luni, 23 martie 2015

Video: Împărăția Ta este Aici (Thy Kingdom Is Here) - Mooji - O versiune a rugăciunii DomnuluiPreaiubit Tată,

Care sălășluiești în sufletul Ființei mele
Al cărui nume este
EU SUNT


Slăvit fie numele Tău cel sfânt
Împărăția Ta este aici


Voia Ta domnește pe întregul pământ
precum și în tărâmurile cerești ale sufletului meu


Tu îți deschizi mâinile
și potolești foamea tuturor ființelor vii


Tu vindeci toate inimile de durere 
Astfel încânt ele, la rândul lor pot arăta iertare
acelora a căror minte
e învăluită în ignoranță de Sine


Preaiubită Mamă,

Care împarți tuturor sentimentul alegerii
ca să putem ajunge în cele din urmă să Te alegem
pe Tine, care ești Adevărul
și astfel să descoperim libertatea veșnică


Slavă numelui Tău
Oh, Adevăr


Pentru că a Ta este împărăția existenței,
a păcii și a iubirii
Toată puterea și slava emană doar din Tine
Cel ce dă tuturor
înțelepciunea, lumina, iubirea și curajul
pentru a se referi la ei înșiși ca
EU SUNT


Amin
Om 


ENG:
Beloved Father,
Who dwells within the soul of my Being
Whose name is
I Am

Veneration to your holy name
Thy kingdom is here

Thy will prevails throughout the earth
as it does in the heavenly realms of my soul

You open your hands
and satisfy the hunger of all living beings

You heal all hearts of sorrow
So that they in turn may show forgiveness
to those whose minds
are shrouded in ignorance of the Self


Beloved Mother

Who imparts to all the sense of choice
so we may finally come to choose
You
who are Truth
and thus find everlasting freedom

Glory to your name
Oh Truth

For yours is the kingdom of existence
of peace and love
All power and glory emanates from
You alone
Who imparts to all
the wisdom, the light, the love and courage
to refer to themselves as
I Am 

Amen 
Om

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu