miercuri, 25 martie 2015

Mooji - Fii gol, liniștit și ai încredere (Be empty, quiet and trusting)

De îndată ce ai ajuns în frumosul spațiu de liniște senină și vid, pur și simplu taci în interiorul ființei tale. Acum este ușor de recunoscut care e primul vizitator care va fi. Mintea va veni și va întreba: "și acum ce faci?"
Acest lucru devine, de obicei, "persoană" și sentimentul ei de insecuritate va continua din nou și mulți se lasă distrași de "teama de necunoscut" și ezită să meargă mai departe.
Dar cui pune mintea o astfel de întrebare?
Mintea este dincolo de ușă acum, dar ea nu este încă plecată.
Ea încearcă să reintre pentru a recâștiga controlul prin conectarea la "persoana" ta.
"Deci, ce ai de gând să faci cu tot acest gol?
Cum vor putea lucrurile să fie făcute? " întreabă ea.
Dar acest lucru nu este treaba ta acum.
Ai trecut de la persoană la Prezență - care e o stare mai înaltă de conștiință.
Este un moment crucial pentru Trezire. Mintea nu are de gând să renunțe așa ușor.
Orice șansă de a te împinge înapoi în starea anterioară ea o va folosi. Nu te lăsa prins de asta. Ai încredere în Sine. Fii una cu ființa ta interioară.
Nu este nimic de făcut decât să menții recunoașterea în liniște a trăirii și prezenței harului (grației).
Doar taci.
Dă drumul la nevoia de a comanda (controla).
Renunță la "roata vieții".
Dacă, în calitate de persoană, încerci să direcționezi viața, faci numai să depui eforturi.
Când renunți la necesitatea de a controla, vei găsi că ești mângâiat de o putere mai profundă. Apreciază liniștea, nemișcarea, intuitivitatea și înțelepciunea care este în mod natural în interiorul tău, de la care mintea ta încearcă să-ți distragă atenția pentru a nu o recunoaște.
Fii gol, liniștit și ai încredere.
Este ca o gaur
ă care se face în universul minții și prin care mâna lui Dumnezeu te trage înspre existența ta divină.

~ Mooji, India 2015


As soon as you come to the beautiful space of serenity and emptiness, simply keep quiet inside your being. Now it is easy to recognise who the first visitor will be. Mind will come and ask: ‘Now what?’
This usually gets the 'person' and its sense of insecurity going again and many get distracted by the 'fear of the unknown' and hesitate to go further in.
But to whom is the mind asking such a question?
Mind is outside the door now but he is not yet gone.
He is trying to re-enter to regain control by connecting to your 'person'.
‘So, what are you going to do with all this emptiness?
How are things going to get done?' he asks. But this is not your concern now.
You have moved from person to presence–a higher state of consciousness.
It is a crucial moment in the awakening. Mind is not going to give up this easy.
Any chance to push you back into the previous state he will take. Do not fall for this. Trust the Self. Be one with your inner being.
There is nothing to do but to keep quietly acknowledging the state and presence of grace.
Just keep quiet.
Let go of command.
Let go of the 'wheel of life'.
If you, as a person, try to direct life, you only make strive.
When you give up the need to control, you find you are caressed by a deeper power. Appreciate the silence, the stillness, the intuitiveness and wisdom that is arising naturally inside, which your mind is trying to distract you from recognising.
Be empty, quiet and trusting.
It is like a hole is being made in the mind's universe and the hand of God is pulling you through into your divine existence.


~ Mooji, India 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu