''Ce voi fi când voi iluminat.'' 
Dar dacă ai ajunge cu bigudiuri în păr, patru pachete de țigări pe zi, distribuție de marfă la Kmart. Cât de interesat/ă ești? "

~ Adyashanti
Sărind dincolo de orice frică - 21 octombrie 2006 - Oakland, CA

“The funny thing about spirituality, probably the most difficult thing about spirituality - certainly from the perspective of teaching, but actually in someway even more difficult from the standpoint of student-ing - what ever that is. Is the simplicity of this, the unimaginable, completely radical, literally not even comprehensible simplicity of this. Everything inherently being the one already. What can be more simple than that. Everything inherently being the one already - everything means everything. There is nothing you can see, think, taste, touch, anything - there is nothing that is not already the one. What can be more simple than that. It couldn’t possibly, oneness can’t, it can’t get simpler than one. It literally can’t get simpler than one.

And yet in our hearing about one or oneness it gets very complicated, does it not? Very abstract, very ephemeral, very somewhere else. And yet this is the misperception, this is how we miss it because we think that oneness is somehow hidden. Or worse than that, we think that we need to find it. ‘I’m going to find this perception of oneness,’ meanwhile, if it’s all one, it’s already been found. It’s already been happening. Then usually the ego would ask, ‘Why don’t I realize it?’ ‘To me everything seems very separate and distinct, and I’m over here, sitting here, completely confused, or terrified, or’ - who knows. That’s OK because that’s the one too. The ego doesn’t like that, does it? ‘That doesn’t do ME any good.’
And of course it wasn’t meant to do the ego any good. Such a teaching isn’t meant to make separation feel better. You can’t make separation feel better, it’s not possible. All you can do is drug it, right? That’s what we do, right? We drug it with everything we can get our hands on. We drug separation - everything - you figure it out. We’re living in a drug. It’s like we’re all living in one immense prozac pill. Except it doesn’t tend to be working very well, you know? (laughs) Everywhere you go is like the promise that won’t be kept, right? This will be happiness, this will make you feel better, this will, ta-da ta-da ta-da, you know.
I had an interview, when was it, yesterday? No the day before yesterday. Some magazine interview. I don’t know why I keep doing them. Every time I do one I always wonder, ‘Why did I do that?’ I’ve already said everything that I’ve had to say. Well, why am I doing this if I’ve said everything that I had to say. I don’t have an answer for that either. I imagine you’ve said everything that you had to say by the time you were ten years old. Anyway (laughs) But we sort of keep bumbling on anyway.

It was a phone interview which was really nice because I get to sit around in my socks and stuff. (laughs) ‘What do you think,’ said this wonderful person interviewing me, ‘what do you think about soul mates?’ Then I tend to surprise people because I said, ‘you know, I don’t.’ ‘What’s that,’ I asked, eager to find out. ‘What is it, I don’t know, I thought you might know.’ ‘I have no idea what a soul mate is, such an idea never occurred to me.’ I mean I hear the phrase all over the place, but - Seems like another drug to me. It’s like the last bastion, right? ‘No other relationship has worked, but I’ll hold out for the final fantasy. It will be called the soul mate. It’s where I’ll stuff all my fantasies and wait for it to come.’

It’s like enlightenment, you know. ‘I’ll put all my fantasies of a better life into my concept of enlightenment, then I’ll wait for it to happen. And when it doesn’t, I’ll be really disappointed.’ (laughs)
What if your soul mate, if you actually found your soul mate, and she or he were like, wore curlers all day long, smoked four packs of cigarettes, worked at shipping/receiving at Kmart. Would you be interested? I don’t see why that couldn’t be someone’s soul mate, if there is such a thing. Or an enlightened being for that matter. Same person, would you be interested? (laughs)
‘What I’ll be when I’m enlightened.’ What if you’re going to end up with curlers in your hair, four packs a day, shipping and receiving at Kmart. How interested are you?"
~ Adyashanti
Leaping Beyond All Fear - October 21, 2006 - Oakland, CA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu