sâmbătă, 21 martie 2015

Ramana Maharshi - A-i ajuta pe alții

A-i ajuta pe alții
Lasă toate cererile, aspirațiile, dorințele pentru a servi umanitatea și schemele de reformare a lumii asupra Puterii Universale care susține acest univers. Dumnezeu nu este un nebun. El va face ceea ce este necesar. Pierde-ți sensul: "eu fac acest lucru." Scapă de egoism. ...
Ai dragoste plină de compasiune pentru alții, dar păstreaz-o secretă; nu te afișa cu ea și nici să nu vorbești despre ea. În cazul în care sunt îndeplinite dorințele tale, nu fi entuziasmat, iar daca esti frustrat, nu fi dezamăgit.
Euforia poate fi înșelătoare; ar trebui să fie verificată, pentru ca o bucurie inițială se poate termina ca necaz în final.
La urma urmei, orice se întâmplă vreodată, să rămâi neafectat, fiind exact doar ceea ce ești.

Î: Dar cum îl pot ajuta pe altul cu problemele lui?
M: Ce este această discuție despre un altul? - Există doar Acela. Încearcă să realizezi că nu există nici un "eu", nici "tu", nici "el", ci doar SINELE care este tot.

Dacă crezi în problema altuia, crezi în ceva în afara Sinelui. Îl vei ajuta cel mai bine prin realizarea Unității Totului, mai degrabă decât prin activitatea exterioară.
Nemurirea conștientă
~ Ramana Maharshi

 
HELPING OTHERS
Cast all claims, aspirations, desires to serve humanity and schemes to reform the world upon the Universal Power which sustains this universe. He is not a fool. He will do what is required. Lose the sense, 'I am doing this.' Get rid of egoism. ...
Have compassionate love for others but keep it secret; do not make a display of it or talk a out it. If your desires are fulfilled, do not be elated, and if you are frustrated, do not be disappointed. The elation may be deceptive; it should be
checked, for initial joy may end in final grief. After all, what­
ever happens YOU remain unaffected, just as you are.
Q: But how can I help another with his problems?
M: What is this talk of another? — there is only the One. Try to realize there is no 'I', no you, no he, only the ONE SELF which is all.
If you believe in the problem of another, you are believing in something outside the Self. You will help him best by realizing the oneness of everything, rather than by outward activity.
Conscious Immortality
~ Ramana Maharshi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu