miercuri, 27 mai 2015

Mooji - Nu mai vorbi despre persoană (Don’t talk about the person anymore)

'' Mooji, nu am mai avut astfel de dificultăți cu ego-ul meu ca în ultimele două zile.
Simt că te țin la o distanță, și multă aroganță a apărut. ''


Mooji: "Este a șasea zi acum. Retragerea se încheie mâine.
Și te-am îndrumat iar și iar și iar către același lucru.
Nu vreau să trec prin persoana ta din nou.
Timp suficient i-a fost acordat acesteia.
Nu mai vorbi despre persoană.
Persoana este aparent în căutare de Libertate
dar Libertatea este de persoană, nu pentru persoană.
Trebuie să fii liber de persoană deoarece nicio persoană nu a fost vreodată liberă.
E timpul să iei cuvintele mele în Inimă.
Nu am venit aici pentru a lucra în termenii tăi.
Termenii tăi, conceptele tale, nu au lucrat.
Acum vorbești de aroganță, dar eu nu recunosc aroganța ta.
Nu te mai recunosc, nu ca o persoană.
Nu vreau să ascult de la persoană.
Vreau să aud de la cel care vede persoana, dar nu este persoana.
Când ai de gând să fii în această poziție?

E marți acum. Autobuzul pleacă mâine după-amiază.
Apoi spui "Îmi pare rău, am încercat, Mooji".
Dar cine ești tu?
Am dovedit că acesta la care te referi ca tine însuți nu este adevărat.
Am dovedit că "tu", personal, nu poți niciodată să fii adevărat.
Te naști o minciună ca o persoană
Ești adevărat doar ca Inima / Prezența.
Trebuie să ajungi la Inima / Prezența ta deoarece aceasta este vocea
pe care această lume are nevoie să o audă și pe care tânjește să o vadă.
Pentru o lungă perioadă de timp ai făcut tranzacții ca un ego, dar aici noi nu folosim această monedă.
Moneda de aici este Prezența.
Acestea sunt opțiunile care sunt disponibile pentru tine:
să continui ca o persoană sau să recunoști Prezența ca Sinele tău real.
Când totul este ars, egoul nu se va ridica din cenușa acestui foc alb.
Nu trebuie să supraviețuiești unei întâlniri cu guru-ul.
Nu trebuie să supraviețuiești ca ego acestui retreat (acestei retrageri).
Simt că ai de făcut o alegere în privința asta.

Zmar, 26 mai 2015

https://mooji.org/
Traducerea: Summairu

Citește și:
INTERVIU CU MOOJI: TREZEȘTE-TE LA ADEVĂRUL CARE EȘTI
Introspecția ghidată de Sri Mooji (Sri Mooji’s Guidance on Self-Inquiry)
Mooji - Fii Mierea (fragment din cartea "Suflarea Absolutului")
Mooji - Nu îți evita Sinele (Don't avoid your Self)''Mooji, I have never had such difficulties with my ego than these last two days.
I feel I am holding you at a distance, and a lot of arrogance has come up.''

Mooji: 'It is the sixth day now. The retreat ends tomorrow.
And I have been pointing you over and over and over to the same thing.
I don’t want to go through your person again.
Enough time has been given to that.
Don’t talk about the person anymore.
The person is apparently searching for Freedom
but Freedom is from the person, not for the person.
You need to be free of the person for no person has ever been free.
It's about time you take my words to Heart.
I have not come here to work on your terms.
Your terms, your concepts, have not worked.
Now you speak of arrogance but I don’t acknowledge your arrogance.
I don’t acknowledge you anymore,
not as a person.
I don't want to hear from the person.
I want to hear from the one who sees the person but is not the person.
When are you going to be in this position?

It's Tuesday now. The bus is leaving tomorrow afternoon.
Then you say ‘ I am sorry, I have tried, Mooji’.
But who are you?
I have proven to you that this one you refer to as yourself is not true.
I have proven 'you', personally, can never be true.
You are born a lie as a person
You are only true as the Heart/Presence.
You must come to your Heart/Presence because this is the voice
this world needs to hear from and longs to see.
For a long time you have been trading as an ego but here we don’t use this currency.
The currency here is Presence
These are the options that are available to you:
to continue as a person or to recognise the Presence as your real Self.
When everything is burnt, ego will not rise from the ashes of this white fire.
You must not survive a meeting with the guru.
You should not survive this retreat as ego.
I feel you have a choice in this.


Zmar, 26th of May 2015
https://mooji.org/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu