vineri, 15 mai 2015

Video: Ce nu ia timp (Ro sub) - What takes no time (part1) ~ MOOJI

Oprește-te chiar aici!
Nu mai tot gândi - este deja destul.
Nu mai tot vorbi - este deja destul.

Nu te mai tot strădui - este deja destul.
Acum, nu atinge nici o idee de a te mișca înainte,
pur și simplu rămâi ca Acesta, așa cum este,
fără acela, cum ar putea fi.
Acum renunță la ideea de a fi Acesta.

~ Mooji

Stop right here!
Don't think more - it is quite enough.
Don't say more - it is quite enough.
Don't strive more - it is quite enough.
Now, don't touch any idea of moving forward,
- simply rest as This, as it is,
without that, as it could be.
Now drop the idea of being This.

~ Mooji
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu